Jeśli nie zgadzasz się z krzywdzącą mieszkańców Imielina decyzją środowiskową Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie złoża „Imielin-Północ” wypełnij i podpisz odwołanie. Gdzie? W Urzędzie Miasta w pokoju 20 (u pani Marii). Do kiedy? Do końca miesiąca.

Recommended Posts