Z Watykanu na COP24. Piesza pielgrzymka na rzecz ochrony klimatu 6 grudnia przyjdzie do Imielina.

Papież Franciszek wzywa katolików z całego świata i wszystkich ludzi dobrej woli do podjęcia pilnych działań przeciwko niesprawiedliwości związanej ze zmianą klimatu i kryzysem ekologicznym. Jego encyklika Laudato Si’ jest wielkim wezwaniem do troski o Ziemię – nasz wspólny dom.

Wyrazem tej troski jest piesza pielgrzymka na rzecz sprawiedliwości klimatycznej – Climate Pilgrimage. Ich podróż inspirowana jest encykliką Laudato Si’ papieża Franciszka na temat zmian klimatycznych i ekologii.

„Niesiemy rozpaczliwą prośbę o sprawiedliwość klimatyczną
z Watykanu na rozmowy klimatycznych ONZ w Katowicach.”

„Podnosimy intensywne wezwanie do działania zarówno do osób wierzących, jak i naszych przedstawicieli ONZ, aby ochronić Boży świat i wszystkich, którzy go dzielą – mówią pielgrzymi – Jako chrześcijanie dbamy o najsłabszych. Idziemy solidarnie z naszymi braćmi i siostrami na całym świecie. Idziemy z Filipin, Wysp Pacyfiku i całej Europy, aby wspólnie walczyć o sprawiedliwość klimatyczną.

Laudato Si’, encyklika Papieża Franciszka mówiąca o zmianach klimatycznych i ekologii, przewodzi naszej pielgrzymce. Laudato Si’ jest adresowana do „wszystkich ludzi dobrej woli”, mówi, że klimat jest „wspólnym dobrem, należącym do wszystkich”. Ale teraz nasze najuboższe siostry i bracia, którzy najmniej przyczyniają się do kryzysu klimatycznego, cierpią najbardziej z powodu jego dewastacji.”

Pielgrzymkę klimatyczną prowadzi Yeb Saño, negocjator ds. klimatu na Filipinach w 2013 na COP19 w Warszawie. Przemawiał tam kilka dni po tym, jak tajfun Haiyan – najsilniejszy cyklon, jaki uderzył kiedykolwiek w ląd – zniszczył jego kraj i zabił ponad 6300 osób. Po szczycie w Warszawie Yeb opuścił administrację rządową Filipin i zaczął działać na rzecz ochrony środowiska i klimatu. W 2015 roku poprowadził pielgrzymkę klimatyczną z Watykanu na szczyt klimatyczny w Paryżu. Od początku października tego roku przewodzi wraz z bratem pielgrzymce z Watykanu do Katowic. Idą w kilkunastoosobowej grupie pielgrzymów ze świata, z chrześcijańskim przesłaniem ochrony klimatu. Idą też po to, by uświadomić nam, że brak działań — m. in. nieodchodzenie od paliw kopalnych — oznacza ludzką krzywdę. Na szlaku spotykają się z ogromną sympatią i są bardzo ciepło przyjmowani przez mieszkańców odwiedzanych miast i wsi.

Nasze miasto leży na ich trasie i jest ostatnim przystankiem przed Katowicami. Spotkanie z pielgrzymami będzie wielkim duchowym przeżyciem. Pielgrzymkę zakończy 9 grudnia uroczysta msza odprawiona w katedrze przez ks. biskupa Wiktora Skworca.

Aktywiści imielińscy przemawiają na Platformie Węglowej w Brukseli.

Głosy lokalnych społeczności i organizacji ekologicznych są coraz mocniej słyszalne w Komisji Europejskiej. Przekonaliśmy się o tym 5 listopada podczas naszego wystąpienia na Coal Regions in Transition Platform w Brukseli, dokąd pojechaliśmy na zaproszenie przewodniczącego tej unijnej inicjatywy, jako przedstawiciele dwóch organizacji ekologicznych: „Zielonego Imielina” i akcji społecznej „Ratujmy Imielin”.

Zostaliśmy poproszeni o przedstawienie problemu nieudanych konsultacji społecznych między inwestorem a mieszkańcami terenów, leżących w obrębie spornego złoża „Imielin-Północ”. Podsumowując przedstawiliśmy oczekiwania mieszkańców spornych terenów: przedstawienie przez inwestora wiarygodnego raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej eksploatacji, zaproponowanie alternatywnej, mniej agresywnej metody wydobycia węgla, szybszego naprawiania szkód górniczych. Swoje wystąpienie zakończyliśmy przestawieniem rekomendacji, dotyczących konsultacji społecznych. Postulowaliśmy, by inwestor od początku traktował mieszkańców jako partnerów w rozmowach, a prawo chroniło obywateli. Postulowaliśmy również ochronę dwóch zbiorników wodnych znajdujących się w i pod Imielinem, ponieważ w naszym przekonaniu woda z tych zbiorników jest cenniejsza od węgla ze złoża „Imielin-Północ”. Nasze wystąpienie zostało przyjęte z uwagą i nagrodzone brawami.

„Platform for Coal in Transition” to unijna inicjatywa wpierająca regiony górnicze w transformacji: stopniowego odchodzenia od węgla na rzecz czystej energii – technologii odnawialnych źródeł energii oraz innowacji ekologicznych. W Brukseli o swoich planach i projektach mówili zarówno przedstawiciele przemysłu węglowego, działacze organizacji ekologicznych, międzynarodowych ruchów obywatelskich oraz – pierwszy raz dopuszczeni do głosu – reprezentanci lokalnych społeczności z różnych krajów, którzy zmagają się z podobnymi problemami w swoich regionach.