Wybory samorządowe w Imielinie. Kandydaci na burmistrza a złoże „Imielin-Północ” i szkody górnicze.

Wybraliśmy się na debatę kandydatów na burmistrza miasta Imielin. Zapytaliśmy ich o szkody górnicze w mieście i podejście kandydatów do planowanego przez kopalnię złoża „Imielin-Północ”.

Debata odbyła się 26 marca w imielińskiej Sokolni. Zaproszeni zostali czterej kandydaci: Marcin Kosma, Krzysztof Hajduczek, Dariusz Kasperczyk oraz Zenon Kubica. Z zaproszenia nie skorzystał Zenon Kubica, o czym przypominał przez całą debatę pusty fotel na scenie.

Najpierw kandydaci udzielili odpowiedzi na znane sobie pytania, przygotowane przez organizatora, czyli Stowarzyszenie Przedsiębiorców Imielina, którzy pytali kandydatów głównie o relacje na linii: burmistrz – przedsiębiorcy. Wszyscy kandydaci byli przygotowani więc płynnie i szybko odpowiedzieli na pytania. Nas bardziej jednak interesowała druga część spotkania, podczas której kandydaci odpowiadali na pytania z sali, które dotyczyły kulejącej lub wręcz nieobecnej na peryferiach komunikacji miejskiej, dowozu dzieci do szkół, obrony cywilnej, planów zagospodarowania miasta, budowy terenów rekreacyjnych, czy rozwiązania problemu rynku, który nie spełnia zbyt dobrze swojej roli miejsca spotkań.

Nasi przedstawiciele, którzy sami zresztą kandydują w wyborach do rady miasta, zapytali o szkody górnicze na terenie objętym eksploatacją złoża”Imielin-Południe” (m.in. popękane domy, podtopienia, zapadający się grunt) oraz o podejście kandydatów do planowanego przez kopalnię „Piast-Ziemowit” wydobycia złoża „Imielin-Północ”.

Pierwsze pytanie zadał Maciej Łukaszczyk o szkody górnicze na terenie miasta. Brzmiało ono następująco: „Co kandydat na burmistrza zrobił, by zaradzić, pomóc mieszkańcom i miastu z tym problemem, oraz jakie kroki ma zamiar przedsięwziąć kandydat w tej kwestii.”

Dariusz Kasperczyk powiedział, że problem eksploatacji górniczej złoża „Imielin-Południe” nie powstał w tej kadencji rady miasta, podkreślił, że problem jest złożony, podziękował za wsparcie organizacjom ekologicznym, które zorganizowały protest przeciw rozbudowie kopalni o złoże „Imielin-Północ”. Kandydat podkreślił, że współdziała z radą, by przeciwstawić się dalszej eksploatacji, a ponieważ kopalnia ma koncesję na wydobycie złoża „Imielin-Południe”, rada może tylko na spotkaniach z przedstawicielami kopalni egzekwować naprawianie szkód lub wypłatę odszkodowań. Kopalnia poinformowała ostatnio na spotkaniu, że rusza kolejna ściana, na pokładzie 400. Odpowiadając na pytanie o działanie indywidualne, Dariusz Kasperczyk oświadczył, że działała cała rada, że mieszkańcy są niezadowoleni ze skutków eksploatacji złoża „Imielin-Południe” i, w związku z tym – zakończył: „Musimy przeciwstawić się wszelkim działaniom, by nie powstała eksploatacja na złożu „Imielin-Północ”.

Marcin Kosma, odpowiadając na to samo pytanie, stwierdził: „Szanowni Państwo, jestem realistą. Kopalni nie zatrzymamy, możemy robić protesty, możemy robić różne rzeczy, ale to jest grubszy temat, że tak powiem, w skali kraju. A jeżeli chodzi o stanowisko, to uważam, że miasto powinno zająć zdecydowane stanowisko, tu nie powinno być kroku w tył w rozmowach z kopalnią. Miasto twardo powinno postawić nasze problemy przed dyrekcją kopalni.” Według Marcina Kosmy miasto powinno dać mieszkańcom narzędzia do ręki w sporze z kopalnią o szkody górnicze, zwłaszcza tym, którzy sobie z tym problemem nie radzą. Takiej pomocy powinien im udzielić urząd miasta, zwłaszcza, że „ze szkodami i podtopieniami będzie coraz gorzej.” I zakończył: „Jeśli teraz nie będziemy reagowali mocno i głośno, to potem ta sytuacja będzie nie do opanowania.”

Z kolei Krzysztof Hajduczek przypomniał jeden z punktów swojego programu wyborczego, który dotyczy melioracji i retencji Cisowca (m.in. stworzenie zbiornika retencyjnego w tej dzielnicy, który jednocześnie będzie stawem), w tym celu został napisany projekt, który czeka na dofinansowanie. „(…) Szkody powinny być pokryte przez kopalnię, więc każde inne szkody, ale również dołożenie się do tej inwestycji będzie naszym celem podczas rozmów z kopalnią.” – zakończył.

Drugie pytanie zadała Alicja Zdziechiewicz: „Pytam w imieniu mieszkańców protestujących przeciwko uruchomieniu złoża „Imielin-Północ”. Jak wiemy, sprawa po administracyjnych bojach wróciła do pierwszej instancji i kopalnia „Piast-Ziemowit” musi przygotować raport oddziaływania na środowisko. Przypominam, że planowane przez PGG szkody mają być kategorii czwartej, a spora część mieszkańców ma niezabezpieczone domy. Moje pytanie jest następujące: czy kandydat jako burmistrz udzieli zgody kopalni na wydobycie złoża „Imielin-Północ” wbrew mieszkańcom, którzy nie chcą fedrowania pod miastem, w sytuacji gdyby kopalnia znów zaczęła starać się o koncesję?”

Jako pierwszy odpowiadał Marcin Kosma, który stwierdził, że nie wie, czy jest w stanie jako burmistrz nie podpisać takiego dokumentu, czy pozwala mu na to prawo. Kandydat oświadczył, że jest po stronie mieszkańców. „To nie jest tak, że jestem za tym, by demolować nasze domy i nasze wspólne życie. Co można więcej powiedzieć, nie jestem w stanie na obecną chwilę powiedzieć – prawnie – czy jestem w stanie jako burmistrz zablokować coś takiego, bo wydaje mi się, że nie” – zakończył.

Krzysztof Hajduczek wypowiedział się krótko: „Nie podpiszę.” Dariusz Kasperczyk oświadczył, że także jest przeciwko wydobyciu, i zakończył: „Zrobimy wszystko, żeby decyzje nabrały mocy prawnej i były respektowane.”

Kończący ostatnią kadencję burmistrz Jan Chwiędacz skutecznie odmawiał podpisania uzgodnień w sprawie uruchomienia złoża „Imielin-Północ”, miasto walczyło na drodze administracyjnej, zaś mieszkańcy zjednoczeni przez stowarzyszenia „Zielony Imielin”, „Nasz Imielin”, „Granice Natury” i akcję obywatelską „Ratujmy Imielin” protestowali w Katowicach i w Imielinie. Aktywiści protestowali w Warszawie i w Brukseli, na COP24 w Katowicach. Wszystkie nasze wysiłki trwały pięć lat. Póki co kopalnia całą procedurę musi zacząć od początku, ale nie łudźmy się: jeśli znajdzie przyjazny grunt, a koniunktura się odwróci, bo czasy są niepewne – temat złoża powróci. Miastem muszą rządzić ludzie, którzy się nie na to nie zgodzą. Wybierzcie mądrze.

Całą debatę mogą Państwo zobaczyć na profilu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina: https://www.facebook.com/100018722295861/videos/1811241486049909, nasze pytania zaczynają się od 59 minuty.

Akcja #drzewkozaśmieci 2023

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Imielina, którzy zaangażowali się w akcję „Drzewko za śmieci”. Szczególnie dziękujemy społeczności Przedszkola Miejskiego nr 1 w Imielinie, za propagowanie edukacji ekologicznej i wspólne działanie na rzecz Ziemi.

Zapraszamy do świętowania Dnia Ziemi 2023!

Już jutro zaczyna się akcja „Drzewko za śmieci”. Sprzątamy lasy, łąki, tereny zielone i zgłaszamy dzikie wysypiska. Zapraszamy do udziału! Zróbmy razem coś dobrego dla Ziemi!

WSA oddala skargę PGG

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę PGG na postanowienie SKO wydane w sprawie uzgodnienia koncesji dla wydobycia węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ.

Postępowanie w tej sprawie będzie toczyć się nadal, ale głoszone przez PGG postulaty szybkiego uzgodnienia koncesji przez SKO, wbrew woli burmistrza Imielina, nie zostały uwzględnione przez sąd administracyjny.

Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku, zamierzamy dalej angażować się w tę sprawę. Przypominamy, że kopalnia nie posiada obecnie decyzji środowiskowej a postępowanie o wydanie koncesji prowadzone przez Ministra Klimatu i Środowiska jest zawieszone. Dlatego podejmowane przez PGG starania o uzgodnienie koncesji przez Burmistrza Imielina są całkowicie bezpodstawne.

Kopalnie zaskarżyła brak zgody burmistrza na uruchomienia złoża „Imielin-Północ” do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Sprawa złoża „Imielin-Północ” w naszym mieście znów jest aktualna. Co prawda kopalnia nie posiada ważnego raportu o oddziaływaniu inwestycji górniczej na środowisko, to jej jednak nie powstrzymuje, by próbować sił w innym miejscu. PGG wielokrotnie zwracała sie do burmistrza miasta Imielin o uzgodnienia dotyczące uruchomienia nowego złoża węgla kamiennego w naszym mieście. Burmistrz konsekwentnie odmawiał, wreszcie spółka zaskarżyła jego odmowę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozprawa odbędzie się 15 marca 2023, a my, jako organizacja pozarządowa, będziemy w niej uczestniczyć na prawach strony.

Spotkanie w Sokolni w sprawie szkód górniczych

31 stycznia 2023 w Sokolni odbyło się spotkanie z mieszkańcami Imielina w sprawie szkód górniczych i procedur uzyskiwania odszkodowań. W zebraniu wzięło udział ponad 120 osób. Poszkodowani borykają się z naprawą szkód górniczych, problemami uzyskania sprawiedliwych odszkodowań oraz – nierzadko – odmowami wzięcia odpowiedzialności przez kopalnię za zniszczenia budynków i terenów posesji, spowodowane intensywną eksploatacją górniczą „na zawał” pod południową częścią miasta.

Otwierając spotkanie, Burmistrz Miasta Imielin przedstawił krótko stan zaawansowania eksploatacji górniczej pod Imielinem w ramach obowiązującej koncesji wydobywczej. Opisał również sytuację, w jakiej znajduje się miasto w rozmowach z kopalnią w zakresie istniejących i świeżych szkód górniczych w infrastrukturze miejskiej.

Zaprezentowaliśmy obszerną dokumentację fotograficzną szkód górniczych, które wystąpiły na budynkach i posesjach w Imielinie, pod którymi prowadzona jest eksploatacja górnicza. Popękane elewacje budynków, ściany nośne i działowe, spękane, zniszczone podłogi, uszkodzona stolarka drzwiowa i okienna, wysadziny i zapadliska utwardzonych kostką lub asfaltem terenów posesji to tylko niektóre szkody, które powstały zaledwie w ciągu 2021 i 2022 roku(!). Najpoważniejsze uszkodzenia pojawiły się w obrębie ulic południowej części Imielina: Grzybowej, Karolinki, Liliowej, Kordeckiego, Hallera, Malczewskiego i Imielińskiej.

Szkody górnicze, które wystąpiły w ciągu ostatnich 2 lat to kontynuacja i intensyfikacja degradacji terenów i posesji w Imielinie spowodowanych kopalnię „Piast-Ziemowit”. Z wcześniejszych, wieloletnich, negatywnych doświadczeń mieszkańców i miasta, przedstawianych na spotkaniu wynika, że prowadzona w ostatnim czasie intensywna eksploatacja górnicza, sprawia, że problem szkód narasta i w wielu wypadkach mocno utrudnia lub nawet uniemożliwia użytkowanie budynków zgodnie z ich przeznaczeniem.

Obecny na spotkaniu doświadczony prawnik przedstawił praktyczne podejście do formułowania zgłoszeń szkód do kopalni. Zaprezentował również szczegółowo proces dochodzenia odszkodowań. Co ciekawe z doświadczeń kancelarii prawnej wynika, że kwoty zasądzonych odszkodowań są o 30-50% wyższe niż proponowane przez kopalnię. Sprawy sądowe dotyczące szkód górniczych są zwolnione z opłat sądowych. Warto więc walczyć o swoje! Nie warto też zrażać się w sytuacji gdy kopalnia nie potwierdza związku między swoją działalnością a naszymi szkodami, bo o tym zdecyduje biegły powołany przez sąd. Nieprawdą jest zatem, często występujące stwierdzenie kopalni w odpowiedzi na zgłoszoną szkodę, że brak związku przyczynowego pomiędzy szkodą, a eksploatacją górniczą, kończy dalsze postępowanie.

Mieszkańcy zabierający głos na spotkaniu, zwracali uwagę na opieszałe reagowanie kopalni na zgłoszenia szkód. Pomimo obowiązywania 30 dniowego okresu na ustosunkowanie się do zgłoszenia, nierzadko reakcja kopalni następuje po 2 – 3 miesiącach do pół roku i dłużej. Warto wiedzieć, że spóźniona reakcja przedsiębiorstwa górniczego nie jest przeszkodą w założeniu sprawy sądowej już w 31 dniu od zgłoszenia szkody.

Należy też pamiętać, że czas przedawnienia sprawy związanej z zaobserwowaną, a nie zgłoszoną szkodą górniczą wynosi 5 lat, liczony od chwili zaobserwowania szkody przez poszkodowanego. Nie warto zatem czekać ze zgłaszaniem szkód do czasu zakończenia eksploatacji górniczej pod rejonem, na którym mieszkamy.

Nawet jeśli trwa lub nawet zakończona jest sprawa wcześniej zgłoszonych szkód, w momencie pojawiania się nowych szkód górniczych na posesji lub budynku, należy rozpocząć procedowanie kolejnego zgłoszenia i wystąpienie o odszkodowanie z tytułu pojawienia się nowych uszkodzeń. Jedno, drugiego nie wyklucza ani nie zmienia biegu wcześniej procedowanych spraw.

Warto również rozważyć, na ile podejmowanie napraw szkód górniczych we własnym zakresie, przed lub w trakcie trwającego procedowania sprawy szkody, wpłynie na możliwość uzyskania odszkodowania w oczekiwanej wysokości lub odszkodowania w ogóle. W przypadkach, gdzie jest to możliwe, warto poczekać na oględziny biegłego powołanego przez Sąd.

Spotkanie trwało do godzin wieczornych, a po głównej części, mieszkańcy, prowadzili indywidualne rozmowy z reprezentantami kancelarii prawnej. Zważywszy na wysoką frekwencję jak i postępującą eksploatację górniczą i coraz to nowsze szkody powstałe w jej wyniku, zapewne nie będzie to ostatnie spotkanie współorganizowane przez Miasto i nasze stowarzyszenie. Informacje o kolejnych wydarzeniach będą się pojawiać na naszym profilu, stronach UM oraz w „Kurierze Imielińskim”.

Eko-piknik na Kopcu

Słońce, wyśmienite humory, ognisko, rozmowy na poważne tematy i dobra zabawa dla całej rodziny – tak można krótko podsumować nasz eko-piknik. Graliśmy w warcaby na trawie, badminton, rzucanie orzechami do celu i petanque. Największe wzięcie miało cięcie bali na czas, bo w ogonku ustawiały się nawet dzieci. Zawitali do nas Burmistrz, Sekretarz Urzędu Miasta oraz leśniczy, który odbył kilka niełatwych rozmów z uczestnikami pikniku.

Dziękujemy naszym gościom, Emilii i Kamilowi z Śląski Ruch Klimatyczny, którzy poprowadzili konkursy i zabawy dla dzieci oraz rozmawiali z nami na temat zmian klimatu. Dziękujemy Miastu Imielin za aprowizację i pomoc w organizacji pikniku, E-SBL.net za sponsorowanie strefy animacji dla dzieci oraz leśniczemu za drewno na ognisko i terenowe warcaby.

