Piszemy odwołania od decyzji RDOŚ

Jeśli nie zgadzasz się z krzywdzącą mieszkańców Imielina decyzją środowiskową Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie złoża „Imielin-Północ” wypełnij i podpisz odwołanie. Gdzie? W Urzędzie Miasta w pokoju 20 (u pani Marii). Do kiedy? Do końca miesiąca.

Decyzja RDOŚ w sprawie złoża „Imielin-Północ” niekorzystna dla mieszkańców

3 października została opublikowana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia „Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ”. Niestety daje ona zielone światło kopalni, odrzucając wszystkie nasze argumenty, jako nieistotne dla sprawy. Nie poddajemy się, piszemy odwołania!

http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-02-pazdziernika-2018-znak-obwieszczenie-rdos-katowice-woos-4235-4-2017-am-67?fbclid=IwAR3Yaelm_3Y1yIZyR6YVXIAnnCHOoqh_U1Ihq_tDXe3eXfO4bHeoYQeLmZg

Akcja mailingowa

Nie jesteśmy już sami! Wspierają nas Greenpeace, Polska Zielona Sieć, CEE Bankwatch, do protestu dołączają też kolejne organizacje ekologiczne i zwykli ludzie.

Z całej Polski płyną e-maile do dyrektor RDOŚ, Jolanty Prażuch, z apelem o wydanie negatywnej decyzji w sprawie eksploatacji złoża Imielin-Północ.

Poniżej proponowana wiadomość, którą możesz wysłać do RDOŚ na adres: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Znak sprawy: WOOŚ.4235.4.2017.A.M.

Szanowna Pani

Jolanta Prażuch

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża “Imielin-Północ” apeluję do Pani o podjęcie wszelkich działań na rzecz zatrzymania tej inwestycji, począwszy od wydania negatywnej decyzji środowiskowej dla tego złoża.

Planowana kopalnia to ogromne straty dla środowiska i dla mieszkańców, którzy masowo protestują przeciwko tej szkodliwej inwestycji. Budując swoje domy, mieszkańcy Imielina nie wiedzieli, że pod ich domami ma powstać kopalnia, przez co ich domy nie są wzmocnione i przygotowane na silne wstrząsy i inne zagrożenia związane z działalnością kopalni. Planowane wydobycie szczególnie groźną metodą “na zawał” spowoduje szkody górnicze, które zagrożą ich życiu i dobytkowi, obniżając wartość ich domów. Jak wskazują eksperci, wydobycie może doprowadzić do obniżenia się terenu nawet o 6 metrów!

Co więcej, jak wskazują samorządowcy, inwestor – czyli Polska Grupa Górnicza (PGG) nie wywiązuje się z obowiązku naprawy szkód powstałych w związku z dotychczasową działalnością kopalni Piast-Ziemowit na innych obszarach gminy. Dodatkowo, trudna sytuacja ekonomiczna spółki, która wg danych Ministerstwa Energii jest zadłużona na pięć miliardów złotych, powoduje, że nie jest ona wiarygodnym partnerem w kwestii naprawy szkód. Ponadto kopalnia może zagrozić dwóm zbiornikom wodnym, a także doprowadzić do rozlewisk i podtopień domów.

Planowane wydobycie węgla ze złoża Imielin-Północ nie jest jedynie problemem lokalnym. To inwestycja w jeden z najbrudniejszych surowców energetycznych, którego dalsze spalanie będzie miało szkodliwy wpływ na życie mieszkańców całej Polski. Dodatkowo, węgiel ze złoża Imielin-Północ jest bardzo zasiarczony, co powoduje, że jego spalanie jest wyjątkowo niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia. Dlatego jeszcze raz apeluję o wydanie negatywnej decyzji środowiskowej dla eksploatacji złoża węgla kamiennego “Imielin-Północ”.

Z wyrazami szacunku