Otwieranie nowych kopalń stoi w sprzeczności z procesem sprawiedliwej transformacji. Nie da się jedną ręką brać pieniędzy unijnych na łagodzenie skutków dekarbonizacji, a drugą wydawać koncesje na nowe kopalnie czy otwieranie – wbrew mieszkańcom – nowych złóż, jak złoże Imielin-Północ. To nie uczciwe.

Dlatego razem z 21organizacjami pozarządowymi oraz urzędami zaapelowaliśmy do marszałka województwa śląskiego, żeby nie dopuścił do utraty pieniędzy unijnych na sprawiedliwą transformację, jak również podał do publicznej wiadomości informację, które miasta i gminy będą mogły skorzystać z Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego.

Pełne stanowisko znajduje się poniżej:

http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/07/210630_stanowisko_NGOsow-nt-ST-na-Slasku.pdf

Recommended Posts