Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę PGG na postanowienie SKO wydane w sprawie uzgodnienia koncesji dla wydobycia węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ.

Postępowanie w tej sprawie będzie toczyć się nadal, ale głoszone przez PGG postulaty szybkiego uzgodnienia koncesji przez SKO, wbrew woli burmistrza Imielina, nie zostały uwzględnione przez sąd administracyjny.

Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku, zamierzamy dalej angażować się w tę sprawę. Przypominamy, że kopalnia nie posiada obecnie decyzji środowiskowej a postępowanie o wydanie koncesji prowadzone przez Ministra Klimatu i Środowiska jest zawieszone. Dlatego podejmowane przez PGG starania o uzgodnienie koncesji przez Burmistrza Imielina są całkowicie bezpodstawne.

Recommended Posts