„NIE dla zawału!” na Platformie Węglowej w Brukseli.

Stowarzyszenie „Zielony Imielin” zaprotestowało w Brukseli przeciwko planom eksploatacji węgla na zawał na głębokości 180 metrów pod Imielinem.

Przedstawiciele rządów kilku krajów europejskich, reprezentanci regionów węglowych oraz członkowie organizacji ekologicznych dyskutowali 12-13 lipca w Brukseli o przemianach regionów górniczych w ramach „Platformy dla regionów węglowych w okresie transformacji” (Platform for Coal in Transition).

Podczas obrad członkowie „Zielonego Imielina” zabrali głos w sprawie wpływu wydobycia węgla pod terenami zurbanizowanymi na zwykłych mieszkańców i środowisko naturalne Śląska. Zaprezentowali m. in. zdjęcia zniszczonych na skutek szkód górniczych budynków w Bytomiu (Karb i Miechowice), zdjęcia Imielina oraz zaprotestowali przeciwko planom agresywnej eksploatacji węgla na zawał na płytkim pokładzie (180 metrów) pod miastem, która może zniszczyć ich domy, zdegradować środowisko oraz dwa zbiorniki: zalew „Dziećkowice” i podziemne jezioro, usytuowane pod zalewem.

„Platform for Coal in Transition” to unijna inicjatywa wpierająca regiony górnicze w transformacji: stopniowego odchodzenia od węgla na rzecz czystej energii – technologii odnawialnych źródeł energii oraz innowacji ekologicznych. W Brukseli o swoich planach i projektach mówili przedstawiciele z Niemiec, Saksonii, Hiszpanii, Republiki Czeskiej, Rumunii oraz Estonii.

Mieszkańcy Imielina od zeszłego roku protestują przeciwko planom kopalni „Piast-Ziemowit”, która stara się o koncesję na uruchomienie złoża „Imielin-Północ”. 25 maja tego roku zorganizowali pikietę pod Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach.