Powiedz NIE nowej kopalni w Mysłowicach-Brzezince

Uwaga! Mieszkańcy Mysłowic przygotowali petycję, pod którą zbierają podpisy przeciw planowanej kopalni , która będzie fedrować pod Kosztowami, Brzezinką i pod częścią Brzęczkowic.

https://www.petycjeonline.com/powiedz_nie_nowej_kopalni_w…

Oto treść petycji:
„W związku z ogłoszeniem Zarządzenia nr 274/21 przez Prezydenta Miasta Mysłowice o „Przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Mysłowice konsultacji w sprawie planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3″ chcę wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec planowanej inwestycji.

Oto argumenty, które moim zdaniem przemawiają przeciwko planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3. 

Szkody górnicze – nie ma bezszkodowego górnictwa; szczególnie niepokojące mogą być deformacje nieciągłe. Nie da się także na całym obszarze prowadzić wydobycia przy pomocy podsadzki hydraulicznej, ponieważ byłoby to nieopłacalne. Na terenie tym wydobywa również kopalnia „Sobieski” z Jaworzna, występują niecki geologiczne, stare biedaszyby, podłoże geologiczne jest nie do końca zbadane, to może nastąpić skumulowanie niekorzystnych czynników i obniżenie terenu nawet o 4 metry. Budynki potencjalnie narażone na szkody górnicze nie mają zabezpieczenia konstrukcyjnego. Szkody górnicze będą następować także po zakończeniu działalności wydobywczej. Nie chcę drugiego Karba w Mysłowicach.

Spadek wartości nieruchomości – obawiam się obniżki wartości nieruchomości. Budynki narażone są na wstrząsy i tąpnięcia nie będą atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Nie po to inwestowałem w mieszkanie, by to wszystko stracić

Odchodzenie od węgla – przejście w kierunku gospodarki zrównoważonego rozwoju, neutralności klimatycznej, ograniczenia gazów cieplarnianych. Górnictwo będzie wygaszane. KWK „Wesoła” będzie fedrować do roku 2041. Systematycznie spada sprzedaż i zużycie węgla dla gospodarstwach domowych. Gospodarstwa domowe w miastach do 2030 muszą zaprzestać ogrzewania węglem, zaś na wsi do 2040 r. Komu więc w przyszłości będzie niezbędny węgiel? 

Utrata środków unijnych –  w związku z powstaniem prywatnej kopalni “Brzezinka 3” Mysłowice oraz cały subregion katowicki narażony jest na utratę środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Kwota dla Polski na rzecz „Transformacji regionów węglowych” to aż 60 mld PLN oraz 300 tys. potencjalnych miejsc pracy w nowoczesnych sektorach. Mysłowic nie stać na utratę tych pieniędzy

Ekonomia – spółka nie potrafi uzasadnić jak wyliczono wpływ środków do budżetu miasta na poziomie 25 milionów złotych. Podobnie wątpliwości budzi podawana liczba potencjalnie zatrudnionych w kopalni i spółkach ją obsługujących (inwestor podawał różne liczby: pierwotnie tj. w 2015 r. – 500 miejsc pracy,  w 2020 r. – 900 miejsc). Skąd kopalnia weźmie odpowiednio wykwalifikowane kadry, gdy nie będą już działać szkoły górnicze. Kopalnia przyczyni się do wstrzymania rozwoju miasta, czego skutki będziemy odczuwać przez dziesiątki kolejnych lat. Może nastąpić degradacja infrastruktury miejskiej, tj. dróg, kanalizacji, chodników. Budowa kopalni finansowo pogrąży Mysłowice. 

Ekologia – grozi nam degradacja środowiska naturalnego, lasów, gdzie mogą tworzyć się niecki bezodpływowe, w których będzie osiadać woda powodując gnicie drzew. Ponadto naruszone mogą zostać podziemne źródła wody, zmienią się warunki hydrologiczne. Tysiące (ok. 70 tys. rocznie) przejeżdżających ciężarówek także nie pozostanie bez wpływu na jakość powietrza. Nie wiemy co z hałdami, co z materiałem pozostałym po przeróbce węgla, gdzie będzie odprowadzana woda, czy przy kopalni powstanie oczyszczalnia ścieków. Nie chcę katastrofy ekologicznej w Mysłowicach.”

Kiedy protestowaliśmy przeciwko uruchomieniu złoża Imienin-Północ mieszkańcy Kosztów byli z nami. Wesprzyjmy ich dzisiaj i podpisując petycję i rozpowszechniając tę informację. Nie dla nowej kopalni w Mysłowicach jesteśmy z Wami!

Weź udział w akcji „Nasionko nadziei”

#nasionkonadziei

Jeśli chcecie wzbogacić swój ogródek o aromatyczne zioła i rośliny miododajne przyjdźcie w piątek 18 czerwca o godzinie 18.18 na rynek w Imielinie. Pierwsze trzydzieści osób, które się tam do nas zgłosi otrzyma za darmo sadzonki ziół i nasiona łąki kwietnej.

Dlaczego to jest ważne? W dzisiejszych czasach tereny zajmowane niegdyś przez dziką przyrodę coraz bardziej się kurczą, a pospolite gatunki zwierząt są zagrożone wyginięciem. W wielu miastach balkony świecą pustkami a w ogrodach dominuje krótko przystrzyżony trawnik i tuje. Pełne życia ogrody czy łąki kwietne są obecnie obszarami deficytowymi, niezbędnymi jednak do zachowania równowagi ekosystemowej od której wszyscy jesteśmy zależni, bo nie ma nowych roślin bez zapylaczy, a bez zapylaczy nie na nas! Posadźcie rośliny miododajne. Wprowadźcie więcej życia do swojego ogrodu!

Obserwujcie fanpage projektu, znajdziecie na nim wiele przydatnych informacji, dotyczących ogrodów, balkonów, roślin, zwierząt, szeroko rozumianej bioróżnorodności i wiele innych. O kolejnych etapach akcji będziemy Was informować na bieżąco.

Link do fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068359210737

Projekt finansowany jest przez British Council z programu Active Citizens – British Council. Partnerami projektu są Śląski Ruch Klimatyczny , Zielony Imielin , Kongres Ruchów Miejskich oraz Barwny Ogród.