https://wysokienapiecie.pl/18592-wegiel-tanieje-w-europie-ale-drozeje-w-polsce/?fbclid=IwAR3uukOCKd-_NYOWwbHYR6bAgHkX_ih354vRY9xzLdqFHjkBiNilefFCMOw

Załamanie cen węgla na świecie. Inwestycja i wydobywanie kiepskiej jakości węgla ze złoża Imielin-Północ nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Nie można również pomijać szkód w środowisku, zniszczonych domów, czy też utraty wody pitnej z dwóch zbiorników zlokalizowanych w Imielinie.

Recommended Posts