Wspólnie biesiadowaliśmy na kocach i przy ognisku, rozdaliśmy sporo nagród w konkursach i bawiliśmy się aż do 20.00. Sprzątających Kopiec po imprezie pożegnał piękny zachód słońca i satysfakcjonujący wynik meczu Polski z Holandią. To był bardzo udany dzień!

Akcja #drzewkozasmieci 2022

Sprzątaniem terenów zielonych uczciliśmy tegoroczny Dzień Ziemi. W akcji wzięli udział dorośli, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Imielinie, które dodatkowo zrobiły tabliczki z drewna promujące właściwe postawy w lesie, wędkarze z lokalnego koła wędkarskiego oraz aktywiści z Zielonego Imielina. Podobnie jak w zeszłym roku zorganizowalismy konkurs na najdziwniejszy śmieć. Wygrała go Elzbieta Zakrzewska i jej „Las w słoiku”. Drugie miejsce zdobył „Kalosz” Marty K., trzecie „Wiązka” Tadeusza i Kariny Osobów. Wszyscy uczestnicy otrzymali sadzonkę miododajnych drzewek leśnych. Uczniowie SP1 posadzili aleję Bohaterów Literackich, a uczniowie SP2 – aleję Wieszczów na stulecie romantyzmu polskiego! Gratulujemy i dziękujemy za udział w akcji #drzewkozaśmieci!

Akcja #MobilnePłucawImielinie

Dzisiaj zakończyliśmy akcję #MobilnePłucawImielinie. Jak zakończył się ten eksperyment na żywym organizmie naszego miasta? Otwierając instalację 10 stycznia zastanawialiśmy się, jaki kolor ma powietrze w Imielinie? Teraz już wiemy: szary. Czy jesteśmy z tego powodu zadowoleni? I tak, i nie. To, że płuca nie są czarne zawdzięczamy tym wszystkim mieszkańcom, którzy zainwestowali w piece, które nie kopcą. I za to jesteśmy im wdzięczni. Co do reszty – liczymy na efekt kropli, która drąży skałę. A naszymi kroplami są dzieci, które mądrze wyedukowane przyczynią się do zmiany myślenia dorosłych. Dlatego serdecznie dziękujemy nauczycielom Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie oraz Przedszkola Miejskiego za to, że pokazali dzieciom i młodzieży płuca Polskiego Alarmu Smogowego, poprowadzili z nimi warsztaty i pogadanki na temat szkodliwości smogu. Dla wszystkich placówek oświatowych w naszym mieście przygotowaliśmy pakiety materiałów edukacyjnych oraz książki, które wręczyliśmy nauczycielom dzisiaj na rynku. Bardzo Wam dziękujemy za współpracę
i kreatywność!

Smog odpowiada za 40 tysięcy zgonów ROCZNIE, powoduje schorzenia neurologiczne, nowotwory płuc i mózgu, astmę
i problemy z układem oddechowym, przyczynia się również do obniżenia możliwości intelektualnych dzieci, młodzieży
i dorosłych. Pamiętajmy, że mamy wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy!

Na zdjęciach grupy przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży ze szkół imielińskich podczas zajęć plenerowych na temat szkodliwości smogu:

Mechaniczne płuca Polskiego Alarmu Smogowego stanęły na rynku w Imielinie

Na rynku w Imielinie stanęły dziś mechaniczne płuca Polskiego Alarmu Smogowego. Otwarcia instalacji dokonał Jan Chwiędacz, burmistrz naszego miasta, który zachęcał mieszkańców do wymiany kotłów na bardziej ekologiczne. Głos zabrali również Jarosław Czaja, założyciel Fundacji Better Future, która sfinansowała płuca, dzięki czemu znalazły się w Imielinie, oraz Jerzy Bryk z Polskiego Alarmu Smogowego. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli przedstawiciele środowiska oświatowego: dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Imielinie, Przedszkola Miejskiego w Imielinie, Biblioteki Miejskiej w Imielinie oraz radna, pani Maria Biskupska, którym serdecznie dziękujemy za udział w naszym wydarzeniu.

W poniedziałek już od godzin porannych na rynku krzątali się ludzie z ekipy montującej plus wolontariusze z Zielonego Imielina wokół mobilnych płuc Polskiego Alarmu Smogowego. Najpierw pojawiła się platforma z metalowa konstrukcją z wentylatorami.

Potem od frontu została zamocowana włóknina, imitująca ludzkie płuca. Po podłączeniu płuc do prądu wentylatory zaczęły wciągać powietrze poprzez włókninę. Będą tak pracować bez przerwy przez dwa tygodnie, zasysając powietrze z rynku i okolic oraz to, co w tym powietrzu będzie, w tym pyły pochodzące ze spalania niskiej jakości paliwa w domowych kotłach.

Płuca na zdjęciu są śnieżnobiałe, zobaczymy jak będą wyglądały po dwóch tygodniach: wszystko zależy od jakości powietrza, jeśli stężenie pyłów zawieszonych nie przekroczy normy, wówczas włóknina na instalacji nie zmieni koloru, jeśli natomiast będzie słabej jakości – zacznie ciemnieć od osadzającego się na niej pyłu. Na naszym profilu na Facebooku przez najbliższe dwa tygodnie będziemy zamieszczać relację i zdjęcia mechanicznych płuc – dzień po dniu. Zapraszamy do obejrzenia instalacji na żywo. I pamiętajmy: mamy realny wpływ na stan powietrza w naszym mieście.

Imielin dołącza do akcji Polskiego Alarmu Smogowego „Zobacz, czym oddychasz”

Mobilne płuca to rozpoznawalny w całej Polsce symbol walki ze smogiem. Dwumetrowy model ludzkich płuc „oddycha” pochłaniając zanieczyszczenia powietrza, które osiadają na białej materii pokrywającej instalację. Instalacja zmienia kolor zależnie od jakości powietrza w danym miejscu, tym samym wizualizując stan ludzkich płuc narażonych na oddziaływanie smogu. W tym roku, dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Better Future programu Polskiego Alarmu Smogowego „Zobacz czym oddychasz”, miasto Imielin znajdzie się na trasie mobilnych płuc. Instalacja stanie na rynku w Imielinie już 10 stycznia. Burmistrz Miasta Imielin oficjalnie uruchomi ją o godzinie 10.00.

Jan Chwiędacz, Burmistrz Miasta Imielin: Bardzo dużą wagę przywiązujemy w naszych miejskich strategicznych działaniach do problemu walki ze smogiem i dbałością o czyste powietrze w naszym mieście. Corocznie dotujemy mieszkańcom wymianę starego „kopciucha” na kocioł opalany tylko gazem ziemnym, pomagamy mieszkańcom w uczestnictwie w programie „Czyste powietrze” , organizowanym przez WFOŚiGW. Uważam, że każda inicjatywa, również „Zobacz czym oddychasz” jest bardzo cenna i mam nadzieję, że mieszkańcy będą mogli na własne oczy przekonać się, jak ważne jest czyste powietrze dla naszego zdrowego i normalnego funkcjonowania.

Karolina Trzcionka, Prezes Fundacji Better Future: Zgodnie z misją Fundacji chcemy tworzyć lepszą przyszłość, chroniąc środowisko, dbając o jego czystość i zapobiegając negatywnym zmianom jakie w nim zachodzą. Współpraca z Polskim Alarmem Smogowym to działanie o charakterze głównie edukacyjnym, przez które chcemy uświadomić mieszkańcom regionu jak poważnym problemem jest smog.

Fundacja Better Future, założona przez Jarosław Czaję, właściciela Future Processing SA, wsparła innowacyjną kampanię Polskiego Alarmu Smogowego „Zobacz czym oddychasz” sumą 55.000 zł. Celem działalności Fundacji jest ochrona środowiska, a w szczególności przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Polski Alarm Smogowy koncentruje się na walce z zanieczyszczeniem powietrza, które w polskich miastach jest jednym z najwyższych na świecie.

Działacze lokalnych oddziałów Polskiego Alarmu Smogowego od lat walczą o czyste powietrze. Prowadzą różnego rodzaju działania edukacyjne, by poprawić społeczną świadomość szkodliwości zanieczyszczeń powietrza. Pokazują też skąd i jak pozyskiwać finanse na wymianę kotłów. Monitorują normy jakości paliw, normy jakości powietrza i dbają, by przepisy dotyczące czystości powietrza i tzw. uchwały antysmogowe były egzekwowane – dodaje Karolina Trzcionka, Prezes Fundacji Better Future.

Zgodnie z szacunkami analizy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) w 2019 r. w Unii Europejskiej 307 000 osób zmarło przedwcześnie z powodu złej jakości powietrza. Wg. szacunków agencji 58% — czyli 178 000 zgonów – można było uniknąć, gdyby na terenie UE osiągnięto zgodny z wytycznymi WHO poziom jakości powietrza (5 µg/m3).

Przez dwa tygodnie sztuczne płuca będą stały na rynku w Imielinie. Każdy z nas będzie mógł zobaczyć jak zmieniają kolor pod wpływem powietrza. Mamy realny wpływ na jakość powietrza w naszym mieście. Mieszkańcy Imielina są coraz bardziej tego świadomi, ale jest jeszcze wiele do zrobienia – mówi Alicja Zdziechiewicz ze stowarzyszenia Zielony Imielin, które zgłosiło miasto do projektu – Kiedy podajemy statystyki śmiertelności z powodu smogu, ludzie nie dowierzają. Dlatego sądzę, że ciemniejące płuca bardziej zadziałają na wyobraźnię mieszkańców niż suche cyfry.

Mamy nadzieję, że płuca nie sczernieją całkowicie podczas swojego krótkiego pobytu w naszym mieście. W końcu najnowsza edycja Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście, pozwoliły na wymianę ponad 80 kopcących pieców w 2021 roku. Kolejne ponad 50 kopciuchów jest już w kolejce do wymiany w pierwszej połowie 2022 roku – dodaje Rafał Kmiecik ze stowarzyszenia Zielony Imielin – Liczymy, że mieszkańcy złożą kolejne wnioski pod wpływem akcji „Zobacz, czym oddychasz”.

Na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która weszła w życie 1 września 2017 r., zakazuje używania kotłów starszych niż 10 lat (2006 r. i starsze), oraz instalacji bez tabliczek znamionowych. Polski Alarm Smogowy w grudniu 2020 szacował, że do końca 2021 roku w woj. śląskim będzie trzeba będzie wymienić 140 tys. kotłów. W 2024 roku wejdą kolejne zapisy uchwały i mieszkańcy będą musieli wymieniać również nowsze piece na paliwa stałe. Do końca sierpnia 2021 mieszkańcy złożyli 20 tysięcy wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w ramach programu Czyste Powietrze. Jednak mamy też programy gminne i miejskie, oferujące dopłaty do wymiany pieca. Część osób nie korzysta ze wsparcia i kupuje nowy kocioł na własną rękę – powiedział Emil Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w woj. śląskim w rozmowie z Oko Press. Częścią kampanii „Zobacz czym oddychasz” będzie akcja informacyjna pokazująca możliwości finansowania wymiany pieców. Dzięki temu mieszkańcy zyskają nie tylko świadomość poziomu zanieczyszczeń ale też wskazówki dotyczące tego, jak sytuację można poprawić.

W Imielinie nad wzrostem stanu świadomości mieszkańców w kwestii szkodliwości niskiej emisji pracuje lokalny Imieliński Alarm Smogowy.

W bieżącym sezonie grzewczym modele płuc staną w czterdziestu miejscowościach w dziewięciu województwach, pokazując mieszkańcom jakiej jakości powietrzem oddychają. Start kampanii zbiega się z Dniem Czystego Powietrza, który od kilku lat obchodzony jest przez alarmy smogowe w całej Polsce.

To rekordowa liczba miejscowości, do których trafi nasza instalacja – mówi koordynatorka projektu Magdalena Kozłowska – Startujemy zazwyczaj w okolicach Dnia Czystego Powietrza (14 listopada), kiedy to w polskich domach na szeroką skalę rozpoczyna się spalanie węgla i drewna, czyli praktycznie rozpoczyna się sezon smogowy.

* * *

Europejski wskaźnik jakości powietrza przedstawia — prawie w czasie rzeczywistym — dane o jakości powietrza w Europie, pozwalając użytkownikom sprawdzić jakość powietrza w obszarze, w którym mieszkają lub do którego podróżują.

Europejska przeglądarka jakości powietrza w miastach porównuje średnie poziomy pyłu drobnego w 323 europejskich miastach w okresie dwóch ostatnich lat kalendarzowych.

Przeglądarka danych o krajowej emisji zanieczyszczeń powietrza zapewnia dostęp do danych o emisji zanieczyszczeń powietrza zgłaszanych przez państwa członkowskie UE w ramach dyrektywy o nowych krajowych pułapach emisji (NEC).

Centrum danych o zanieczyszczeniu powietrza zapewnia dostęp do wszystkich istotnych danych EEA o zanieczyszczeniu powietrza w Europie.

Zanieczyszczenie powietrza: wpływ na nasze zdrowie obrazuje, jak narażenie na pył drobny przyczynia się do występowania zachorowań i przedwczesnych zgonów w Europie i pokazuje dystrybucję obciążeń w społeczeństwach Europy.

Razem apelujemy o sprawiedliwą transformację województwa śląskiego

Otwieranie nowych kopalń stoi w sprzeczności z procesem sprawiedliwej transformacji. Nie da się jedną ręką brać pieniędzy unijnych na łagodzenie skutków dekarbonizacji, a drugą wydawać koncesje na nowe kopalnie czy otwieranie – wbrew mieszkańcom – nowych złóż, jak złoże Imielin-Północ. To nie uczciwe.

Dlatego razem z 21organizacjami pozarządowymi oraz urzędami zaapelowaliśmy do marszałka województwa śląskiego, żeby nie dopuścił do utraty pieniędzy unijnych na sprawiedliwą transformację, jak również podał do publicznej wiadomości informację, które miasta i gminy będą mogły skorzystać z Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego.

Pełne stanowisko znajduje się poniżej:

http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/07/210630_stanowisko_NGOsow-nt-ST-na-Slasku.pdf

Powiedz NIE nowej kopalni w Mysłowicach-Brzezince

Uwaga! Mieszkańcy Mysłowic przygotowali petycję, pod którą zbierają podpisy przeciw planowanej kopalni , która będzie fedrować pod Kosztowami, Brzezinką i pod częścią Brzęczkowic.

https://www.petycjeonline.com/powiedz_nie_nowej_kopalni_w…

Oto treść petycji:
„W związku z ogłoszeniem Zarządzenia nr 274/21 przez Prezydenta Miasta Mysłowice o „Przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Mysłowice konsultacji w sprawie planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3″ chcę wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec planowanej inwestycji.

Oto argumenty, które moim zdaniem przemawiają przeciwko planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3. 

Szkody górnicze – nie ma bezszkodowego górnictwa; szczególnie niepokojące mogą być deformacje nieciągłe. Nie da się także na całym obszarze prowadzić wydobycia przy pomocy podsadzki hydraulicznej, ponieważ byłoby to nieopłacalne. Na terenie tym wydobywa również kopalnia „Sobieski” z Jaworzna, występują niecki geologiczne, stare biedaszyby, podłoże geologiczne jest nie do końca zbadane, to może nastąpić skumulowanie niekorzystnych czynników i obniżenie terenu nawet o 4 metry. Budynki potencjalnie narażone na szkody górnicze nie mają zabezpieczenia konstrukcyjnego. Szkody górnicze będą następować także po zakończeniu działalności wydobywczej. Nie chcę drugiego Karba w Mysłowicach.

Spadek wartości nieruchomości – obawiam się obniżki wartości nieruchomości. Budynki narażone są na wstrząsy i tąpnięcia nie będą atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Nie po to inwestowałem w mieszkanie, by to wszystko stracić

Odchodzenie od węgla – przejście w kierunku gospodarki zrównoważonego rozwoju, neutralności klimatycznej, ograniczenia gazów cieplarnianych. Górnictwo będzie wygaszane. KWK „Wesoła” będzie fedrować do roku 2041. Systematycznie spada sprzedaż i zużycie węgla dla gospodarstwach domowych. Gospodarstwa domowe w miastach do 2030 muszą zaprzestać ogrzewania węglem, zaś na wsi do 2040 r. Komu więc w przyszłości będzie niezbędny węgiel? 

Utrata środków unijnych –  w związku z powstaniem prywatnej kopalni “Brzezinka 3” Mysłowice oraz cały subregion katowicki narażony jest na utratę środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Kwota dla Polski na rzecz „Transformacji regionów węglowych” to aż 60 mld PLN oraz 300 tys. potencjalnych miejsc pracy w nowoczesnych sektorach. Mysłowic nie stać na utratę tych pieniędzy

Ekonomia – spółka nie potrafi uzasadnić jak wyliczono wpływ środków do budżetu miasta na poziomie 25 milionów złotych. Podobnie wątpliwości budzi podawana liczba potencjalnie zatrudnionych w kopalni i spółkach ją obsługujących (inwestor podawał różne liczby: pierwotnie tj. w 2015 r. – 500 miejsc pracy,  w 2020 r. – 900 miejsc). Skąd kopalnia weźmie odpowiednio wykwalifikowane kadry, gdy nie będą już działać szkoły górnicze. Kopalnia przyczyni się do wstrzymania rozwoju miasta, czego skutki będziemy odczuwać przez dziesiątki kolejnych lat. Może nastąpić degradacja infrastruktury miejskiej, tj. dróg, kanalizacji, chodników. Budowa kopalni finansowo pogrąży Mysłowice. 

Ekologia – grozi nam degradacja środowiska naturalnego, lasów, gdzie mogą tworzyć się niecki bezodpływowe, w których będzie osiadać woda powodując gnicie drzew. Ponadto naruszone mogą zostać podziemne źródła wody, zmienią się warunki hydrologiczne. Tysiące (ok. 70 tys. rocznie) przejeżdżających ciężarówek także nie pozostanie bez wpływu na jakość powietrza. Nie wiemy co z hałdami, co z materiałem pozostałym po przeróbce węgla, gdzie będzie odprowadzana woda, czy przy kopalni powstanie oczyszczalnia ścieków. Nie chcę katastrofy ekologicznej w Mysłowicach.”

Kiedy protestowaliśmy przeciwko uruchomieniu złoża Imienin-Północ mieszkańcy Kosztów byli z nami. Wesprzyjmy ich dzisiaj i podpisując petycję i rozpowszechniając tę informację. Nie dla nowej kopalni w Mysłowicach jesteśmy z Wami!

Weź udział w akcji „Nasionko nadziei”

#nasionkonadziei

Jeśli chcecie wzbogacić swój ogródek o aromatyczne zioła i rośliny miododajne przyjdźcie w piątek 18 czerwca o godzinie 18.18 na rynek w Imielinie. Pierwsze trzydzieści osób, które się tam do nas zgłosi otrzyma za darmo sadzonki ziół i nasiona łąki kwietnej.

Dlaczego to jest ważne? W dzisiejszych czasach tereny zajmowane niegdyś przez dziką przyrodę coraz bardziej się kurczą, a pospolite gatunki zwierząt są zagrożone wyginięciem. W wielu miastach balkony świecą pustkami a w ogrodach dominuje krótko przystrzyżony trawnik i tuje. Pełne życia ogrody czy łąki kwietne są obecnie obszarami deficytowymi, niezbędnymi jednak do zachowania równowagi ekosystemowej od której wszyscy jesteśmy zależni, bo nie ma nowych roślin bez zapylaczy, a bez zapylaczy nie na nas! Posadźcie rośliny miododajne. Wprowadźcie więcej życia do swojego ogrodu!

Obserwujcie fanpage projektu, znajdziecie na nim wiele przydatnych informacji, dotyczących ogrodów, balkonów, roślin, zwierząt, szeroko rozumianej bioróżnorodności i wiele innych. O kolejnych etapach akcji będziemy Was informować na bieżąco.

Link do fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068359210737

Projekt finansowany jest przez British Council z programu Active Citizens – British Council. Partnerami projektu są Śląski Ruch Klimatyczny , Zielony Imielin , Kongres Ruchów Miejskich oraz Barwny Ogród.

Aktywiści z Imielina w filmie dokumentalnym Karoliny Bacy-Pogorzelska o zmierzchu przemysłu węglowego

Imielin, Rybnik, Mysłowice, Polesie… Państwowy gigant, australijski potentat i prywatne spółki. Łączy ich jedno: wydobycie węgla za cenę szkód górniczych, zdewastowanego środowiska i infrastruktury miejskiej. Węgiel być może znajdzie nabywców, a mieszkańcy zostaną ze szkodami górniczymi, które będą naprawiane opieszale i latami.

Mamy już doświadczenie jako miasto w tej materii: zapadnięte tory kolejowe między Chełmem a Imielinem, na których pociągi muszą zwalniać do 30km na godzinę, bo wyższa prędkość grozi wykolejeniem składu, czy ostanie zalewisko na Cisowcu. Nie takiej przyszłości chcemy dla naszego miasta i dla nas samych. I o tym mówimy w filmie Outriders i Karoliny Bacy-Pogorzelskiej, który powstaje na temat transformacji sektora węglowego na całym świecie. Trzymamy kciuki, by ten film powstał!

Zalewisko na Cisowcu zagraża okolicznym domom

fot. Joanna Łukowska, Radio Eska


Powstałe kilka miesięcy temu zalewisko na Cisowcu coraz poważniej zagraża okolicznym zabudowaniom i degraduje nieodwracalnie zalany teren. W wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej bieg potoku Cisowiec obniżył się na tyle, że zamiast wpadać do rzeki Imielinka, tworzy rozległe rozlewisko po obu stronach drogi wojewódzkiej 943, pomiędzy ulicami Grzybową i Karolinki.

Od ponad 10 lat(!), kopalnia Ziemowit, własność Polskiej Grupy Górniczej, nie realizuje obiecanej regulacji biegu rzeki Imielinka, która w wyniku szkód górniczych biegnie wyżej niż obniżający się rok rocznie bieg potoku Cisowiec. Brak realizacji prac spółka już od 5 lat tłumaczy nieuzyskaniem pozwolenia na budowę i wejście w teren od odpowiednich instytucji. Wygląda na to, że winni znowu znajdują się gdzie indziej. „Chcemy naprawić ale nam nie pozwalają…” tłumaczenie tym bardziej żenujące, że to właśnie spółka górnicza jest odpowiedzialna za projekt i zakres prac regulacji rzeki, i do tej pory nie przygotowała dokumentacji, w formie nadającej się do wydania stosownych pozwoleń. To typowy przykład zachowania przedsiębiorcy górniczego, który latami unika odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku jego działalności. Tyle są warte zapewnienia i deklaracje o całkowitym usuwaniu poczynionych szkód górniczych.

Oburzające również jest zachowanie reprezentanta ponoszącej winę za szkody na Cisowcu kopalni „Ziemowit”, który, jak relacjonuje red. Zając z „Kuriera Imielińskiego”: na marcowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju (…) wypowiadał się na temat zalewiska na Cisowcu. Zastrzegł sobie jednak, że informacje, które przekazuje, nie mogą trafić do mediów bez jego autoryzacji. Jest to o tyle dziwne, że spotkania komisji (tak jak i obrady rady gminy) są publiczne, czyli dostępne dla każdego – łącznie z prawem nagrywania dźwięku i obrazu (przypomnijmy, że obrady rady gmin są rejestrowane i można je zobaczyć w internecie). Gwarantuje to Konstytucja RP (art. 61 ust. 2), natomiast przedstawiciel kopalni nie był tam prywatnie tylko służbowo – zresztą jako reprezentant państwowej firmy. Można by stąd wyciągnąć wniosek, że pracownika kop. „Ziemowit” to prawo nie obowiązuje.” Niestety nie pierwszy raz widzimy taką postawę przedstawicieli kopalni w stosunku do radnych naszego miasta.

Poniżej linki do reportażu Radia Eska oraz Kuriera Imielińskiego w tej sprawie. A jak dziś wygląda rozlewisko na Cisowcu i co daje naprędce zaimprowizowana przez spółkę „pompa” wody? Możecie podjechać i zobaczyć sami. Łatwo się domyślić jak będzie wyglądał ten teren i okoliczne zabudowania jeśli najbliższe miesiące będą deszczowe? A póki co pogoda tej wiosny nas nie rozpieszcza.
Źródła: https://www.imielin.pl/files/files/Kurier04m1.pdf
https://www.eska.pl/…/szkody-gornicze-w-imielinie…

Podsumowanie akcji #Drzewkozaśmieci

Opony, drukarka, kasety magnetofonowe, buty, gumowe węże, łyżwy, materac, opakowania budowlane, słoiki, setki puszek i butelek, ceramika łazienkowa, a nawet emaliowany nocnik – to znaleziska uczestników akcji sprzątania imielińskich lasów „Drzewko za śmieci”. W sumie aż 224 worki posortowanych śmieci!

Wyniki akcji przerosły nasze oczekiwania! Zaangażowało się w nią ponad sto rodzin i grup kameralnych! Uważamy, że takie akcje są potrzebne. Integrują mieszkańców i uczą odpowiedzialności za przestrzeń wspólną zarówno dzieci i jak i dorosłych.

Sukces akcji zbudowało również zaangażowanie społeczności imielińskich szkół i przedszkola, oraz szkolnego koła „Caritas”, które bardzo chętnie przyłączyły się do działań ekologicznych. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie dziękujemy bardzo!

Równolegle z akcja sprzątania cały tydzień trwał konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży na najdziwniejszy śmieć, który wygrali: Magdalena Malinowska oraz Lenka i Kacper Panol. Zdjęcia okazały się na tyle intrygujące, że poprosiliśmy zawodowego fotografa, Adama Politańskiego, by wybrał najciekawsze. Wygrała fotografia siostry Fabii Łukjan, przedstawiająca buty, pokryte mchem, „Starcie czołgu i żelazka” Martyny Łukaszczyk oraz „Śmiecius-plastikus” Ewy Szymańskiej-Sułkowskiej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji #drzewkozaśmieci. Jesteście wielcy! Dziękujemy również naszym partnerom: Miastu Imielin oraz Leśnictwu Imielin za dobrą współpracę. Dzięki akcji sprzątania lasy znowu są czyste. Liczymy na to, że coraz mniej śmieci będzie trafiało do lasów. Bo skoro nasze dzieci sprzątają, to może my dorośli dwa razy zastanowimy się zanim znowu coś wywieziemy do lasu?

Akcja w liczbach:
– 109 certyfikatów (bonów na drzewko) dla rodzin, grup do 5 osób oraz uczestników indywidualnych za udział w akcji,
– ponad 100 sadzonek wydanych uczestnikom akcji,
– 224 worki z odpadami10 dzikich wysypisk zgłoszonych do wydziału środowiska UM.
Czekamy na ich likwidację.

Mamy już 100 worków śmieci zebranych w akcji sprzątania imielińskich lasów!

Pełny sukces! Kochani! Jest moc! Jesteście zielonymi superbohaterami tego tygodnia! Na chwilę obecną mamy zgłoszenia i zdjęcia od 65 rodzin lub osób, które biorą udział w akcji sprzątania imielińskich lasów #drzewkozaśmieci. Do tej pory wspólnie zebraliśmy ponad STO worków śmieci! Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie i Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie – dziękujemy za zaangażowanie. Z Wasza pomocą akcja sprzątania lasów nabrała rozmachu!

Zgłoszenia dzikich wysypisk i Wasze zdjęcia cały czas spływają na alarm.smieciowy.imielin@gmail.com. Czeka nas pracowity wieczór, by każdy z Was dostał swój certyfikat na drzewko. Będziemy je wysyłać w kolejności, w jakiej zgłaszaliście swój udział w akcji.

Drzewka będzie można odbierać u leśniczego Leśnictwa Imielin – pana Aleksandra Zakrzewskiego w najbliższym tygodniu: w poniedziałek od 15.00 do 18.00, wtorek od 8.00-10.00 i po południu: 15.00-18.00 w leśniczówce przy ulicy Sosnowej 1.

#czasposprzątaćlas

foto: kolaż zdjęć uczestników akcji #drzewkozaśmieci

Dziś Dzień Ziemi! Może go uczcimy zbierając śmieci w lesie?

Jak świętować Dzień Ziemi? Może zdjąć jej z grzbietu parę kilo śmieci? My się dziś wybieramy z workiem do lasu. #drzewkozaśmieci#czasposprzątaćlas

Przypominamy zasady akcji sprzątania lasu:

1. Zbierz śmieci w lesie. Śmieci zbieramy solo lub rodzinnie – ze względu na obostrzenia pandemiczne. Jeśli potrzebujesz rękawiczek i worków do zbierania i segregacji śmieci – odbierz je PSZOK-u.

2. Zrób zdjęcie Waszej grupy ze śmieciami lub samych śmieci i wyślij je do nas na adres: alarm.smieciowy.imielin@gmail.com. Od nas dostaniesz bon na drzewko, a Twoje zdjęcie opublikujemy w zdjęciach z wydarzenia.

3. Jeśli znajdziesz dzikie wysypisko w lesie, oznacz to miejsce pinezką na mapie google i wyślij razem ze zdjęciem na adres: alarm.smieciowy.imielin@gmail.com

4. Posegreguj śmieci i zawieź je do PSZOK-u albo poczekaj aż zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów z Twojej posesji.

5. Wybierz się do leśniczówki w Imielinie, pokaż bon i odbierz drzewko 26 IV u leśniczego Aleksandra Zakrzewskiego (Imielin, ul. Sosnowa 1)

6. Posadź drzewko i świętuj, właśnie zrobiłeś / zrobiłaś coś dobrego dla Ziemi i swojego miasta.

zdjęcia Imielina: Przemysław Zdziechiewicz

Konkurs fotograficzny na najdziwniejszy śmieć znaleziony podczas akcji #Drzewkozaśmieci

Uwaga! Ogłaszamy konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży na najdziwniejszy śmieć, znaleziony w imielińskim lesie podczas akcji „Drzewko za śmieci”.

Znalazłeś w lesie gumioki? A może radio? A może coś dziwniejszego? Zrób zdjęcie i wygraj nagrodę. A kto wygra? Sami zdecydujcie.

Zasady:

1. Zrób zdjęcie śmiecia, który znalazłeś / znalazłaś podczas akcji sprzątania lasu „Drzewko za śmieci”.

2. Wstaw zdjęcie jako komentarz pod postem konkursowym na Facebooku.

3. Głosujemy poprzez polubienie zdjęcia.

4. Głosowanie trwa do 25 IV do godz. 23.59.5. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 IV. Wygra zdjęcie z największą ilością polubień.

Dzieciaki i młodzież ze Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie i Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie! Młodzież szkół średnich! Przedszkolaki! Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA NAJDZIWNIEJSZY ŚMIEĆ

§1 Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Zielony Imielin, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkurs odbędzie się w przedziale czasowym pomiędzy 20.04.2021 a 25.04.2021.3. Konkurs obejmuje zrobienie zdjęcia najdziwniejszego śmiecia, znalezionego samodzielnie przez uczestnika w imielińskim lesie.

3. Celem konkursu jest wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród mieszkańców Imielina, integracja lokalnych społeczności, kształtowanie proekologicznych postaw, promowanie terenów zielonych oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą zostać dzieci i młodzież w wieku od 5 do18 lat, sprzątające las imieliński zgodnie z regulaminem akcji “Drzewko za śmieci”.

§3 Przebieg konkursu

1. Uczestnicy konkursu zgłaszają swoje zdjęcia jako komentarze pod postem konkursowym na facebooku.

2. Zgłaszając swoje zdjęcia uczestnicy oświadczają że:są autorami zdjęcia, śmieć ze zdjęcia został przez nich znaleziony podczas akcji “Drzewko za śmieci” w imielińskich lasach lub na terenach zielonych Imielina, zgadzają się na publikację zdjęcia przez stowarzyszenie Zielony Imielin w związku z akcją “Drzewko za śmieci”. Zdjęcie nie może być wulgarne ani naruszać czyjego dobrego imienia.

3. Udostępnianie organizatorowi zdjęć w ramach konkursów oraz zdjęć z Akcji zawierających uczestników oznacza automatyczną zgodę do nieodpłatnego wykorzystania jego pracy i/lub wizerunku przez Stowarzyszenie poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

4. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się poprzez policzenie lajków pod zdjęciami uczestników – wygrywa uczestnik z największą liczbą polubień pod jego pracą.

5. Prace można wstawiać pod postem od 20 do 25 IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 IV.

§5 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach multimedialnych, będących dokumentacją Akcji, w działaniach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w materiałach, które Organizator uzna za odpowiednie dla promocji oraz popularyzacji wydarzenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany jego przebiegu.

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie zielonyimielin.pl

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie zmian w możliwe jest również w czasie trwania konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników konkursu oraz osób trzecich.

Efekt kuli śniegowej – czyli jak zaangażować ludzi w sprawy dla nich ważne

Już we wtorek 27 kwietnia o godz. 19.00 odbędzie się webinarium na temat angażowania społeczności lokalnej w sprawy dla niej ważne. Spotkanie poprowadzi Alicja Zdziechiewicz, aktywistka ekologiczna i klimatyczna, członkini Stowarzyszenia Zielony Imielin. Spotkanie będzie moderować Sylwia Kowalska. Organizatorem spotkania jest stowarzyszenie BoMiasto oraz Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy EOG.

Tutaj link umożliwiający wzięcie udziału w spotkaniu na platformie ZOOM  https://us02web.zoom.us/j/87828516446?pwd=R2l3NnF4dEh0QXpmTElGdFdidnFYUT09

Serdecznie zapraszamy!

#Drzewkozaśmieci czyli sprzątamy imielińskie lasy z okazji Dnia Ziemi

Spacery po lesie dobrze wpływają na naszą kondycję fizyczną i psychiczną. Jednak po wizytach człowieka w lesie często zostają niechciane pamiątki: śmieci. 22 kwietnia świętujemy Dzień Ziemi. Z tej okazji chcielibyśmy Was namówić do sprzątania imielińskich lasów. W zamian za śmieci damy Wam sadzonki drzew, żebyście mogli je posadzić w swoich ogródkach, w wyznaczonej przestrzeni miejskiej lub leśnej. Partnerami naszej akcji są: Miasto Imielin oraz Nadleśnictwo Katowice – Leśnictwo Imielin.

Zasady:

1. Zbierz śmieci w lesie. Śmieci zbieramy solo lub rodzinnie – ze względu na obostrzenia pandemiczne. Jeśli potrzebujesz rękawiczek i worków do zbierania i segregacji śmieci – odbierz je PSZOK-u.
2. Zrób zdjęcie Waszej grupy ze śmieciami lub samych śmieci i wyślij je do nas na adres: alarm.smieciowy.imielin@gmail.com. Od nas dostaniesz bon na drzewko, a Twoje zdjęcie opublikujemy w zdjęciach z wydarzenia.
3. Jeśli znajdziesz dzikie wysypisko w lesie, oznacz to miejsce pinezką na mapie google i wyślij razem ze zdjęciem na adres: alarm.smieciowy.imielin@gmail.com
4. Posegreguj śmieci i zawieź je do PSZOK-u albo poczekaj aż zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów z Twojej posesji.
5. Wybierz się do leśniczówki w Imielinie, pokaż bon i odbierz drzewko 26 IV u leśniczego Aleksandra Zakrzewskiego (Imielin, ul. Sosnowa 2)
6. Posadź drzewko i świętuj, właśnie zrobiłeś / zrobiłaś coś dobrego dla Ziemi i swojego miasta.

REGULAMIN AKCJI DRZEWKO ZA ŚMIECI.
EDYCJA 2021 WIOSNA

§1 Informacje ogólne

1. Organizatorem akcji “Drzewko za śmieci 2021 Wiosna” jest Stowarzyszenie Zielony Imielin, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Akcja „Drzewko za śmieci 2021 Wiosna”, zwana w dalszej części regulaminu „Akcją” lub “Wydarzeniem” odbędzie się w przedziale czasowym pomiędzy 19.04.2021 a 25.04.2021
3. Akcja obejmuje samodzielne (rodzinne) posprzątania bliskiej okolicy oraz zgłaszanie miejsc do sprzątania (dzikich wysypisk) na terenie Imielina, Dodatkowymi działaniami będą akcje promocyjne i podsumowujące (w social mediach) wydarzenie, konkursy tematyczne (fotograficzny, na hasło promocyjne akcji) oraz odbiór i sadzenie drzewek uzyskanych za zebrane śmieci (według przelicznika jedna sadzonka za worek śmieci na osobę lub rodzinę)
3. Celem Akcji jest wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród mieszkańców Imielina, integracja lokalnych społeczności, kształtowanie proekologicznych postaw, promowanie terenów zielonych oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta.
4. Akcja jest organizowana przy współpracy z Nadleśnictwem Katowice – Leśnictwem Imielin oraz miastem Imielin.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami Akcji mogą zostać:
a) osoby pełnoletnie,
b) osoby niepełnoletnie pod opieką osób pełnoletnich,
c) osoby niepełnoletnie powyżej 15 roku życia, posiadające pismo informujące o zgodzie rodziców na ich udział w akcji (co jest równoznaczne z wzięciem za te osoby odpowiedzialności).
2. Udział w akcji jest dobrowolny.
3. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) sumiennego wykonania zadania,
b) zachowania zasad dystansowania społecznego i kultury osobistej,
c) używania zgodnie z przeznaczeniem przydzielonego mu sprzętu,
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie uczestniczące w Akcji i nie będące pod opieką osób pełnoletnich, niezależnie od tego czy podejmują one działania związane ze zbieraniem śmieci czy nie.
5. Osoba która nie stosuje się do wymogów regulaminu, w tym szczególnie wskazań zawartych w §2 nie jest uczestnikiem akcji, niezależnie od tego czy podejmuje działania związane ze zbieraniem śmieci czy nie.

§3 Zgłaszanie dzikich wysypisk.

1. Zgłaszanie miejsc do sprzątania odbywa się według procedury https://docs.google.com/…/1I…/edit…
2. Każde zgłoszenie powinno zawierać opis, który pozwala na dokładną identyfikację gdzie znajduje się i jaki teren obejmuje wskazane miejsce. W tym celu należy uwzględnić w zgłoszeniu w szczególności: oficjalne nazwy wskazanych miejsc (jeśli sprzątanie ma dotyczyć ulic, placów, parków etc), nazwy ulic/miejsc w pobliżu których znajduje się wskazany obszar. Dodatkowo do zgłoszenia dodajemy zdjęcia miejsca3. Miejsce zgłoszone do posprzątania musi znajdować się na terenie miasta Imielin.
4. Miejsce do sprzątania może zgłosić każda osoba, niezależnie od wieku.
5. Organizator nie odpowiada za pomyłki wynikłe z niewłaściwego opisu lokalizacji miejsca do posprzątania.

§4 Przebieg akcji sprzątania

1. Harmonogram oraz dni sprzątania ustala i ogłasza Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu i dni w których odbędzie się akcja sprzątania.
2. Udostępnianie organizatorowi zdjęć w ramach konkursów oraz zdjęć z Akcji zawierających uczestników oznacza automatyczna zgodę do wykorzystania swojego wizerunku przez Stowarzyszenie poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).
3. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zasad danej akcji sprzątania, które zostaną im przedstawione w mediach społecznościowych organizatora przed rozpoczęciem akcji sprzątania danego dnia. Uczestnik jest zobowiązany samodzielnie zadbać o uzyskanie odpowiednich informacji oraz sprzętu do sprzątania w tym worków na śmieci oraz rękawic ochronnych.
4. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zaleceń Organizatora.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe w czasie Akcji.

§5 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach multimedialnych, będących dokumentacją Akcji, w działaniach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w materiałach, które Organizator uzna za odpowiednie dla promocji oraz popularyzacji wydarzenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji oraz zmiany jej przebiegu.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie zielonyimielin.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie zmian w możliwe jest również w czasie trwania Akcji.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Akcji oraz osób trzecich.

Aktywistka ze Stowarzyszenia Zielony Imielin w inspiratorze „Kobiety dla klimatu”

https://www.kobietydlaklimatu.pl/

Miło nam poinformować, że Alicja Zdziechiewicz z naszego stowarzyszenia znalazła się w gronie bohaterek inspiratora „Kobiety dla klimatu” – prezentującego kobiety z całej Polski, zaangażowane w ochronę klimatu.

„Podjęliśmy się realizacji Inspiratora, bowiem chcieliśmy by głośniej i wyraźniej wybrzmiał głos kobiet walczących o ochronę klimatu i naszej planety – tej globalnej i tej nam najbliższej – piszą autorzy projektu – Ta aktywność i jej potencjał wymaga znacznie większej uwagi, dostrzeżenia, wsparcia i rozpowszechnienia realizowanych już działań. Przedsięwzięcie to kierujemy zarówno do kobiet działających już na rzecz klimatu, jak i tych zaniepokojonych zmianami klimatycznymi, które chciałyby się uaktywnić, ale potrzebują konkretnych inspiracji czy  podpowiedzi, co, w jaki sposób i wspólnie z kim można byłoby zrobić. Z tego względu polecamy także inne sprawdzone inicjatywy wsparcia, chociażby Ekologiczną Akademię Kobiet.”

 Inspirator przedstawia 11 sylwetek wspaniałych kobiet z całej Polski, które działają na rzecz ochrony klimatu. Każda z nich ma swoją historię i motywację do działania. Jedna z opowieści dotyczy naszego miasta i protestu mieszkańców przeciwko uruchomienia złoża Imielin-Pólnoc. Cieszymy się, że została wyróżniona w taki sposób, bo nie da się pogodzić otwierania nowych złóż węgla z dbaniem o środowisko.

Nasi sąsiedzi protestują przeciwko powstaniu nowej kopalni w Mysłowicach

W listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało koncesję na eksploatację złoża Brzezinka 3 mimo wieloletnich starań mieszkańców południowych dzielnic, by do tego nie doszło. Złoże znajduje się pod Brzezinką, Brzęczkowicami i Kosztowami, dzielnicami z gęstą zabudową. „Protestowaliśmy, blokowaliśmy drogi, rozmawialiśmy z mediami. Pisaliśmy pisma. Walczyliśmy przez osiem lat o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych domów.”– mówi Natalia Głombek ze Stowarzyszenie Nasza Ziemia Mysłowice.

Mieszkańcy się organizują. Uruchomili profil Nie dla nowej kopalni w Mysłowicach, gdzie prowadzą akcję informacyjną oraz polemizują z inwestorem i władzami miasta, które wspierają powstanie nowego zakładu górniczego. Na ogrodzeniach swoich domów mieszkańcy powiesili bannery „NIE KOSZTEM KOSZTÓW!”

Podobnie jak mieszkańcy wielu gmin, pod którymi kopalnie wydobywają węgiel, obawiają się o swoje domy, środowisko i przyszłość. Nie zgadzają się z argumentami spółki, która mami mieszkańców wysokiej jakości węglem do domowych palenisk i wizją zerowych szkód górniczych i brakiem uciążliwości kopalni. Tymczasem nie ma eksploatacji bez wpływu na powierzchnię. Nie ma też ekologicznego węgla, a z powodu smogu rocznie umiera w Polsce 40 tysięcy ludzi.

Solidaryzujemy się protestującymi mieszkańcami Mysłowic. Ze względów środowiskowych, klimatycznych i zdrowotnych (ileż można się dusić w smogu?) powinniśmy odejść od węgla a nie otwierać nowe kopalnie. Ziemia Śląska wygląda jak ser szwajcarski, jest wyniszczona nadmierną eksploatacją, a ludzie zmęczeni szkodami górniczymi. Pora zadbać o tę ziemię dla przyszłych pokoleń!

O nowej kopalni pisze Katarzyna Kojzar na portalu smoglab.pl: https://smoglab.pl/nowa-kopalnia-brzezinka3/

(fot: Nie dla nowej kopalni w Mysłowicach)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił rygor natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej w sprawie złoża „Imielin-Północ”.

Wiadomość z ostatniej chwili: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił rygor natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej w sprawie złoża „Imielin-Północ”. Przypominamy, że rygor dawał zielone światło kopalni w jej staraniach o koncesję. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców naszego miasta i kolejny sukces prawników po tym jak Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił w całości wydaną ponad dwa lata temu decyzję środowiskową, określającą uwarunkowania potencjalnego wydobycia węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ.

To był niezwykły rok dla naszej społeczności

To był niezwykły rok dla naszej lokalnej społeczności! Rozpoczął się z hukiem od styczniowej manifestacji przeciwko budowie kopalni pod naszym miastem i dwoma zbiornikami wody pitnej. Podczas blokady drogi musieliśmy się skonfrontować z liczną grupą agresywnych górniczych związkowców zawodowych, którzy próbowali nas zastraszyć słowem i czynem. Nie pozwoliliśmy jednak na to, nasza społeczność skonsolidowała się, zjednoczyła, dołączyli do nas kolejni protestujący z Mysłowic i innych śląskich miast, a także aktywiści ekologiczni z całej Polski. Zwróciliśmy uwagę decydentów i opinii publicznej na to, jak absurdalny ekonomicznie i środowiskowo był pomysł fedrowania węgla pod Imielinem. Dzięki wspólnej walce na drodze sądowej, którą podjęły władze miasta i stowarzyszenia ekologiczne, wraz reprezentującymi je kancelariami prawnymi Pirożek & Pirożek i Fundacja Frank Bold oraz kampanii, którą prowadziliśmy wspierani przez Greenpeace Polska, WWF Polska, Fundacja Rozwój TAK – Odkrywki NIE, Akcja Demokracja, Partia Zieloni – Katowice, Śląski Ruch Klimatyczny, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Imieliński Alarm Smogowy, Stowarzyszenie Nasza Ziemia Mysłowice – mimo trudnego czasu pandemii, kiedy to zostaliśmy praktycznie uwięzieni we własnych domach, doprowadziliśmy do czegoś, co do tej pory nie udało się nikomu: wygraliśmy z największym węglowym potentatem w Europie bitwę o nasze miasto! 19 listopada GDOŚ nakazała kopalni sporządzić na nowo dokumentację – tym razem rzetelnie – i wziąć w niej pod uwagę argumenty strony społecznej, czyli nas – mieszkańców! Kopalnia nie odwołała się od tej decyzji…

Nareszcie spełniło się to, o co walczyliśmy od samego początku i co postulowaliśmy na Platformie dla Regionów Węglowych w Procesie Transformacji w Brukseli dwa lata temu: o uznanie nas za podmiot, a nie przedmiot, który spółka węglowa może sobie dowolnie przesuwać po planszy.Mimo rozjeżdżającej nasz świat jak walec pandemii – to był trudny ale dobry rok.

Dziękujemy Wam drodzy mieszkańcy, że zaangażowaliście się w protest, dziękujemy partnerom z Ratujmy Imielin & Nasz Imielin, dziękujemy władzom miasta. Gdyby nie nasza wspólna determinacja i wspólne działanie – nie dokonalibyśmy tego! Szczęśliwego nowego roku!

Spółki węglowe próbują skorzystać na chaosie wokół odchodzenia od węgla

Starania o koncesje na wydobycie węgla w dzisiejszych czasach to próba odwrócenia rzeki kijem i tworzenie rzeczywistości równoległej, w której jednocześnie odchodzimy od węgla i otwieramy nowe kopalnie. Tak stało się niedawno w Mysłowicach, gdzie prywatna spółka otrzymała koncesję na złoże „Brzezinka 3”, to dzieje się w Rybniku, gdzie władze miasta i mieszkańcy walczą z całych sił o to, by nie zostało uruchomione złoże Paruszowiec, czy to na lubelszczyźnie, gdzie forsuje się uruchomienie kopalni węgla pod Poleskim Parkiem Narodowym. Tak wreszcie jest u nas, gdzie PGG jeszcze miesiąc temu usiłowało uruchomić złoże Imielin-Północ wbrew interesom środowiska i mieszkańców miasta. To jak jest w końcu? Odchodzimy od węgla, czy nie? O tym przeczytacie w OKO.press w artykule Katarzyny Kojzar: https://oko.press/na-slasku-i-polesiu-powstana-nowe…/

(grafika pochodzi z: oko.press.pl)

Dwa lata temu odwiedziła nas Pielgrzymka Klimatyczna

Dwa lata temu w Imielinie powiał wiatr zmian, gdy zawitała do nas piesza pielgrzymka The Climate Pilgrimage z Rzymu do Katowic na COP24. Czy zdawaliście sobie wtedy sprawę z tego, że Imielin stanie się jaskółką zmiany mentalności, zmiany energetycznej na Górnym Śląsku? Od tego czasu wiele się zmieniło. Dla nas udział w COP24 stał się momentem, kiedy dołączyliśmy do społeczności, która mierzy się z wyzwaniem kryzysu klimatycznego, ale to ci szaleńcy, którzy pieszo przemierzyli dystans 1500km w intencji ochrony klimatu dali nam świadectwo swojej wiary i uświadomili nam, że żadna społeczność nie jest samotną wyspą i nasze miasto jest ważne na mapie świata i że są ludzie, którzy się z nami solidaryzują.

