Akcja #MobilnePłucawImielinie

Dzisiaj zakończyliśmy akcję #MobilnePłucawImielinie. Jak zakończył się ten eksperyment na żywym organizmie naszego miasta? Otwierając instalację 10 stycznia zastanawialiśmy się, jaki kolor ma powietrze w Imielinie? Teraz już wiemy: szary. Czy jesteśmy z tego powodu zadowoleni? I tak, i nie. To, że płuca nie są czarne zawdzięczamy tym wszystkim mieszkańcom, którzy zainwestowali w piece, które nie kopcą. I za to jesteśmy im wdzięczni. Co do reszty – liczymy na efekt kropli, która drąży skałę. A naszymi kroplami są dzieci, które mądrze wyedukowane przyczynią się do zmiany myślenia dorosłych. Dlatego serdecznie dziękujemy nauczycielom Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie oraz Przedszkola Miejskiego za to, że pokazali dzieciom i młodzieży płuca Polskiego Alarmu Smogowego, poprowadzili z nimi warsztaty i pogadanki na temat szkodliwości smogu. Dla wszystkich placówek oświatowych w naszym mieście przygotowaliśmy pakiety materiałów edukacyjnych oraz książki, które wręczyliśmy nauczycielom dzisiaj na rynku. Bardzo Wam dziękujemy za współpracę
i kreatywność!

Smog odpowiada za 40 tysięcy zgonów ROCZNIE, powoduje schorzenia neurologiczne, nowotwory płuc i mózgu, astmę
i problemy z układem oddechowym, przyczynia się również do obniżenia możliwości intelektualnych dzieci, młodzieży
i dorosłych. Pamiętajmy, że mamy wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy!

Na zdjęciach grupy przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży ze szkół imielińskich podczas zajęć plenerowych na temat szkodliwości smogu: