Organizacje ekologiczne z Imielina, Rybnika, Mysłowic i Pszczyny podpisały wspólną deklarację na rzecz zielonej transformacji Śląska.

28 IX 2019 w Imielinie przedstawiciele organizacji ekologicznych z Imielina, Mysłowic i Rybnika utworzyli Społeczną Koalicję „Zielona Transformacja Śląska”.

Koalicja społeczna  została zawiązana dla podejmowania działań w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego i obszarów życia mieszkańców regionu Śląska przed negatywnymi wpływami eksploatacji podziemnej lub odkrywkowej kopalin. Organizacje ekologiczne przystąpiły do niej w intencji „transformacji od Czarnego do Zielonego Śląska”. W programie koalicji znalazły się: zielona transformacja Śląska, poprawa jakości życia mieszkańców w regionie, wspieranie działań społeczności lokalnych w zakresie zapobieganie i usuwania szkód górniczych, ochrona zasobów wody pitnej i środowiska naturalnego regionu oraz inicjowanie działań wspierających rewitalizację miejsc zdegradowanych. 

W skład Społecznej Koalicji „Zielona Transformacja Śląska” weszły stowarzyszenia: „Nasza Ziemia”, “Nasze Kosztowy”, „Nasz Imielin”, “Zielony Imielin” oraz akcje społeczne: „Nie dla eksploatacji złoża Paruszowiec” i „Ratujmy Imielin”. 29 IX przyłączyły się do niej kolejne organizacje: stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ziemi Pszczyńskiej “Nasze Dziedzictwo” oraz stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju Ziemi Pszczyńskiej “Międzyrzecze”. Koalicja jest otwarta dla wszystkich organizacji pozarządowych, które chciałyby do niej przystąpić.

Rada Miasta Imielin przeciwko specustawie węglowej

Imielin jest kolejną gminą sprzeciwiającą się ustawie kneblującej usta samorządom i mieszkańcom (przeciwko ustawie jest także zrzeszający ponad trzysta miast Związek Miast Polskich).
Podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta Imielin podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska wobec poselskiego projektu specustawy węglowej. Mieszkańcy Imielina w pełni wspierają swoich radnych.

Temat złoża „Imielin-Północ” wraca jak bumerang przed wyborami.

https://katowice.tvp.pl/44517424/optyka-polityka-23092019?fbclid=IwAR0SMFw_lUY8VvOq5qOAbb-KqpUM0WmgwIHln7oIE3XE57N_AnYF8kbLeWI

Dzisiaj w TVP3 odbyła się debata na temat specustawy węglowej, którą PiS chce zablokować protesty mieszkańców i zniszczyć śląskie miasta. Wiceminister energii musiał się zmierzyć z trudnymi pytaniami, bo wybory tuż tuż, a wyborcy mają coraz więcej wątpliwości. Zresztą, sami zobaczcie.

Zielony Imielin na konsultacjach społecznych „STOP suszy!”

W piątek 20 września razem z przedstawicielem akcji społecznej „Ratujmy Imielin” wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych „STOP suszy!” , zorganizowanej w Gliwicach przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Poruszyliśmy tam kwestie: realnego ryzyka zniszczenia dwóch zbiorników wodnych (zbiornik naziemny „Dziećkowice” i Główny Zbiornik Wód Podziemnych 452) przez kopalnię „Piast-Ziemowit” podczas eksploatacji złoża „Imielin-Północ” oraz problem możliwego zanieczyszczenia zbiornika naziemnego przez elektrownię Jaworzno (nowy blok energetyczny będzie chłodzony wodą zbiornika „Dziećkowice”). Nie zgadzamy się na zniszczenie zasobów wody pitnej w Imielinie!

Ostatnią poruszoną przez nas kwestią był projekt specutawy węglowej autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, który znacznie uprości procedurę pozyskiwania koncesji przez kopalnie oraz pozbawi samorządy i mieszkańców – wbrew ich konstytucyjnemu prawu – do oprotestowania tychże starań.

Jest moc! Mieszkańcy Imielina i Mysłowic RAZEM protestują przeciwko wydobyciu na zawał na płytkich pokładach pod terenami miejskimi.

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,45005,Protest-mieszkancow-Nie-zgadzaja-sie-na-budowe-kopalni.html

Prawie 200 osób wzięło udział w proteście społecznym „Łańcuch rąk dla Imielina” zorganizowanym przez nasze stowarzyszenie ze wsparciem akcji społecznej „Ratujmy Imielin”. Tym razem mieszkańcy Imielina i południowych dzielnic Mysłowic, zagrożonych przez plany kopalni „Piast-Ziemowit”, połączyli siły we wspólnym działaniu. W ruch poszły gwizdki, wuwuzele, trąbki i syreny.

Było głośno – a dzięki obecności mediów cała Polska mogła usłyszeć, co myślimy o eksploatacji węgla pod miastem na płytkich pokładach – i merytorycznie, bo po raz kolejny przypomnieliśmy, dlaczego nasz protest jest zasadny. Podczas wydarzenia została odczytana petycja, którą mamy zamiar wysłać do głównego geologa kraju.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli – mieszkańcom Imielina, w tym emerytowanym górnikom, mieszkańcom Kosztów i Dziećkowic, przedstawicielom samorządu imielińskiego, zaprzyjaźnionym aktywistom ekologicznym, sympatykom z całej Polski i politykom, którzy wsparli nasz protest. To tylko pokazuje, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach z kopalnią „Piast-Ziemowit”. „Łańcuch rąk dla Imielina” jest dowodem na to, że skuteczni mogą być tylko ci, którzy idą ramię w ramię, bez podziałów.

Podczas protestu dowiedzieliśmy się, że partia Prawo i Sprawiedliwość planuje na ostatnim posiedzeniu sejmu , zaraz po wyborach, przegłosować specustawę węglową, która pozbawi samorządy i obywateli prawa głosu w sprawie otwierania nowych kopalni i złóż. Odtąd stroną w sprawie będzie wyłącznie przedsiębiorca górniczy i z Warszawy będą sypać się decyzje, gdzie uruchomić kolejną kopalnię, bo przecież węgla mamy na 200 lat! W XXI wieku! W dobie kryzysu klimatycznego i deficytów wody w Polsce!

Przypominamy, że mieszkańcy i samorząd Imielina od ponad roku protestują przeciwko uruchomieniu wydobycia węgla ze złoża Imielin-Północ przez kopalnię Piast-Ziemowit, należącą do Polskiej Grupy Górniczej.

Powodem naszego sprzeciwu jest ryzyko szkód górniczych. Planowane wydobycie węgla na kilku płytkich pokładach najtańszą, agresywną metodą „na zawał” doprowadzi do znacznych odkształceń terenu i obniżenia jego powierzchni. Oznacza to bardzo wysokie ryzyko zniszczeń domów, które były budowane bez zabezpieczeń, ponieważ ich właściciele otrzymali od ówczesnej Kompanii Węglowej informację, że w pod Imielinem nie będzie eksploatacji węgla. To zaś oznacza zagrożenie zdrowia i życia ludzi. Budynki w Imielinie będą wskutek wydobycia węgla narażone również na zalania i podtopienia ze względu na zmianę stosunków wodnych.

Wydobycie węgla zagrozi drogom, wodociągom i gazociągom. Zwłaszcza w przypadku tego ostatniego zagrożenie jest bardzo poważne, ponieważ istniejący gazociąg nie jest zabezpieczony na wpływy eksploatacji górniczej. Nie można go wyłączyć, bo zaopatruje w gaz Podbeskidzie. W związku z tym Operator Gazociągów Przesyłowych podniósł konieczność wybudowania na koszt kopalni nowego gazociągu. Koszt takiej budowy jest ogromny, a utrudnienia w związku z pracami budowlanymi z pewnością będą uciążliwe dla mieszkańców Imielina.

