Papież Franciszek wzywa katolików z całego świata i wszystkich ludzi dobrej woli do podjęcia pilnych działań przeciwko niesprawiedliwości związanej ze zmianą klimatu i kryzysem ekologicznym. Jego encyklika Laudato Si’ jest wielkim wezwaniem do troski o Ziemię – nasz wspólny dom.

Wyrazem tej troski jest piesza pielgrzymka na rzecz sprawiedliwości klimatycznej – Climate Pilgrimage. Ich podróż inspirowana jest encykliką Laudato Si’ papieża Franciszka na temat zmian klimatycznych i ekologii.

„Niesiemy rozpaczliwą prośbę o sprawiedliwość klimatyczną
z Watykanu na rozmowy klimatycznych ONZ w Katowicach.”

„Podnosimy intensywne wezwanie do działania zarówno do osób wierzących, jak i naszych przedstawicieli ONZ, aby ochronić Boży świat i wszystkich, którzy go dzielą – mówią pielgrzymi – Jako chrześcijanie dbamy o najsłabszych. Idziemy solidarnie z naszymi braćmi i siostrami na całym świecie. Idziemy z Filipin, Wysp Pacyfiku i całej Europy, aby wspólnie walczyć o sprawiedliwość klimatyczną.

Laudato Si’, encyklika Papieża Franciszka mówiąca o zmianach klimatycznych i ekologii, przewodzi naszej pielgrzymce. Laudato Si’ jest adresowana do „wszystkich ludzi dobrej woli”, mówi, że klimat jest „wspólnym dobrem, należącym do wszystkich”. Ale teraz nasze najuboższe siostry i bracia, którzy najmniej przyczyniają się do kryzysu klimatycznego, cierpią najbardziej z powodu jego dewastacji.”

Pielgrzymkę klimatyczną prowadzi Yeb Saño, negocjator ds. klimatu na Filipinach w 2013 na COP19 w Warszawie. Przemawiał tam kilka dni po tym, jak tajfun Haiyan – najsilniejszy cyklon, jaki uderzył kiedykolwiek w ląd – zniszczył jego kraj i zabił ponad 6300 osób. Po szczycie w Warszawie Yeb opuścił administrację rządową Filipin i zaczął działać na rzecz ochrony środowiska i klimatu. W 2015 roku poprowadził pielgrzymkę klimatyczną z Watykanu na szczyt klimatyczny w Paryżu. Od początku października tego roku przewodzi wraz z bratem pielgrzymce z Watykanu do Katowic. Idą w kilkunastoosobowej grupie pielgrzymów ze świata, z chrześcijańskim przesłaniem ochrony klimatu. Idą też po to, by uświadomić nam, że brak działań — m. in. nieodchodzenie od paliw kopalnych — oznacza ludzką krzywdę. Na szlaku spotykają się z ogromną sympatią i są bardzo ciepło przyjmowani przez mieszkańców odwiedzanych miast i wsi.

Nasze miasto leży na ich trasie i jest ostatnim przystankiem przed Katowicami. Spotkanie z pielgrzymami będzie wielkim duchowym przeżyciem. Pielgrzymkę zakończy 9 grudnia uroczysta msza odprawiona w katedrze przez ks. biskupa Wiktora Skworca.

Recommended Posts