„GDOŚ uchyla w całości decyzję środowiskową RDOŚ w sprawie złoża Imielin-Północ ze względu na liczne uchybienia i braki.”

Decyzją z dn. 5 listopada 2020 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po trwającym niemal dwa lata postępowaniu odwoławczym, uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dn. 1 października 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ. O komentarz poprosiliśmy Miłosza Jakubowskiego – radcę prawnego z Fundacji Franka Bolda.

„W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia GDOŚ wskazał na następujące uchybienia decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji, które skutkowały koniecznością jej uchylenia:

Zawężenie zakresu oddziaływania przedsięwzięcia

Zdaniem GDOŚ wnioskodawca (Polska Grupa Górnicza S.A.) nieprawidłowo ustalił zakres przedsięwzięcia, tj. miejsce jego realizacji i zasięg oddziaływania. Wnioskodawca bezpodstawnie zawęził ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia do granic tzw. terenu górniczego (definiowanego w Prawie geologicznym i górniczym jako przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego, którą wyznacza zakres występowania szkód górniczych). RDOS w Katowicach zaaprobował takie stanowisko wnioskodawcy, które według GDOŚ jest w sposób oczywisty niesłuszne. Zakres oddziaływania przedsięwzięcia jest bowiem znacznie szerszy i dotyczy różnych oddziaływań, nie tylko odkształcenia terenu (np. emisje gazów i pyłów, oddziaływania akustyczne związane z pracą zakładu górniczego itd.).

Eksploatacja złoża Imielin-Północ miałaby odbywać się w oparciu o infrastrukturę KWK „Piast-Ziemowit”, a zatem byłaby źródłem licznych oddziaływań również w obrębie tego zakładu górniczego. Ponadto, jak zauważył GDOŚ, planowane wydobycie zakłada również realizację dodatkowej infrastruktury, w szczególności upadowej Ziemowit oraz upadowej Kosztowy, które choć położone poza terenem górniczym, bez wątpienia będą oddziaływać na środowisko i powinny zostać uwzględnione w ocenie oddziaływania na środowisko. Co więcej, upadowe nie zostały wskazane w treści decyzji RDOŚ jako integralne części przedsięwzięcia, co stoi w sprzeczności z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko złożonego przez wnioskodawcę.

GDOŚ wskazał, że konsekwencją nieprawidłowego zdefiniowania rzeczywistego zakresu przedsięwzięcia było nieprawidłowe powiadomienie stron postępowania i społeczeństwa o podejmowanych czynnościach i wydanym rozstrzygnięciu.

Kluczowe dla tej oraz innych podobnych spraw jest wyraźne, jednoznaczne potwierdzenie przez GDOŚ, że zakres oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na podziemnym wydobywaniu węgla kamiennego jest znacznie szerszy, niż granice terenu górniczego.

Zbyt ogólnikowy sposób sformułowania istotnych warunków korzystania ze środowiska
GDOŚ wskazał, że RDOŚ nałożył na wnioskodawcę zbyt ogólnikowe warunki realizacji przedsięwzięcia (np. ograniczenie przestrzeni w pokładach węglowych, właściwy dobór kształtu parcel czy rozłożenie eksploatacji górniczej w czasie). Tak niejasno sformułowane warunki nie obligują wnioskodawcy do podjęcia żadnych konkretnych posunięć, tymczasem w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że warunki określone w decyzji środowiskowej powinny być jasne i konkretne. GDOŚ wskazał, że w decyzji należy precyzyjnie określić w szczególności zasady ochrony powierzchni terenu, zasady prowadzenia gospodarki wodami dołowymi oraz charakter i częstotliwość prowadzonego monitoringu.

Zagadnienie zgodności planowanego przedsięwzięcia z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
GDOŚ wskazał, że organ I instancji powinien szczegółowo przeanalizować kryterium nienaruszania zamierzoną działalnością przeznaczenia nieruchomości określonego w planach miejscowych. Organ podkreślił, że w samym zasięgu przewidywanych deformacji terenu obowiązuje 27 planów miejscowych. Inwestor powinien zostać zobligowany do przedstawienia tego zagadnienia w formie graficznej.

GDOŚ podkreślił, że część terenu górniczego, ze względu na przewidywaną skalę deformacji, zaliczyć należy do kategorii V, która wiąże się z nieprzydatnością danego terenu do zabudowy. Jest to zatem niedopuszczalne na obszarach, które w planach miejscowych przeznaczone są do zabudowy mieszkaniowej lub usługowej. W takim przypadku zdaniem GDOŚ konieczna jest zmiana zakresu projektowane eksploatacji lub zaproponowanie dodatkowych rozwiązań minimalizujących wpływ tej eksploatacji na powierzchnię terenu.

Niewystarczająca analiza oddziaływania przedsięwzięcia na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych oraz na obszar Natura 2000 Stawy w Brzeszczach.
GDOŚ wskazał, że w raporcie przedłożonym przez inwestora niewystarczająco przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia na wody oraz na obszar Natura 200 Stawy w Brzeszczach. Ponadto nie zostało wyjaśnione, czy nie zachodzą podstawy odmowy wydania decyzji środowiskowej, o których mowa w art. 81 ust. 2 i 3 ustawy ocenowej (znacząco negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 lub negatywny wpływ na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód) lub przesłanki do przyznania odstępstw od tych wymogów.

GDOŚ szczegółowo wskazał kwestie, które powinny zostać opisane w raporcie w odniesieniu do oddziaływania na poszczególne jednolite części wód powierzchniowych (poprzez zrzut wód dołowych) oraz jednolite części wód podziemnych (poprzez pobór wód podziemnych dopływających do wyrobisk górniczych), a także oddziaływania na Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 452.

GDOŚ wskazał na liczne w przedłożonym przez wnioskodawcę raporcie stwierdzenia, że realizacja przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych przewidzianych dla poszczególnych jednolitych części wód, które to jednak stwierdzenia nie są poparte żadnymi szczegółowymi analizami i danymi liczbowymi.

Braki analizy wariantowej
Jednym z najważniejszych elementów oceny oddziaływania na środowisko jest tak zwana analiza wariantowa – w raporcie o oddziaływaniu na środowisko wnioskodawca powinien przedstawić nie tylko wariant przedsięwzięcia planowany do realizacji, ale także warianty alternatywne (racjonalny wariant alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska. GDOŚ wskazał, że warianty przedstawione przez wnioskodawcę w raporcie nie są racjonalne – jeden z nich powoduje zbyt duże deformacje terenu, zaś drugi – polegający na zastosowaniu podsadzki hydraulicznej i prezentowany jako najkorzystniejszy dla środowiska – byłby niezwykle trudny do realizacji w praktyce. Przede wszystkim jednak GDOŚ podkreślił, że warianty te zostały przedstawione w sposób skrótowy, który nie pozwala na kompleksową ocenę ich oddziaływania na środowisko i porównanie z oddziaływaniem wariantu inwestorskiego. Ponadto GDOŚ wskazał, że w raporcie niewystarczająco przeanalizowano skutki odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia.

Kwestia wniosków dowodowych stron postępowania
W końcowej części decyzji GDOŚ wskazał, że RDOŚ ponownie rozpatrując sprawę powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w oparciu o kompletny, niebudzący wątpliwości materiał dowodowy – w tym rozważyć przeprowadzenie dowodów wnioskowanych przez pozostałe strony postępowania (w tym dowód z opinii biegłego w dziedzinie geodezji i górnictwa) oraz odnieść się szczegółowo do twierdzeń zawartych w przedłożonych przez strony opiniach – „kontrraportach”.

Podsumowanie
Skala uchybień i braków stwierdzonych przez GDOŚ w przebiegu postępowania przed RDOŚ oraz w samej decyzji środowiskowej była tak duża, że jedynym rozwiązaniem było uchylenie tej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. W praktyce oznacza to, że inwestor będzie musiał opracować raport w dużej mierze od początku, a RDOŚ przeprowadzi całą procedurę oceny oddziaływania na środowiska „od zera”. GDOŚ wielokrotnie podkreślił, że decyzja RDOŚ została wydana wyłącznie w oparciu o twierdzenia inwestora, które nie były w ogóle weryfikowane oraz z pominięciem stanowisk prezentowanych przez pozostałe strony i uczestników postępowania.

Wydanie decyzji środowiskowej dla wydobycia węgla ze złoża Imielin-Północ odsuwa się w czasie o kolejne lata.

W zaistniałej sytuacji nie ma racji bytu postępowanie o udzielenie koncesji, prowadzone przez Ministra Klimatu i Środowiska, ponieważ inwestor nie dysponuje w ogóle decyzją środowiskową (nawet nieostateczną).”

GDOŚ staje po stronie mieszkańców! Jest decyzja w sprawie złoża „Imielin-Północ”.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie uchyliła w całości decyzję środowiskową RDOŚ w Katowicach dla złoża Imielin-Północ i przekazała ją do pierwszej instancji! To oznacza, że nie ma zarówno decyzji środowiskowej, ani rygoru natychmiastowej wykonalności. To z kolei oznacza, że minister klimatu i środowiska nie rozpatrzy złożonego ostatnio przez PGG wniosku koncesyjnego! To bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Obywatelski opór działa! Dziękujemy, że bierzecie udział w protestach, że razem mówimy NIE dla kopalni w Imielinie! O szczegółach decyzji napiszemy, kiedy dokumenty będą już dostępne.https://bip.gdos.gov.pl/…/DOO%C5%9A-WD%C5%9A-ZOO.420…

W czwartek 12 listopada GDOŚ opublikował informację o uchyleniu w całości decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach z 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla kopalni węgla kamiennego Imielin-Północ i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Oznacza to, że GDOŚ uwzględnił przynajmniej część odwołań złożonych od tej decyzji przez stronę społeczną i organizacje ekologiczne i uznał, że uchybienia proceduralne, jakich dopuścił się RDOŚ wydając tę decyzję były na tyle poważne, że konieczne jest powtórzenie postępowania przed tym organem.

– Brak zgody na wydobycie węgla z kopalni Imielin – Północ jak w soczewce pokazuje, że era węgla dobiega końca. Kryzys klimatyczny wymaga jak najszybszej sprawiedliwej transformacji regionów górniczych i odejścia Polski od węgla najpóźniej do 2030 roku. Liczymy na to, że sukces mieszkańców Imielina, doda skrzydeł tym społecznościom, które starają się zatrzymać dalszą ekspansję projektów węglowych – powiedziała Anna Meres z Greenpeace. 

Uchylenie decyzji środowiskowej przez GDOŚ oznacza, że wydana przez organ I instancji  decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności traci ważność. Spółka PGG, która planuje wydobycie węgla z kopalni Imielin-Północ, na jej podstawie zwróciła się już do Ministra Klimatu i Środowiska o wydanie koncesji. W związku z tym, że decyzja została uchylona postępowanie koncesyjne powinno zostać natychmiast umorzone. 

– Już wcześniej podkreślaliśmy, że nieostateczna decyzja środowiskowa, a więc taka, co do której wciąż toczy się postępowanie odwoławcze, nie może stanowić podstawy do wniosku o udzielenie koncesji. W tym momencie sprawa jest już całkiem oczywista, wobec uchylenia decyzji środowiskowej postępowanie koncesyjne nie ma racji bytukomentuje Miłosz Jakubowski, radca prawny z Fundacji Frank Bold, która reprezentuje mieszkańców w postępowaniu. 

Przeciwko planom budowy kopalni Imielin-Północ od lat protestują mieszkańcy Imielina, 9-tysięcznego miasta, którego połowa powierzchni znajduje się na obszarze górniczym. Metoda “na zawał”, którą spółka PGG chce wydobywać węgiel zniszczy ok. 2,5 tysiąca domów, a także zagraża dwóm zbiornikom wody pitnej, które zaopatrują 1/3 aglomeracji górnośląskiej w wodę.

– Cieszy nas to, że GDOŚ stanęła po stronie środowiska w sporze mieszkańców Imielina ze spółką PGG.   Największym skarbem Imielina nie jest zasiarczony węgiel, a dwa zbiorniki wody pitnej, zagrożone dewastacją, jeśli kopalnia zacznie eksploatację. W dobie kryzysu klimatycznego i ekonomicznego potrzebujemy  zwrotu w stronę zielonej energii i sprawiedliwej transformacji zamiast pompowania pieniędzy w inwestycje, których koszt środowiskowy, ekonomiczny i społeczny jest zbyt wysoki w stosunku do bardzo wątpliwych zysków komentuje Alicja Zdziechiewicz ze Stowarzyszenia Zielony Imielin

Spółka PGG zakończyła ubiegły rok ze stratą w wysokości 400 mln złotych w wyniku odpisu. Niska wydajność polskiego górnictwa oraz rosnące koszty wydobycia są głównymi czynnikami, które powodują, że sektor górnictwa jest nierentowny, a spółka PGG jest na skraju bankructwa. 

Podpisz petycję w obronie Imielina!

Wspólna kampania Fundacji „Akcja Demokracja” oraz Stowarzyszenia Zielony Imielin:

https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/zatrzymac-plany-uruchomienia-nowego-zloza-wegla?utm_campaign=jWwILr6pgm&utm_medium=facebook&utm_source=share&fbclid=IwAR2MT2eMxfh6dmveqvrBb7iiYZ4WxrdaySh10rwoE2TPoZhzkItaY32VjxE

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców Imielina oraz naszych przyjaciół
i sympatyków: podpiszcie petycję w obronie miasta!

Zatrzymać plany uruchomienia
nowego złoża węgla!

Dla klimatu, dla Polski,
dla społeczności śląskiego Imielina.

Adresaci Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala oraz Zarząd PGG

Domagamy się odstąpienia od planowanego uruchomienia wydobycia węgla z nowego złoża w śląskim Imielinie!

Eksploatacja złoża Imielin-Północ to zagrożenie dla lokalnej społeczności, przedsięwzięcie nieracjonalne ekonomicznie oraz niedopuszczalne z punktu widzenia odpowiedzialnej krajowej polityki klimatycznej.

Zamiast strachu przed dewastacją miasta z powodu wydobycia, lokalna społeczność Imielina powinna otrzymać, wraz z całym regionem śląskim, konkretne plany sprawiedliwej transformacji i zapewnienia bezpiecznej przyszłości. A Polska i klimat, czyli my wszyscy, szansę na uniknięcie dramatycznych skutków katastrofy klimatycznej.

Natychmiast zatrzymać postępowanie koncesyjne
dla wydobycia z nowego złoża Imielin-Północ!

Dlaczego to jest ważne?

Imielin to, dynamicznie rozwijające się miasto w aglomeracji śląskiej, z nowoczesną infrastrukturą miejską, strefą przedsiębiorczości, położone w malowniczym sąsiedztwie lasów i zalewu Dziećkowice, niespełna 20 km od Katowic.

Planowane wydobycie węgla miałoby się odbywać metodą „na zawał” na kilku pokładach, z których najpłytszy jest na głębokości zaledwie 180m. Doprowadzi to do znacznych odkształceń terenu i obniżenia jego powierzchni nawet o 9 m. Oznaczałoby to bardzo wysokie ryzyko zniszczeń domów mieszkanek i mieszkańców Imielina. Zagrożenie to dotyczyłoby 48% powierzchni miasta: infrastruktury, gazociągu wysokoprężnego, dróg, cieków wodnych, budynków miejskich, dwóch zbiorników wodnych.