Najpoważniejsze jednak ze względu na deficyty wody w Polsce i kryzys klimatyczny jest ryzyko degradacji wody pitnej z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Chrzanów 452 i znajdującego się nad nim zbiornika Dziećkowice, który zaopatruje w wodę 1/3 Aglomeracji Górnośląskiej. Zdaniem ekspertów z dużym prawdopodobieństwem może dojść do uszkodzenia dna zbiornika Dziećkowice i wdarcia się wody do wyrobisk górniczych oraz zanieczyszczenia podziemnych wód triasowych GZWP Chrzanów 452. Co więcej, eksperci podnoszą też kwestię zrzutów z kopalni zasolonych wód z metalami ciężkimi, metaloidami i pierwiastkami radioaktywnymi do Wisły, co będzie prowadzić do dalszej degradacji jakościowej już obecnie złego stanu chemicznego jej wód, szczególnie latem i w okresach suszy.

Przedsiębiorca górniczy jest świadomy protestu społecznego w Imielinie, ale jak dotąd nie spotkał się z mieszkańcami. Wcześniejsze negatywne doświadczenia dotyczące odszkodowań za istniejące już szkody górnicze nakazują z kolei daleko idący sceptycyzm w kwestii przyszłej odpowiedzialności kopalni. „Władze samorządowe miasta Imielin podzielają obawy mieszkańców Imielina odnośnie zagrożeń oraz skutków planowanej inwestycji eksploatacji węgla ze złoża „Imielin Północ” na kilku pokładach, dotyczących szkód materialnych oraz powtarzalności szkód przez wiele lat – mówił rok temu przed protestem mieszkańców przed siedzibą RDOŚ w Katowicach Jan Chwiędacz, burmistrz Imielina. – Kopalnia nie realizuje żadnych środków zaradczych eliminujących istniejące skutki, będące wynikiem prowadzonej obecnie eksploatacji złoża „Imielin Południe”.”

Mieszkańcy i samorząd Imielina oczekują na rozpatrzenie przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie odwołań od pozytywnej dla kopalni decyzji środowiskowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Ich zdaniem, które podzielają eksperci, przedstawiony przez inwestora raport oddziaływania na środowisko jest niepełny i pomija wiele istotnych czynników. Władze Imielina wystosowały do władz krajowych i wojewódzkich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do PGG pismo wyrażające stanowczy sprzeciw wobec planowanej eksploatacji węgla. Sprzeciw podpisało ponad tysiąc mieszkańców. Imielińskie organizacje ekologiczne zorganizowały kampanię „Ratujmy Imielin” oraz pikietę przed siedzibą RDOŚ w Katowicach w maju ubiegłego roku, w której udział wzięło ponad sto osób. Aktywiści w imieniu mieszkańców spornych terenów protestowali przeciwko planowanej eksploatacji w Brukseli podczas Platformy dla Regionów Węglowych w Procesie Transformacji 13 VII i 5 XI 2018 oraz na konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach.

Jak dotąd jednak zarząd PGG jak i dyrektor RDOŚ nie zważają na protest społeczny mieszkańców Imielina. 21 sierpnia na wniosek inwestora RDOŚ wydała – naszym zdaniem bezzasadnie – rygor natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej dla złoża Imielin-Północ. Słowem – dała kopalni zielone światło, działając wbrew interesowi społecznemu mieszkańców Imielina, jak również na szkodę środowiska naturalnego miasta i okolic. Dlatego imielińskie organizacje ekologiczne zdecydowały się na organizację protestu „Łańcuch rąk dla Imielina” na terenie miasta 14 września 2019 o godz. 16.00.

Zdjęcia: Przemysław Zdziechiewicz

Dołącz do nas!

