Głosy lokalnych społeczności i organizacji ekologicznych są coraz mocniej słyszalne w Komisji Europejskiej. Przekonaliśmy się o tym 5 listopada podczas naszego wystąpienia na Coal Regions in Transition Platform w Brukseli, dokąd pojechaliśmy na zaproszenie przewodniczącego tej unijnej inicjatywy, jako przedstawiciele dwóch organizacji ekologicznych: „Zielonego Imielina” i akcji społecznej „Ratujmy Imielin”.

Zostaliśmy poproszeni o przedstawienie problemu nieudanych konsultacji społecznych między inwestorem a mieszkańcami terenów, leżących w obrębie spornego złoża „Imielin-Północ”. Podsumowując przedstawiliśmy oczekiwania mieszkańców spornych terenów: przedstawienie przez inwestora wiarygodnego raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej eksploatacji, zaproponowanie alternatywnej, mniej agresywnej metody wydobycia węgla, szybszego naprawiania szkód górniczych. Swoje wystąpienie zakończyliśmy przestawieniem rekomendacji, dotyczących konsultacji społecznych. Postulowaliśmy, by inwestor od początku traktował mieszkańców jako partnerów w rozmowach, a prawo chroniło obywateli. Postulowaliśmy również ochronę dwóch zbiorników wodnych znajdujących się w i pod Imielinem, ponieważ w naszym przekonaniu woda z tych zbiorników jest cenniejsza od węgla ze złoża „Imielin-Północ”. Nasze wystąpienie zostało przyjęte z uwagą i nagrodzone brawami.

„Platform for Coal in Transition” to unijna inicjatywa wpierająca regiony górnicze w transformacji: stopniowego odchodzenia od węgla na rzecz czystej energii – technologii odnawialnych źródeł energii oraz innowacji ekologicznych. W Brukseli o swoich planach i projektach mówili zarówno przedstawiciele przemysłu węglowego, działacze organizacji ekologicznych, międzynarodowych ruchów obywatelskich oraz – pierwszy raz dopuszczeni do głosu – reprezentanci lokalnych społeczności z różnych krajów, którzy zmagają się z podobnymi problemami w swoich regionach.

Recommended Posts