Eksploatacja złoża Imielin-Północ to poważne ryzyko uszkodzenia dna i zanieczyszczenia Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Chrzanów 452 – rezerw wody pitnej dla Śląska i północnej Małopolski, pokrywających w 1/3 potrzeby wodne obydwu regionów. Eksploatacja zagraża również zbiornikowi Dziećkowice, sztucznemu jezioro stanowiącemu zbiornik wody pitnej oraz wody do celów przemysłowych dla wielu podmiotów gospodarczych na Śląsku.

PGG jest największą spółką węglową w Unii Europejskiej. Zarówno rząd, jak i branżowi eksperci podkreślają, że bez wdrożenia głębokich reform Polska Grupa Górnicza wkrótce zbankrutuje. We wrześniu 2020 Zarząd PGG podpisał ze związkami funkcjonującymi w firmie porozumienie, które określa, że ostatnia kopalnia spółki zostanie zamknięta w 2049. Do tego momentu PGG ma być subsydiowane przez budżet państwa. Otwieranie nowego złoża węgla kamiennego przez spółkę, która jest na skraju upadłości, funkcjonuje tylko dzięki ogromnym subsydiom i ma jasny plan zamykania kopalń w perspektywie 30 lat, jest głęboko nieracjonalna ekonomicznie.

Odchodzenie Europy od węgla jest nieuniknionym faktem. Plany Komisji Europejskiej, dyskusje w Parlamencie Europejskim czy negocjacje podczas spotkań Rady pokazują, że ambicje w polityce klimatycznej Unii Europejskiej tylko rosną. Polski rząd za nimi nie nadąża. Jasnym staje się, że albo Polski rząd ogłosi datę i plan całkowitego odejścia od węgla, albo nici z pieniędzy na transformację energetyczną i sprawiedliwą transformację regionów pogórniczych. W takiej sytuacji otwieranie nowego złoża węgla kamiennego jest skandalem.

Podpisujemy i udostępniamy! Niech petycja rozejdzie się po całej Polsce! Niech dotrze do Ministra Klimatu i Środowiska i prezesa PGG. Dość walki o uruchomienie kopalni w Imielinie, PGG dajcie sobie spokój – TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI!

PGG złożyła wniosek o koncesję na złoże Imielin-Północ wbrew rozsądkowi, ekonomii i polityce Zielonego Ładu

Polska Grupa Górnicza po cichu złożyła wniosek o koncesję na złoże Imielin-Północ. Po co? Czyżbyście znaleźli kupca na te miliony ton węgla, które leżą na przykopalnianych zwałach i w magazynie centralnym? Desperacko szukacie funduszy na wypłaty dla pracowników, a chcecie uruchamiać nowe złoże za 1,5 miliarda złotych? Imieliński węgiel jest zasiarczony, słabej jakości i dobrze o tym wiecie. Mimo to uparliście się, żeby go wydobyć kosztem dwóch zbiorników wody pitnej, z których pije 1/3 Aglomeracji Śląskiej, kosztem infrastruktury miejskiej i mieszkańców Imielina. Zastanawiamy się, jaką ekwilibrystykę umysłową próbujecie wykonać, żeby pogodzić starania o koncesję na rozbudowę kopalni z odejściem Europy od węgla do 2050 roku i polityką Zielonego Ładu. Pytamy wreszcie, czy wasz wniosek nie zagrozi procesowi sprawiedliwej transformacji Górnego Śląska i nie pozbawi Polski funduszy na ten cel?

Czas określić datę odejścia od paliw kopalnych

Jesteśmy w gronie ponad 40 sygnatariuszy listu otwartego do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wspólnie postulujemy w nim wyznaczenie daty odejścia od paliw kopalnych w energetyce i gospodarce oraz zadeklarowanie wdrożenia neutralności klimatycznej, tak jak zrobiły to inne kraje Wspólnoty Europejskiej.

List podpisali naukowcy, ekolodzy i przedstawiciele samorządów z całego kraju, z naszego regionu m.in.: NIE dla eksploatacji złoża „Paruszowiec”, BoMiasto, Młodzi dla Klimatu, Lepsze Zabrze, Europejskie Stowarzyszenie Coachów Psychologów.

Jeśli Polska będzie nadal ociągać się w tej sprawie, doprowadzi do sytuacji, o której organizacje ekologiczne mówią od lat – do niekontrolowanego upadku górnictwa i energetyki węglowej. Transformację energetyczną trzeba przeprowadzić planowo i etapami, a nie zwlekać z decyzjami, licząc, że „jakoś to będzie”.

Pociąg do stacji Zielony Ład przez stację Sprawiedliwa Transformacja szykuje się do odjazdu. Lepiej się na niego załapać! Dla dobra nas wszystkich.

Pełna treść listu znajduje się pod poniższym linkiem:
https://docs.google.com/document/d/1gwpXC_RLHt9C9pVW1zm9eR3qk-FosKLR7ssBvMIX9pU/edit:

COVID-19 przyspieszy zmiany w energetyce. Czas pomyśleć o sprawiedliwej transformacji.

Idą zmiany – czy tego chcemy, czy nie. Świat na moment przystanął, a tryby globalnej produkcji zwolniły obroty. Epidemia koronawirusa wymusi wiele zmian, ale prawdopodobnie przyspieszy również zmiany w energetyce. Nasz region również to odczuje. Dlatego jedynym rozsądnym rozwiązaniem – dla wszystkich – wydaje się sprawiedliwa transformacja. Jaki ma związek z kryzysem klimatycznym? Na czym będzie polegać? Jaki będzie miała skutek dla pracowników sektora węglowego? I wreszcie: co dalej z rynkiem pracy na Śląsku?

Jeśli więc interesujesz się ekologią, ochrona środowiska i klimatu są dla Ciebie ważne, interesujesz się transformacją Górnego Śląska, interesujesz się zmianą w kierunku OZE, a może zastanawiasz się nad przyszłością regionu – weź udział w cyklu czterech webinarów o sprawiedliwej transformacji Śląska, organizowanych przez Stowarzyszenie BoMiasto w ramach inicjatywy Europe Beyond Coal.

Harmonogram spotkań:

12.05 g. 19-20 Izabela Zygmunt, Polska Zielona Sieć, „Europejski kontekst sprawiedliwej transformacji.”

19.05 g. 19-20 dr Łukasz Trembaczowski, Uniwersytet Śląski, „Sprawiedliwa transformacja dla społeczności górniczej”

26.05 g. 19-20 prof. Leszek Pazderski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Od koronawirusa do kryzysu klimatycznego. Jak społeczeństwa i politycy nie wierzą naukowcom?”

2.06 g. 19-20 Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych, „Rynek pracy na Górnym Śląsku – analiza i prognozy.”

Zarejestruj się:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc5QEJOrtZP9XYetR…/viewform

Nie wiesz jak korzystać z platformy ZOOM? To bardzo łatwe. Zobacz krótki film instruktażowy:
https://www.youtube.com/watch?v=sqQWppyLWuE

Popieramy #Pacjent Europa – wszyscy będziemy potrzebować pomocy po pandemii COVID-19

https://wyborcza.pl/7,162657,25850107,pacjentem-ktoremu-grozi-smierc-sa-europejskie-wartosci-ludzkie.html?fbclid=IwAR0ZIjcd1YDj4bb9CnnIsxvTG809Y2uh1B8OucIgwwl1fINHcVHTZX9jO3E

„Apelujemy do Was o przeznaczenie środków finansowych zapewniających: pracownikom realną możliwość utrzymania się podczas kwarantanny i kryzysu, firmom szansę na przetrwanie kryzysu gospodarczego, skokowe dofinansowanie usług publicznych, zwłaszcza ochrony zdrowia, efektywne badania nad lekami na COVID-19 i szczepionką na wirusa SARS-CoV-2. – piszą europejscy intelektualiści do władz UE – Dzisiaj ratować trzeba nie tylko tysiące Europejczyków zakażonych koronawirusem. Pacjentem, któremu grozi śmierć, są także europejskie wartości, takie jak wartość życia ludzkiego, demokracja, solidarność, wspólnotowość, godność pracy i pracownika. Te wartości muszą ukazać się w wymiarze praktycznym, w konkretnych decyzjach, przed którymi teraz stoimy.” Petycję #pacjentEuropa stworzył Mateusz Piotrowski z zaprzyjaźnionego z nami Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska. Podpisało ją ponad 200 europejskich intelektualistów, w tym jedna z nas.

Sygnatariusze listu wzywają instytucje UE do przejęcia inicjatywy w walce z pandemią, m.in. do:

  • wprowadzenia awaryjnego dochodu podstawowego,
  • dofinansowania służby zdrowia UE z emisji obligacji obowiązujących we wszystkich krajach UE (nie tylko eurostrefa),
  • zarzucenia polityki przejmowania udziałów w największych wspomaganych przedsiębiorstwach,
  • publicznych, nieopatentowanych badań europejskich nad szczepionką przeciwko COVID-19

O całej inicjatywie jest już głośno w najważniejszych mediach światowych.

Zachęcamy Was gorąco do podpisania tej petycji:
https://www.petitions.net/patient_-_europe_economic_solutio…

Agencja Rezerw Materiałowych skupowała zalegający węgiel zamiast sprzętu medycznego!

https://tvn24.pl/polska/agencja-rezerw-materialowych-najpierw-brak-pieniedzy-pozniej-zakupy-wegla-4533371?fbclid=IwAR2dadq-QadDe4BE35xKtWxm6eAp6PJwgXnw2HMTCnPlbbUNorPKtoDlS_Q

Dziś krótko a konkretnie: polskie szpitale biją na alarm, że kończą im się maseczki, fartuchy, rękawiczki, że brakuje sprzętu. Zwykli ludzie robią zrzutki, przynoszą posiłki do szpitali i szyją maseczki z bawełny. O epidemii było wiadomo już w styczniu. Tymczasem, jak podaje TVN24, Agencja Rezerw Materiałowych zamiast gromadzić zapasy medyczne, ratowała w tym czasie nierentowny biznes węglowy. Jednym z największych wydatków ARM od 2015 r. był zakup węgla, zalegającego na zwałach za prawie 149 milionów złotych! Gratulujemy! Kiedy będą testy na COVID-19 dla personelu w szpitalach?

„NIE TRUJCIE NAS!” – kampania antysmogowa w Imielinie

Pewnie już zauważyliście prace imielińskich dzieci, które pojawiły się w przestrzeni miejskiej. To finał kampanii antysmogowej, zorganizowanej wspólnie przez Miasto Imielin, MCK i nasze stowarzyszenie, a sfinansowanej przez Miasto Imielin.

Wspólnie z dziećmi i młodzieżą naszego miasta apelujemy do wszystkich mieszkańców o zadbanie o czyste powietrze w Imielinie, bo – jak doskonale wszyscy wiemy – bywają takie dni, że nie da się tu oddychać. Smog zabija! Nie zauważamy tego, bo robi to powoli, ale co roku w Polsce z jego powodu umiera 40 tysięcy osób. Trujący dym powoduje raka mózgu i płuc, astmę i choroby serca. Nie róbmy tego sobie, nie róbmy tego naszym dzieciom. Nie ładujmy do pieca śmieci, starych mebli, szmat, czy kiepskiej jakości węgla. Nasze zdrowie jest zbyt cenne, żeby puszczać je z dymem!

Pokojowy protest jednoczy mieszkańców Śląska, którzy sprzeciwiają się rabunkowej eksploatacji węgla pod miastami.

Wśród relacji medialnych na temat imielińskiego protestu najbardziej widoczna jest kontrmanifestacja, bo była hałaśliwa, agresywna i brutalna. Dziś jednak chcielibyśmy napisać o fenomenie naszych protestów, o tym, że zmieniły one świadomość mieszkańców – zintegrowały wciąż powiększające się grono protestujących. Zaczynała nas garstka, a wokół słyszeliśmy, że nic nie możemy, nie poradzimy, bo na Śląsku trzeba kopać do ostatniej grudy węgla, choćby po trupach. Dziś jest nas wielu i mamy wsparcie życzliwych ludzi z całej Polski. Obywatelski protest zjednoczył mieszkańców Imielina i Kosztów, przyciągnął mieszkańców Jelenia, którzy przecież też odczują negatywne skutki tej eksploatacji, zaprzyjaźnił nas z mieszkańcami Rybnika, Studzienic, Pszczyny i Pielgrzymowic. To wszystko w atmosferze pokojowej, bez przemocy i wulgaryzmów, z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów. Pamiętacie żaglówkę z pikiety przed siedzibą RDOŚ? Siedziały w niej dzieci w wieku wczesnoszkolnym i dmuchały w gwizdki. Miały poczucie, że biorą udział w czymś ważnym. I to jest ważne! Przy całej agresji współczesnego świata, hejcie i mowie nienawiści na każdym kroku imieliński protest jest modelowym przykładem tego, że można walczyć o swoje miasto nie używając argumentów siły. I wiecie co? Tej siły mamy coraz więcej. Tylko że ona jest w naszych głowach i sercach, a nie w pięściach! Wielka zmiana może się zacząć od małego miasta!

O obywatelskim nieposłuszeństwie mieszkańców Imielina wie dziś cała Polska.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Imielina, naszym sąsiadom z Mysłowic i Jaworzna, którzy wsparli nasz protest oraz obecnym na manifestacji organizacjom pozarządowym: Ratujmy Imielin & Nasz Imielin , Partia Zieloni – Katowice , Klub Myśli Ekologicznej, Greenpeace Polska, Śląski Ruch Klimatyczny, Fundacja Rozwój TAK – Odkrywki NIE Stowarzyszenie Nasza Ziemia Mysłowice Strajk dla Ziemi – Earth Strike – Kraków NIE dla eksploatacji złoża „Paruszowiec” , Federacja Anarchistyczna, Zielony Imielin

W jedności siła!

Mieszkańcy i ich sąsiedzi z okolicznych miast bronią Imielina. Blokada ulicy Imielińskiej.

31 stycznia mieszkańcy Imielina wyszli na ulicę, by jeszcze raz zaprotestować przeciwko eksploatacji węgla kamiennego metodą „na zawał stropu” na zaledwie 180m pod miastem.

Protest został zgłoszony kilka tygodni przed planowanym wydarzeniem. Blokadę zorganizowało z naszą pomocą stowarzyszenie Nasz Imielin. Wszystkie procedury zostały dopełnione. Pierwsza grupa mieszkańców, wspieranych przez członków zielonych organizacji pozarządowych przyszła na miejsce blokady z transparentami około 15.00. Z minuty na minutę przybywało coraz więcej osób. Na blokadę przyszli mieszkańcy w różnym wieku: od przedszkolaków po seniorów, całymi rodzinami, bo wszystkie formy protestu w Imielinie mają charakter pokojowy i scalający społeczność lokalną. Taki był „Łańcuch rąk dla Imielina” na rynku, czy pikieta przed siedzibą RDOŚ w Katowicach. We współczesnym świecie jest tyle agresji, że w naszej małej ojczyźnie nie zgadzamy się na nią. Dlatego protestujemy pokojowo. Nie trzeba się bić, czy wyzywać, żeby jasno wyrazić swoje zdanie.

Zgodnie z ustaleniami z policją blokowaliśmy drogę 10 minut, potem przez kolejne 10 puszczaliśmy samochody. Skandowaliśmy hasła, również te wypisane na transparentach: „Chcemy żyć spokojnie!”, „NIE dla zawału”, „Węgiel padnie – wody braknie!”, „Bezpieczeństwo dla górników!”, czy „Ręce precz od Imielina, niech kopalnia się zatrzyma!”. Kierowcy czekający na przejazd otrzymywali od nas informacje na temat protestu i pamiątkowy kalendarz. Policja zresztą tak pokierowała objazdami, że w samym Imielinie ruch samochodowy był niewielki.

To, czego doświadczyliśmy na miejscu, wstrząsnęło nami do głębi. Naprzeciwko nas stanęła silna grupa pracowników PGG w kamizelkach związkowców górniczych, którzy przyjechali autokarami z pobliskich Lędzin i samochodami zarejestrowanymi w powiatach pszczyńskim i oświęcimskim. Po kilkunastu minutach skandowania haseł, w stronę mieszkańców Imielina posypały się wulgaryzmy, a potem grudki gliny, kamienie i petardy. Policja odgradzała obie grupy, ale ich siły były nieproporcjonalnie małe w stosunku do ilości osób, protestujący mieszkańcy skarżyli się, że służby nie reagują na odpalane race i rzucane kamienie. Blokada drogi trwała w sumie około godziny, po czym zgromadzenie zostało rozwiązane ze względów bezpieczeństwa. Gdy mieszkańcy odchodzili w stronę DK Sokolnia, związkowcy zaczęli triumfalnie ryczeć: „Wypier****ć!” i grozić, że wrócą i „to rozkur***ą”.

