Akcja mailingowa

Nie jesteśmy już sami! Wspierają nas Greenpeace, Polska Zielona Sieć, CEE Bankwatch, do protestu dołączają też kolejne organizacje ekologiczne i zwykli ludzie.

Z całej Polski płyną e-maile do dyrektor RDOŚ, Jolanty Prażuch, z apelem o wydanie negatywnej decyzji w sprawie eksploatacji złoża Imielin-Północ.

Poniżej proponowana wiadomość, którą możesz wysłać do RDOŚ na adres: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Znak sprawy: WOOŚ.4235.4.2017.A.M.

Szanowna Pani

Jolanta Prażuch

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża “Imielin-Północ” apeluję do Pani o podjęcie wszelkich działań na rzecz zatrzymania tej inwestycji, począwszy od wydania negatywnej decyzji środowiskowej dla tego złoża.

Planowana kopalnia to ogromne straty dla środowiska i dla mieszkańców, którzy masowo protestują przeciwko tej szkodliwej inwestycji. Budując swoje domy, mieszkańcy Imielina nie wiedzieli, że pod ich domami ma powstać kopalnia, przez co ich domy nie są wzmocnione i przygotowane na silne wstrząsy i inne zagrożenia związane z działalnością kopalni. Planowane wydobycie szczególnie groźną metodą “na zawał” spowoduje szkody górnicze, które zagrożą ich życiu i dobytkowi, obniżając wartość ich domów. Jak wskazują eksperci, wydobycie może doprowadzić do obniżenia się terenu nawet o 6 metrów!

Co więcej, jak wskazują samorządowcy, inwestor – czyli Polska Grupa Górnicza (PGG) nie wywiązuje się z obowiązku naprawy szkód powstałych w związku z dotychczasową działalnością kopalni Piast-Ziemowit na innych obszarach gminy. Dodatkowo, trudna sytuacja ekonomiczna spółki, która wg danych Ministerstwa Energii jest zadłużona na pięć miliardów złotych, powoduje, że nie jest ona wiarygodnym partnerem w kwestii naprawy szkód. Ponadto kopalnia może zagrozić dwóm zbiornikom wodnym, a także doprowadzić do rozlewisk i podtopień domów.

Planowane wydobycie węgla ze złoża Imielin-Północ nie jest jedynie problemem lokalnym. To inwestycja w jeden z najbrudniejszych surowców energetycznych, którego dalsze spalanie będzie miało szkodliwy wpływ na życie mieszkańców całej Polski. Dodatkowo, węgiel ze złoża Imielin-Północ jest bardzo zasiarczony, co powoduje, że jego spalanie jest wyjątkowo niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia. Dlatego jeszcze raz apeluję o wydanie negatywnej decyzji środowiskowej dla eksploatacji złoża węgla kamiennego “Imielin-Północ”.

Z wyrazami szacunku