WSA oddala skargę PGG

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę PGG na postanowienie SKO wydane w sprawie uzgodnienia koncesji dla wydobycia węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ.

Postępowanie w tej sprawie będzie toczyć się nadal, ale głoszone przez PGG postulaty szybkiego uzgodnienia koncesji przez SKO, wbrew woli burmistrza Imielina, nie zostały uwzględnione przez sąd administracyjny.

Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku, zamierzamy dalej angażować się w tę sprawę. Przypominamy, że kopalnia nie posiada obecnie decyzji środowiskowej a postępowanie o wydanie koncesji prowadzone przez Ministra Klimatu i Środowiska jest zawieszone. Dlatego podejmowane przez PGG starania o uzgodnienie koncesji przez Burmistrza Imielina są całkowicie bezpodstawne.

Kopalnie zaskarżyła brak zgody burmistrza na uruchomienia złoża „Imielin-Północ” do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Sprawa złoża „Imielin-Północ” w naszym mieście znów jest aktualna. Co prawda kopalnia nie posiada ważnego raportu o oddziaływaniu inwestycji górniczej na środowisko, to jej jednak nie powstrzymuje, by próbować sił w innym miejscu. PGG wielokrotnie zwracała sie do burmistrza miasta Imielin o uzgodnienia dotyczące uruchomienia nowego złoża węgla kamiennego w naszym mieście. Burmistrz konsekwentnie odmawiał, wreszcie spółka zaskarżyła jego odmowę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozprawa odbędzie się 15 marca 2023, a my, jako organizacja pozarządowa, będziemy w niej uczestniczyć na prawach strony.