Po dłuższej chwili za mieszkańcami puścili się skupieni w małych grupkach agresywni uczestnicy kontrmanifestacji, którzy fizycznie i słownie atakowali wracających do domów ludzi, opluwali odjeżdżające z parkingu samochody.

Dawno nie doświadczyliśmy tutaj pokazu takiego chamstwa i brutalności. Hejt wylewany na nas od dawna w internecie zmaterializował się w postaci wulgaryzmów i aktów przemocy. To nie do przyjęcia w cywilizowanym kraju. Jak długo będziemy żyć pod dyktando rozzuchwalonych własną bezkarnością związkowców górniczych? Mamy czekać, aż spełnią groźby i w wolnej chwili przyjadą, by zdemolować nasze miasto?

A może ten pokaz siły był zaadresowany nie tylko do mieszkańców Imielina. Może podobny spektakl rozegra się w Warszawie pod koniec lutego, kiedy to ma się odbyć „wielka manifestacja” górników pod kancelarią premiera?

Społeczny protest przeciwko eksploatacji węgla pod Imielinem trwa już dwa lata. Nasze argumenty są znane, ale narosło wokół nich wiele mitów. Poniżej zatem podajemy fakty i mity – dla rozróżnienia. Oto one:

F A K T Y

Imielin Północ – Planowana eksploatacja złoża węgla kamiennego „Imielin Północ” (około 70 mln ton węgla kamiennego) ma objąć zakresem oddziaływania około 50% powierzchni miasta oraz dwa zbiorniki wody pitnej: zalew Dziećkowice i gigantyczne rezerwy wody pitnej GZWP Chrzanów 452.

Na zawał” – Polska Grupa Górnicza planuje wydobycie węgla kamiennego metodą „na zawał” na kilku pokładach, z czego najpłytszy jest na głębokości zaledwie 180m. 

Jakość węgla” – Według dokumentacji przedłożonej przez inwestora, nie spełnia norm dotyczącej dobrej jakości węgla m.in. w kwestii energetyczności, zawartości siarki (2%) .

Węgiel czy woda?” – Planowana eksploatacja zagraża zbiornikowi Dziećkowice (zbiornik wody pitnej dla znacznej część województwa śląskiego) oraz rezerwom wód z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Chrzanów 452 o udokumentowanych zasobach 35 razy większych od zbiornika Dziećkowice. Istnieje spore ryzyko uszkodzenia dna oraz dewastacji czystości wód lub utraty wody w wyrobiskach kopalnianych.

Zrzuty wody przemysłowej” – Opinia hydrogeologiczna wskazuje na duże ryzyko degradacji wody z ujęć powierzchniowych i głębinowych, a w konsekwencji zatrucia wody w Wiśle metalami ciężkimi.  Zrzut wód przemysłowych do zlewiska rzeki Wisły w planowanym okresie eksploatacji to prawie 300 mln metrów sześciennych wody, ta ilość to woda dla 10 mln osób w skali roku. 

Opinia społeczna” – Strona społeczna wskazuje na niewystarczające konsultacje z mieszkańcami i ignorowanie opinii ekspertów z zakresu geologii i hydrologii

Ekonomia” – Czy wobec obecnej tendencji spadkowej cen węgla na świecie i jednocześnie wysokiego kosztu wydobycia węgla w Polsce istnieje ekonomiczne uzasadnienie uruchomienia eksploatacji złoża „Imielin-Północ”? To pytanie do inwestora Polskiej Grupy Górniczej.

M I T Y

Budynki w Imielinie są zabezpieczone – W strefie oddziaływania będzie ponad 3 tys. budynków mieszkalnych, gospodarskich oraz obiektów przemysłowych. W opinii inwestora 80% tych budynków jest zabezpieczonych przeciw eksploatacji i spodziewanym szkodom górniczym. W opinii strony społecznej przeprowadzona na zlecenie inwestora analiza budynków w Imielinie została zrobiona nierzetelnie i wskazany procent budynków odpornych na wstrząsy jest kilkukrotnie zawyżony. Trzeba pamiętać, że wiele domów w Imielinie zostało wybudowanych bez zabezpieczeń, bo ich właściciele na etapie budowy otrzymali informacje od urzędów górniczych lub Kompanii Węglowej, że w Imielinie nie planuje się wydobycia węgla, a szkody górnicze będą 0 kategorii. Teraz geolodzy przewidują 3, 4 a nawet 5.

Kopalnia będzie wypłacała odszkodowania z tytułu szkód górniczych. – Takie deklaracje ze strony przedstawicieli kopalni nie są poparte pozytywnymi doświadczeniami zarówno mieszkańców jak i samorządu miasta Imielin. Dobrze wiedzą o tym mieszkańcy Śląska, którzy latami sądzą się z zakładami górniczymi o należne im odszkodowania.

Bez uruchomienia złoża Imielin Północ przyszłość kopalni Piast Ziemowit jest zagrożona. – Kopalnia dysponuje na najbliższe lata zasobami na złożach macierzystych i polach górniczych obecnie eksploatowanych. Przedsiębiorca górniczy dysponuje pokładami „Piast-Głęboki” i „Ziemowit-Głęboki”, które wg dyrekcji mogą przedłużyć żywotność kopalni do 2063 roku.

Limity techniczne kopalni. – Kopalnie ma zgodę na zwiększenie zrzutu wód technicznych do zlewiska wody Wisły. Niestety obecne limity zrzutów wód technicznych przyznane kopalni są na wyczerpaniu.

Protesty nie mają sensu, koncesja jest już załatwiona”  – to wypowiedzi i opinie górników z forów i mediów społecznościowych. Przedstawiciele imielińskich organizacji ekologicznych uważają, że działania i aktywizacja społeczności lokalnej są ważne i  niezbędne. Będziemy więc nadal prowadzili zarówno działania prawne mając poparcie samorządu jak i działania związane z nagłaśnianiem faktów i mitów dotyczących planowanej eksploatacji złoża Imielin. Nie chcemy transformacji Imielina od zielonego do czarnego.

KWK „Piast-Ziemowit” nie jest wcale zależna od złoża „Imielin-Północ”. Ma jeszcze dwa pokłady do dyspozycji. U siebie.

fot. Max Zieliński

Związkowcy górniczy KWK Ziemowit zorganizowali autokary dla wszystkich chętnych, którzy wzięliby udział w kontrmanifestacji. Skrzyknęli się na wieść o planowanej przez mieszkańców Imielina blokadzie drogi. Rozkleili ogłoszenia na terenie kopalni Ziemowit, apelując o udział. Co ciekawe związkowcy uderzyli z apelem do górników, informując, że jeśli się nie zaangażują, kopalnia zostanie zamknięta do roku 2026.

21 stycznia na terenie kopalni Ziemowit pojawiły się ogłoszenia następującej treści: „Związki Zawodowe działające w KWK „Ziemowit” organizują wyjazd w dniu 31.01.2020r. do Imielina, w celu zamanifestowania swojego poparcia dla uruchomienia wydobycia węgla ze złóż Imielin Północ, które są naturalnym przedłużeniem bytu naszej kopalni i przyszłością naszą oraz naszych rodzin. Bez waszego wsparcia wspólnego zaangażowania kopalnia zostanie zamknięta w 2026r.!!!! (pisownia oryginalna). Zdjęcie szybko znalazło się w mediach społecznościowych i wywołało spore zainteresowanie – nie tylko górników.

Tematem zainteresował się reporter „Dziennika Zachodniego”, który zwrócił się zarówno do związków zawodowych, jak i do Polskiej Grupy Górniczej o komentarz w tej sprawie:

„Skąd ta informacja i taka data? Zapytaliśmy w Polskiej Grupie Górniczej. – Nic nam o tym nie wiadomo – poinformowali nas przedstawiciele spółki. Wciąż czekamy na odpowiedź związków górniczych w tej sprawie.

Na jakiej podstawie związkowcy straszą górników, że zakład zostanie zamknięty? Kopalnia „Piast-Ziemowit” nie jest przecież uzależniona od złoża „Imielin-Północ”, z którego węgiel jest słabej jakości i ma 2% siarki. Przedsiębiorca górniczy dysponuje jeszcze dwoma pokładami: „Piast-Głęboki” i „Ziemowit-Głęboki”, które – według dyrekcji – mogą zapewnić żywotność kopalni aż do roku 2063 roku. http://nettg.pl/news/159732/gornictwo-recepta-dla-kopalni-piast-jest-siegniecie-glebiej-po-wegiel/set/page/1

O ile inwestycja będzie rentowna i… zgodna z polską polityką klimatyczną.

Ponieważ kontrmanifestacja została zgłoszona w wymaganym przez prawo terminie, burmistrz wydał zgodę na jej organizację. Waszej refleksji pozostawiamy ocenę zachowania związkowców na manifestacji w Imielinie. Pożegnali nas w swoim rozpoznawalnym w całej Polsce stylu. Rozumiemy, że tym właśnie dla nich jesteśmy: przeszkodą, która niepotrzebnie tu mieszka. Bo trzeba wyeksploatować CAŁY Śląsk, aż padnie. Bez wyjątku.

Lech Gawin, Protest w Imielinie. Związkowcy do mieszkańców: „wypierd…!” Nowe Info, 31 stycznia 2020

Poniżej publikujemy cytowany artykuł:

B. Wojsa: „Kopalnia Ziemowit chce fedrować pod Imielinem. Mieszkańcy protestują, górnicy przyjadą z kontrmanifestacją. „Dziennik Zachodni” 23 stycznia, /dostęp 23 stycznia 2020/

„Związki Zawodowe działające w KWK Ziemowit zorganizowały wyjazd do Imielina w celu zamanifestowania swojego poparcia dla uruchomienia wydobycia węgla ze złóż Imielin Północ, które są naturalnym przedłużeniem bytu naszej kopalni i przyszłością naszą oraz naszych rodzin – taki komunikat pojawił się na kopalni Ziemowit. Ma on zachęcić górników do wyjazdu do Imielina, gdzie odbywa się manifestacja przeciwników powstania kopalni.

Kontrmanifestacja, o której nikt nie wie?

Wniosek od przeciwników kopalni został już oficjalnie złożony do Urzędu Miasta w Imielinie oraz trafił do Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. – Ustaliłam, że do naszej jednostki oficjalnie powiadomienie wpłynęło 21 stycznia. Będzie to zgromadzenie publiczne na ul. Imielińskiej w dniu 31 stycznia, a organizatorem jest stowarzyszenie Nasz Imielin – mówi asp. szt. Katarzyna Skrzypczyk, rzeczniczka KPP w Bieruniu.

Policjanci nie wiedzą nic za to o kontrmanifestacji organizowanej przez związki zawodowe działające w górnictwie. Mimo tego, że na kopalni Ziemowit takie ogłoszenie się pojawiło. Urząd Miasta w Imielinie również nic o tym nie wie. Takie zgłoszenie nie wpłynęło, ale zgodnie z zasadami jest na to czas jeszcze do poniedziałku, 27 stycznia – mówią w UM Imielin.

Co ciekawe, w komunikacie zawartym i powieszonym na terenie KWK Ziemowit jest jeszcze jedna informacja, która głosi: – Bez waszego wsparcia i wspólnego zaangażowania kopalnia zostanie zamknięta w 2026 roku!

Ziemowit do zamknięcia w 2026 r.?

Skąd ta informacja i taka data? Zapytaliśmy w Polskiej Grupie Górniczej. – Nic nam o tym nie wiadomo – poinformowali nas przedstawiciele spółki. Wciąż czekamy na odpowiedź związków górniczych w tej sprawie.

Tymczasem stowarzyszenie Nasz Imielin, organizator manifestacji, a także współorganizator – Stowarzyszenie Zielony Imielin, przekazują informacje, że 31 stycznia o godz. 15. odbędzie się blokada ulicy Imielińskiej w związku z protestem mieszkańców przeciwko uruchomienia złoża „Imielin-Północ”.

Sprawa obywatelskiego nieposłuszeństwa i buntu mieszkańców Imielin przeciwko planom kopalni z pewnością jest państwu znana, mieszkańcy protestują już od dwóch lat. Zostali jednak zmuszeni przez kopalnię oraz instytucje zajmujące się z urzędu ochroną środowiska do tak desperackiego kroku, jakim jest blokada ulicy – podają organizatorzy. Zablokowana zostanie ulica Imielińska – główna ulica w mieście, po której przebiega cały ruch w kierunku Oświęcim – S1 oraz A4.

„Protestujemy jako mieszkańcy Imielina przeciwko planowanemu wydobyciu ze złoża Imielin północ grupy PGG nie tylko w obronie naszych domów oraz infrastruktury miejskiej. Protestujemy jako przedstawiciele aglomeracji Górnego Śląska w obronie zasobów bardzo dobrej wody pitnej ze zbiornika podziemnego GZWP 452 Chrzanów i Zbiornika Dziećkowice. Z tych zasobów wody pitnej korzystają mieszkańcy naszej górnośląskiej aglomeracji. Pytam kto weźmie odpowiedzialność za zdegradowanie zasobów tej dobrej jakości wody pitnej – mamy ekspertyzy niezależnych hydrogeologów i geologów, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo ich zniszczenia. Czy wezmą odpowiedzialność za to naukowcy, którzy opracowali raport dla kopalni KWK Piast Ziemowit, dyrekcja kopalni, zarząd PGG, a może RDOŚ czy GDOŚ jako instytucje administracji, które powinny stanąć w obronie tych zasobów?” – mówi Tomasz Lamik ze stowarzyszenia Nasz Imielin.

„Apelujemy do pana ministra Kurtyki o to, by nie wydawał koncesji na eksploatację złoża „Imielin-Północ”. Mamy kryzys klimatyczny i deficyty wody w Polsce, przed nami transformacja regionów węglowych. Czy naprawdę zaryzykuje pan minister utratę rezerw wody pitnej dla mieszkańców aglomeracji i poświęci najbardziej zielone miasto na Śląsku? Jaki sens ma otwieranie nowego złoża, skoro już teraz kopalnie mają problem ze zbyciem węgla, którego miliony ton leżą na zwałach?” – apeluje Alicja Zdziechiewicz, stowarzyszenie Zielony Imielin.”

„Manifestacja w Imielinie: wyzwiska, kamienie i petardy. W sporze o kopalnię między górnikami i mieszkańcami interweniowała policja”

Fot. Max Zieliński

Poniżej publikujemy artykuł obecnego na blokadzie drogi w Imielinie Bartosza Wojsy, który wiarygodnie oddaje to, co się wydarzyło pomiędzy protestującymi przeciwko eksploatacji na zawał na 180m mieszkańcami Imielina a związkowcami górniczymi – pracownikami Polskiej Grupy Górniczej (kopalnia Piast-Ziemowit). Cyt. za: „Dziennik Zachodni”, 1 lutego 2020 https://dziennikzachodni.pl/manifestacja-w-imielinie-wyzwiska-kamienie-i-petardy-w-sporze-o-kopalnie-miedzy-gornikami-i-mieszkancami-interweniowala-policja/ar/c1-14755128 (dostęp: 1lutego 2020)

„W Imielinie odbyły się dwie manifestacje dotyczące jednej sprawy: wydobycia złoża Imielin Północ, z czym wiązałoby się fedrowanie kopalni pod domami mieszkańców. Ci nie chcą się na to zgodzić, dlatego zgłosili zgromadzenie i przyszli, by protestować. Naprzeciwko nich stanęli jednak związkowcy i górnicy, którzy – jak przekonywali – „bronią swoich miejsc pracy”. Od samego początku atmosfera w mieście była gorąca. W końcu związkowcy zaczęli wyzywać kontrmanifestantów i rzucać w ich stronę ziemią oraz petardami.

Nie niszczcie Imielina – między innymi z takim transparentem przyszli uczestnicy manifestacji, która odbyła się dzisiaj, 31 stycznia, o godz. 15:00 na ul. Imielińskiej w Imielinie. To mieszkańcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń Nasz Imielin oraz Zielony Imielin, którzy sprzeciwiają się pomysłowi fedrowania pod ich domami, gdzie znajduje się złoże Imielin Północ.

