Spotkanie w Sokolni w sprawie szkód górniczych

31 stycznia 2023 w Sokolni odbyło się spotkanie z mieszkańcami Imielina w sprawie szkód górniczych i procedur uzyskiwania odszkodowań. W zebraniu wzięło udział ponad 120 osób. Poszkodowani borykają się z naprawą szkód górniczych, problemami uzyskania sprawiedliwych odszkodowań oraz – nierzadko – odmowami wzięcia odpowiedzialności przez kopalnię za zniszczenia budynków i terenów posesji, spowodowane intensywną eksploatacją górniczą „na zawał” pod południową częścią miasta.

Otwierając spotkanie, Burmistrz Miasta Imielin przedstawił krótko stan zaawansowania eksploatacji górniczej pod Imielinem w ramach obowiązującej koncesji wydobywczej. Opisał również sytuację, w jakiej znajduje się miasto w rozmowach z kopalnią w zakresie istniejących i świeżych szkód górniczych w infrastrukturze miejskiej.

Zaprezentowaliśmy obszerną dokumentację fotograficzną szkód górniczych, które wystąpiły na budynkach i posesjach w Imielinie, pod którymi prowadzona jest eksploatacja górnicza. Popękane elewacje budynków, ściany nośne i działowe, spękane, zniszczone podłogi, uszkodzona stolarka drzwiowa i okienna, wysadziny i zapadliska utwardzonych kostką lub asfaltem terenów posesji to tylko niektóre szkody, które powstały zaledwie w ciągu 2021 i 2022 roku(!). Najpoważniejsze uszkodzenia pojawiły się w obrębie ulic południowej części Imielina: Grzybowej, Karolinki, Liliowej, Kordeckiego, Hallera, Malczewskiego i Imielińskiej.

Szkody górnicze, które wystąpiły w ciągu ostatnich 2 lat to kontynuacja i intensyfikacja degradacji terenów i posesji w Imielinie spowodowanych kopalnię „Piast-Ziemowit”. Z wcześniejszych, wieloletnich, negatywnych doświadczeń mieszkańców i miasta, przedstawianych na spotkaniu wynika, że prowadzona w ostatnim czasie intensywna eksploatacja górnicza, sprawia, że problem szkód narasta i w wielu wypadkach mocno utrudnia lub nawet uniemożliwia użytkowanie budynków zgodnie z ich przeznaczeniem.

Obecny na spotkaniu doświadczony prawnik przedstawił praktyczne podejście do formułowania zgłoszeń szkód do kopalni. Zaprezentował również szczegółowo proces dochodzenia odszkodowań. Co ciekawe z doświadczeń kancelarii prawnej wynika, że kwoty zasądzonych odszkodowań są o 30-50% wyższe niż proponowane przez kopalnię. Sprawy sądowe dotyczące szkód górniczych są zwolnione z opłat sądowych. Warto więc walczyć o swoje! Nie warto też zrażać się w sytuacji gdy kopalnia nie potwierdza związku między swoją działalnością a naszymi szkodami, bo o tym zdecyduje biegły powołany przez sąd. Nieprawdą jest zatem, często występujące stwierdzenie kopalni w odpowiedzi na zgłoszoną szkodę, że brak związku przyczynowego pomiędzy szkodą, a eksploatacją górniczą, kończy dalsze postępowanie.

Mieszkańcy zabierający głos na spotkaniu, zwracali uwagę na opieszałe reagowanie kopalni na zgłoszenia szkód. Pomimo obowiązywania 30 dniowego okresu na ustosunkowanie się do zgłoszenia, nierzadko reakcja kopalni następuje po 2 – 3 miesiącach do pół roku i dłużej. Warto wiedzieć, że spóźniona reakcja przedsiębiorstwa górniczego nie jest przeszkodą w założeniu sprawy sądowej już w 31 dniu od zgłoszenia szkody.

Należy też pamiętać, że czas przedawnienia sprawy związanej z zaobserwowaną, a nie zgłoszoną szkodą górniczą wynosi 5 lat, liczony od chwili zaobserwowania szkody przez poszkodowanego. Nie warto zatem czekać ze zgłaszaniem szkód do czasu zakończenia eksploatacji górniczej pod rejonem, na którym mieszkamy.

Nawet jeśli trwa lub nawet zakończona jest sprawa wcześniej zgłoszonych szkód, w momencie pojawiania się nowych szkód górniczych na posesji lub budynku, należy rozpocząć procedowanie kolejnego zgłoszenia i wystąpienie o odszkodowanie z tytułu pojawienia się nowych uszkodzeń. Jedno, drugiego nie wyklucza ani nie zmienia biegu wcześniej procedowanych spraw.

Warto również rozważyć, na ile podejmowanie napraw szkód górniczych we własnym zakresie, przed lub w trakcie trwającego procedowania sprawy szkody, wpłynie na możliwość uzyskania odszkodowania w oczekiwanej wysokości lub odszkodowania w ogóle. W przypadkach, gdzie jest to możliwe, warto poczekać na oględziny biegłego powołanego przez Sąd.

Spotkanie trwało do godzin wieczornych, a po głównej części, mieszkańcy, prowadzili indywidualne rozmowy z reprezentantami kancelarii prawnej. Zważywszy na wysoką frekwencję jak i postępującą eksploatację górniczą i coraz to nowsze szkody powstałe w jej wyniku, zapewne nie będzie to ostatnie spotkanie współorganizowane przez Miasto i nasze stowarzyszenie. Informacje o kolejnych wydarzeniach będą się pojawiać na naszym profilu, stronach UM oraz w „Kurierze Imielińskim”.