Piszemy odwołania od decyzji RDOŚ

Jeśli nie zgadzasz się z krzywdzącą mieszkańców Imielina decyzją środowiskową Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie złoża „Imielin-Północ” wypełnij i podpisz odwołanie. Gdzie? W Urzędzie Miasta w pokoju 20 (u pani Marii). Do kiedy? Do końca miesiąca.

Decyzja RDOŚ w sprawie złoża „Imielin-Północ” niekorzystna dla mieszkańców

3 października została opublikowana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia „Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ”. Niestety daje ona zielone światło kopalni, odrzucając wszystkie nasze argumenty, jako nieistotne dla sprawy. Nie poddajemy się, piszemy odwołania!

http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-02-pazdziernika-2018-znak-obwieszczenie-rdos-katowice-woos-4235-4-2017-am-67?fbclid=IwAR3Yaelm_3Y1yIZyR6YVXIAnnCHOoqh_U1Ihq_tDXe3eXfO4bHeoYQeLmZg