Chcesz, żeby Twoje miasto pozostało zielone? Nie godzisz się na degradację środowiska przez wielki przemysł?Jesteś człowiekiem czynu? Dołącz do nas! Szukamy wolontariuszy, którzy pomogą nam zorganizować „Łańcuch rąk dla Imielina” 14 września i przyszłych członków naszego stowarzyszenia. Napisz do nas: zielonyimielin@gmail.com

„Łańcuch rąk dla Imielina”

Zarząd PGG jak i dyrektor RDOŚ nie zważają na protest społeczny mieszkańców Imielina, który trwa już ponad rok. 21 sierpnia na wniosek PGG RDOŚ wydała skandaliczną decyzję o natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej dla złoża Imielin-Północ. Słowem – dała kopalni zielone światło, działając wbrew interesowi społecznemu mieszkańców Imielina, jak również na szkodę środowiska naturalnego miasta i okolic. Dlatego imielińskie organizacje ekologiczne zdecydowały się na organizację protestu „Łańcuch rąk dla Imielina”.

Jeśli nie zgadzasz się na rabunkowe wydobycie węgla pod miastem, jeśli nie jest Ci obojętny los zbiorników wodny pitnej w czasach postępującej suszy hydrologicznej w Polsce, jeśli chcesz chronić środowisko przed bezpardonową eksploatacją przez wielki koncern – bądź w Imielinie 14 września o 16.00. Wspólnie otoczymy rynek w Imielinie i zaprotestujemy przeciwko wydobyciu węgla pod Imielinem!

Szczegóły wydarzenia “Łańcuch rąk dla Imielina”:

Data: 14.09.2019 g.16:00 

Miejsce: rynek w Imielinie

Organizator: stowarzyszenie “Zielony Imielin” przy współudziale i współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami mieszkańców Imielina i okolic.

„Łańcuch rąk dla Imielina” jest wydarzeniem publicznym o charakterze protestacyjno-informacyjnym, aktywizujące lokalną społeczność Imielina w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania planowanej przez KWK Piast-Ziemowit (Grupa PGG) eksploatacji węgla na płytkich pokładach pod miastem na złożu Imielin Północ, zagrażającej dewastacją budynków mieszkalnych, infrastruktury miejskiej i środowiska naturalnego.

Protestujemy przeciwko:

  • Dewastacji naszych domów oraz infrastruktury miasta i okolic,
  • Zniszczeniu naturalnego zbiornika wód podziemnych znajdującego się pod Imielinem, Jaworznem i Chrzanowem,
  • Poważnym zagrożeniom dla naziemnego zbiornika wody “Dziećkowice” i cieku Imielinka,
  • Zanieczyszczeniu środowiska naturalnego i pogłębianiu niekorzystnych zmian klimatycznych w skutek wydobywanie węgla który nie spełnia norm dotyczących zasiarczenia oraz parametrów energetycznych i pyłowych.

Zamierzamy utworzyć łańcuch ludzi wokół rynku w Imielinie. Nie przewiduje się blokowania ruchu na ulicach wokół rynku i ul. Imielińskiej – głównej arterii miasta.

Punkt organizacyjny i prowadzenie imprezy zlokalizowane będzie w centralnej części rynku w okolicy Pomnika Powstańców.

Uczestnicy przynoszą ze sobą gwizdki, “wuwuzele”, trąbki, chorągiewki, plansze, banery itp. do używania w trakcie wydarzenia.

Czas trwania wydarzenia: ok. 1-1,5 godziny.

Spodziewana jest obecność mediów.

Dojazd transportem publicznym: pociąg relacji Katowice-Oświęcim, wysiadamy na stacji IMIELIN; komunikacja miejska z Katowic: autobus linii 149, wysiadamy na przystanku: IMIELIN – RYNEK.

Parkingi: Uczestnicy przyjeżdżający samochodami spoza Imielina i goście będą kierowani na miejsca parkingowe przy: DK Sokolnia, Hali Sportowej i SP nr 1, bibliotece, ul. Aptecznej i Brata Alberta – naprzeciwko Aptecznej.