– Tym bardziej nie podoba nam się metoda wydobycia „na zawał”. Boimy się szkód górniczych i tego, że nasze domy zaczną się zapadać przez prowadzone pod ziemią prace – mówili mieszkańcy. Jako argument przeciw uruchomieniu wydobycia podnosi się również zanieczyszczenie wód podziemnych oraz zbiorników i cieków wodnych w najbliższej okolicy. Wśród kilkudziesięciu zgromadzonych osób, wielu przyszło w maseczkach ochronnych z narysowanym na nich smutnym grymasem.

Ale nie była to jedyna manifestacja, która wówczas odbyła się w Imielinie. W kontrze do mieszkańców na miejsce przybyli również górnicy i związkowcy z KWK Ziemowit, dla których – jak przekonywali – wydobycie pod Imielinem to ostatnia nadzieja na przedłużenie życia KWK Ziemowit i utrzymanie ich miejsc pracy.

Chętnie usłyszymy argumenty drugiej strony, czekamy na nich – mówili związkowcy. – Czy obrona miejsc pracy jest złem? Czy może powinnością człowieka? – głosił jeden z ich transparentów.

Wbrew temu, o czym mówili związkowcy, ich „uprzejmość” nie trwała zbyt długo. Gdy tylko na miejscu zjawili się ludzie protestujący przeciwko kopalni (na miejscu pierwsi byli górnicy – red.), atmosfera zaczęła się zagęszczać. I choć mieszkańcy byli pokojowo nastawieni, to zwolennicy kopalni prędko zaczęli ich słownie atakować: – Do lasu! Wypier*** – krzyczeli, używając również wielu innych, wulgarnych i nie nadających się do zacytowania słów.

W końcu strona górnicza zaczęła rzucać w kierunku mieszkańców petardami. Niektóre z nich wybuchały osobom pod nogami, także dziennikarzom. Policjanci pilnowali, aby nie doszło do bezpośredniego starcia między uczestnikami manifestacji, ale nie reagowali na rzucanie petard, ani odpalanie mini-rac. Przytrzymywali jednak uczestników manifestacji po stronie związkowców, ponieważ ci co jakiś czas próbowali „startować” do kontrmanifestantów, przeciwników kopalni.

Na sam koniec spotkania sytuacja zaczęła się jednak zaostrzać, a w ruch poszły kamienie i ziemia, którymi górnicy rzucili w stronę uczestników drugiej manifestacji. – Jak trzeba będzie to przyjedziemy i rozkur*** to, ale nie teraz – krzyczał ktoś do związkowców przez mikrofon po stronie górniczej.

Wówczas organizatorzy po stronie „zielonych” zdecydowali, że muszą zakończyć manifestację.

– Jesteśmy zmuszeni rozwiązać zgromadzenie z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa uczestników – mówili organizatorzy. Podziękowali uczestnikom i bili brawa, przekrzykiwani przez związkowców górniczych, którzy używali wielu wulgaryzmów. W końcu, gdy jeden z mieszkańców im odpowiedział, nerwy puściły. Kilku związkowców rzuciło się w stronę kontrmanifestantów, zaczęły się przepychanki i szarpanina z policjantami. Niektórzy odłączyli się od grupy, próbując „dopaść” osoby, które odeszły od policjantów. Na szczęście mundurowi zachowali czujność i od razu reagowali, rozdzielając agresorów.

Ale w miejscu oddalonym od manifestacji, gdzie policjantów już nie było, wciąż dochodziło do agresji. Związkowcy rzucali się po drodze na mieszkańców, popychali ich, szarpali. Uderzali również w ich samochody, którymi próbowali odjechać. Gdy w końcu jeden z agresywnych mężczyzn próbował uderzyć mieszkańca, powstrzymali go koledzy.

Wtedy nadjechał też radiowóz na sygnale, który rozdzielił agresorów. Do samego końca, póki wszyscy uczestnicy nie odjechali z miejsca pod czujnym okiem policjantów, panowała nerwowa atmosfera. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nikomu nic poważnego się na szczęście nie stało.”

Bartosz Wojsa, „Manifestacja w Imielinie: wyzwiska, kamienie i petardy. W sporze o kopalnię między górnikami i mieszkańcami interweniowała policja”. Dziennik Zachodni, 1 lutego 2020 (dostęp 1 lutego 2020)

Czas działać! 31 I blokujemy Imielińską.

Nadszedł czas działania. Musimy głośno upomnieć się o nasze miasto. Nie pozwolimy, by kopalnia zniszczyła nasze domy! Nie zgadzamy się na dewastację gigantycznych rezerw wody pitnej w imię interesów spółki! Będziemy walczyć w sądzie, ale pamiętajcie, że politycy nie boją się ani prawników, ani urzędników. Boją się ludzi. Takich, którzy się buntują i demonstrują. Tylko tacy zmieniają historię. Skoro decydenci lekceważą nasze odwołania, czas zablokować drogę.

Spotykamy się w piątek 31 stycznia o 15.00 przy wjeździe do Imielina od strony Mysłowic.

Zabierzcie ze sobą kamizelki odblaskowe, latarki i jak zwykle: tuby, gwizdki, wuwuzele, budziki, co tylko chcecie, byle było głośno.

NIECH NAS USŁYSZĄ!

GDOŚ podtrzymuje rygor natychmiastowej decyzji RDOŚ – na szkodę środowiska

https://bip.gdos.gov.pl/files/obwieszczenia/157588/DOOS-WDS-ZOO.420.189.2019.KN.20.pdf?fbclid=IwAR0cHYMdcqUMH7Gp6Z7dtMFWGUiOCsEmY0HsDgOEutjDjgpInbQhzsz7aw0

Jesteśmy mocno zawiedzeni stanowiskiem GDOŚ podtrzymującym rygor natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ w sprawie złoża Imielin-Północ. Niepojęte jest dla nas, że urząd, który powinien chronić środowisko ignoruje opinie hydrogeologów i geologów, którzy otwarcie mówią o poważnym ryzyku katastrofy ekologicznej w Imielinie, ryzyku utraty gigantycznych zasobów wody pitnej, zatruciu Wisły metalami ciężkimi przez odpady z kopalni. Urzędu nie obchodzi zagrożenie zdrowia i życia ludzi, którzy mieszkają w niezabezpieczonych przed działalnością górniczą domach. Węgiel z tego złoża jest słabej jakości i zasiarczony i na pewno nie stanowi o bezpieczeństwie energetycznym kraju, jak próbują wszystkich przekonać lobbyści węglowi.
Nie zgadzamy się na rabunkową eksploatację węgla pod Imielinem!

Apelujemy do władz samorządowych – zróbcie coś z powietrzem w Imielinie!

Apelujemy do władz samorządowych miasta i powiatu o działania, bo prawo do czystego powietrza przysługuje nam wszystkim! Tak dłużej być nie może! Powietrze w Imielinie nie nadaje się do oddychania! Rano normy dla pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 przekroczone zostały o 631% i 441%! W ciągu dnia właściciele kopciuchów zatruli powietrze jeszcze bardziej i mamy oto niechlubny rekord: PM2.5 jest przekroczone o 737% a PM10 o 508%.

W tej sytuacji… odradza się wychodzenia na dwór. Bardzo pięknie. Może zostańmy wszyscy w domach i zróbmy sobie przymusowy urlop dla ochrony zdrowia? Zostawmy w domach dzieci, nie ryzykujmy ich zdrowia.
Że się nie da?
Że trzeba iść do pracy?
Że wzywa obowiązek szkolny?
A to się dojedzie samochodem!
No, ale przecież nasze dzieci muszą jakoś wrócić do domu ze szkoły. Najczęściej pieszo. Ależ przecież dorośli tak chodzili dwadzieścia lat temu i „nic się nikomu nie działo”. Gadanie psu na budę, dzieciom też nic nie będzie. A że teraz mamy wysyp nowotworów u ludzi w czwartej i piątej dekadzie życia… Na to się pracuje, drodzy Państwo, latami! Właśnie fundujemy ten los swoim dzieciom!

Przypominamy, że obecne w spalanym węglu pyły razem z silnie rakotwórczym benzo(a)pirenem, odpowiadają w sezonie grzewczym za nowotwory dróg oddechowych, udary mózgu, zawały mięśnia sercowego, nie licząc banalnych przeziębień, chorób gardła, oskrzeli, płuc, czy problemów skórnych. To my dorośli narażamy siebie i nasze dzieci na wdychanie trującego powietrza. Skoro z takim upodobaniem i bezkarnie palimy byle czym i byle jak w piecach, to może zaopatrzmy dzieci i młodzież w maski antysmogowe. Skoro nie myślimy o sobie, może czas pomyśleć o nich!

Dzieci wolałyby pewnie chodzić bez masek, ale najpierw dorośli powinni zacząć myśleć i przestać nas wszystkich truć!


___________________________________________________________________________

Materiał filmowy: 1) film krótkometrażowy Wojtusia Kuczyńskiego – laureata konkursu antysmogowego „NIE TRUJCIE NAS!” 2) Film krótkometrażowy Pawła Wadasa i Wojciecha Kani – laureatów konkursu antysmogowego „NIE TRUJCIE NAS!”.

Sezon grzewczy: powietrze w Imielinie można kroić nożem

Zaczął się sezon grzewczy. Widać gołym okiem i czuć: ponad naszymi głowami rozpościera się toksyczny dywan pyłu węglowego i śmiertelnie groźnych pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, dwutlenku siarki, tlenków azotu.

To właśnie te pyły, do spółki z silnie rakotwórczym benzo(a)pirenem, odpowiadają w sezonie grzewczym za naszą obniżoną odporność, przeziębienia, choroby gardła, oskrzeli, płuc, nowotwory dróg oddechowych, udary mózgu, zawały mięśnia sercowego i problemy skórne.

Jak podaje Imieliński Alarm Smogowy: „Pomiary czujników Airly z terenu Imielina, rejestrują CODZIENNIE w okresie jesienno-zimowym 1,5 – 3 krotne (150-300%) przekroczenia norm zawartości pyłów w powietrzu, którym oddychamy. W poprzednim sezonie 2018/2019 padały rekordowe dni z ponad 400% przekroczeniami zawartości pyłów PM10 i 2,5 w powietrzu w Imielinie.”

Miasto zafundowało nam nowe oświetlenie. Nie da się już ukryć, że w Imielinie powietrze można kroić nożem. W naszym mieście powietrze jest toksyczne. Wyjdźcie dziś wieczorem na dwór, powąchajcie i zobaczcie.
Naprawdę TYM mamy oddychać?
__________________
Plakat Karoliny Jancarczyk – laureatki konkursu antysmogowego „NIE TRUJCIE NAS!” zorganizowanego w 2019 roku pod patronatem Burmistrza Miasta Imielin.

Aktywiści protestują pod sejmem, speustawa węglowa trafia do kosza!

https://www.flickr.com/photos/greenpeacepl/albums/72157711341420238/with/48899922881/

Dziś, gdy nie opadły jeszcze emocje po wczorajszych wyborach, odbyło się ostatnie posiedzenie sejmowej komisji ds. środowiska. Najważniejszym punktem miało być czytanie „poselskiego” projektu kontrowersyjnej specustawy węglowej, przeciw której zaprotestowała większość samorządów lokalnych na Śląsku. Nasz region reprezentowała zwarta grupa aktywistów z Imielina, Rybnika, Studzienic, Pielgrzymowic i Mysłowic. Jako jedni z wielu działaczy na rzecz ekologii mieliśmy obserwować przebieg prac komisji i zabrać głos w stosowanym momencie. Okazało się, że ten wieczór będzie wyglądał inaczej, niż go sobie zaplanowaliśmy.

Przedstawiciele Imielina, Rybnika, Studzienic, Mysłowic i Pielgrzymowic na pikiecie pod sejmem w Warszawie.

Przed sejmem wzięliśmy udział w pikiecie zorganizowanej przez fundację „Rozwój TAK, odkrywki NIE”, która zgromadziła sporą liczbę aktywistów, samorządowców, mieszkańców regionów węglowych i zaangażowanych w działalność proekologiczną warszawiaków. Wspólnie jeszcze raz wyraziliśmy gorący sprzeciw przeciwko ustawie pozbawiających samorządy i mieszkańców prawa głosu w sprawie nowych kopalni.

Specustawa górnicza odbiera głos obywatelom i samorządom! Nie zgadzamy się na nią. Nasza przedstawicielka przemawia na proteście pod Sejmem.

Opublikowany przez Zielony Imielin Poniedziałek, 14 października 2019
https://www.facebook.com/zielonyimielin/videos/484716012118777/

Już podczas pikiety dotarła do nas informacja, że nie zostaniemy wpuszczeni na obrady komisji, ponieważ z agendy został zdjęty punkt dotyczący speustawy węglowej! To oznacza, że ta szkodliwa ustawa nie zostanie uchwalona przez sejm kończącej kadencji!

To wszystko dowodzi, że protesty społeczne mają znaczenie. Petycja do premiera Morawieckiego z podpisami prawie 550 osób (z kopią do Jarosława Kaczyńskiego i Ryszarda Terleckiego) została wysłana 8 października. To nasz wspólny sukces!

Oczywiście jesteśmy świadomi, że temat ustawy może wrócić w kolejnej kadencji sejmu, ale teraz już wszyscy będą patrzeć posłom na ręce.

Podpisz list do premiera Morawieckiego w sprawie specustawy węglowej.

Wspólnie z aktywistami z Ratujmy Imielin i Naszego Imielina zbieramy podpisy pod listem do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie specustawy węglowej, która odbierze nam prawo do protestu przeciwko uruchamianiu nowych złóż węgla kamiennego.


Będziemy dyżurować w holu na parterze biblioteki w następujące dni tygodnia:

2.10.2019 (środa) w godzinach 18:00 – 19:3
03.10.2019 (czwartek) w godzinach 17:00 – 19:00
4.10.2019 (piątek) w godzinach 17:00 -19:00

oraz w niedzielę od 15.30 do 18.00 w holu Sokolni.


Podobne pisma podpisują także mieszkańcy Rybnika, Mysłowic, Orzesza, Pszczyny i Międzyrzecza. Jeśli chcesz się zaangażować w zbiórkę podpisów, wydrukuj zamieszczone poniżej pismo do premiera M. Morawieckiego wraz z formatką do zbiórki podpisów. Zbierz podpisy znajomych i sąsiadów. Przynieś je do biblioteki miejskiej w godzinach naszego dyżuru (terminy powyżej).

List do premiera M. Morawieckiego:

https://drive.google.com/file/d/1_jAcLMVAmxT13CGoQGT8LfV7t6rrDME6/view?usp=sharing

Formatka do zbierania podpisów:

https://drive.google.com/file/d/1Cpgmw9y_KK5pZC_nQXFOYXNDMh5z1u_t/view?usp=sharing

Przypominamy, że grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła do Sejmu projekt specustawy zmieniający prawo geologiczne i górnicze. PiS tuż po wyborach chce tak zmienić prawo, by miasta i ich mieszkańcy nie mogły już blokować inwestycji związanych z budową nowych kopalń podziemnych i odkrywkowych. Co jest w projekcie:·    Po zmianie prawa, firmy górnicze przed uzyskaniem koncesji na wydobycie węgla i innych kopalin, będą musiały uzyskać od ministra środowiska decyzję o „utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia”.·    Stroną postępowania będzie tylko i wyłącznie firma, która złoży wniosek w tej sprawie. Miasta będą miały co prawda 14 dni na wydanie opinii, ale nie będzie ona wiążąca.·    Obszar specjalnego przeznaczenia będzie podlegał natychmiastowemu wykonaniu, a samorządy nie będą miały nic do powiedzenia. Mówiąc wprost – zostaną zmuszone, by uwzględnić specjalny obszar w studiach uwarunkowania rozwoju i planach zagospodarowania przestrzennego.·    Skróci się też czas uzyskania koncesji na pozyskanie kopalin do 21 dni.Co, jeżeli samorządy będą się ociągały z decyzjami i zmianami w planach zagospodarowania?Wtedy decyzję o lokalizacji kopalni podejmie wojewoda i będzie ona wiążąca dla samorządu. Ewentualne odwołanie, nie będzie wstrzymywać wykonania decyzji wojewody i procesu udzielania koncesji wydobywczej.