Mamy już 100 worków śmieci zebranych w akcji sprzątania imielińskich lasów!

Pełny sukces! Kochani! Jest moc! Jesteście zielonymi superbohaterami tego tygodnia! Na chwilę obecną mamy zgłoszenia i zdjęcia od 65 rodzin lub osób, które biorą udział w akcji sprzątania imielińskich lasów #drzewkozaśmieci. Do tej pory wspólnie zebraliśmy ponad STO worków śmieci! Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie i Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie – dziękujemy za zaangażowanie. Z Wasza pomocą akcja sprzątania lasów nabrała rozmachu!

Zgłoszenia dzikich wysypisk i Wasze zdjęcia cały czas spływają na alarm.smieciowy.imielin@gmail.com. Czeka nas pracowity wieczór, by każdy z Was dostał swój certyfikat na drzewko. Będziemy je wysyłać w kolejności, w jakiej zgłaszaliście swój udział w akcji.

Drzewka będzie można odbierać u leśniczego Leśnictwa Imielin – pana Aleksandra Zakrzewskiego w najbliższym tygodniu: w poniedziałek od 15.00 do 18.00, wtorek od 8.00-10.00 i po południu: 15.00-18.00 w leśniczówce przy ulicy Sosnowej 1.

#czasposprzątaćlas

foto: kolaż zdjęć uczestników akcji #drzewkozaśmieci

Dziś Dzień Ziemi! Może go uczcimy zbierając śmieci w lesie?

Jak świętować Dzień Ziemi? Może zdjąć jej z grzbietu parę kilo śmieci? My się dziś wybieramy z workiem do lasu. #drzewkozaśmieci#czasposprzątaćlas

Przypominamy zasady akcji sprzątania lasu:

1. Zbierz śmieci w lesie. Śmieci zbieramy solo lub rodzinnie – ze względu na obostrzenia pandemiczne. Jeśli potrzebujesz rękawiczek i worków do zbierania i segregacji śmieci – odbierz je PSZOK-u.

2. Zrób zdjęcie Waszej grupy ze śmieciami lub samych śmieci i wyślij je do nas na adres: alarm.smieciowy.imielin@gmail.com. Od nas dostaniesz bon na drzewko, a Twoje zdjęcie opublikujemy w zdjęciach z wydarzenia.

3. Jeśli znajdziesz dzikie wysypisko w lesie, oznacz to miejsce pinezką na mapie google i wyślij razem ze zdjęciem na adres: alarm.smieciowy.imielin@gmail.com

4. Posegreguj śmieci i zawieź je do PSZOK-u albo poczekaj aż zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów z Twojej posesji.

5. Wybierz się do leśniczówki w Imielinie, pokaż bon i odbierz drzewko 26 IV u leśniczego Aleksandra Zakrzewskiego (Imielin, ul. Sosnowa 1)

6. Posadź drzewko i świętuj, właśnie zrobiłeś / zrobiłaś coś dobrego dla Ziemi i swojego miasta.

zdjęcia Imielina: Przemysław Zdziechiewicz

Konkurs fotograficzny na najdziwniejszy śmieć znaleziony podczas akcji #Drzewkozaśmieci

Uwaga! Ogłaszamy konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży na najdziwniejszy śmieć, znaleziony w imielińskim lesie podczas akcji „Drzewko za śmieci”.

Znalazłeś w lesie gumioki? A może radio? A może coś dziwniejszego? Zrób zdjęcie i wygraj nagrodę. A kto wygra? Sami zdecydujcie.

Zasady:

1. Zrób zdjęcie śmiecia, który znalazłeś / znalazłaś podczas akcji sprzątania lasu „Drzewko za śmieci”.

2. Wstaw zdjęcie jako komentarz pod postem konkursowym na Facebooku.

3. Głosujemy poprzez polubienie zdjęcia.

4. Głosowanie trwa do 25 IV do godz. 23.59.5. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 IV. Wygra zdjęcie z największą ilością polubień.

Dzieciaki i młodzież ze Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie i Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie! Młodzież szkół średnich! Przedszkolaki! Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA NAJDZIWNIEJSZY ŚMIEĆ

§1 Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Zielony Imielin, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkurs odbędzie się w przedziale czasowym pomiędzy 20.04.2021 a 25.04.2021.3. Konkurs obejmuje zrobienie zdjęcia najdziwniejszego śmiecia, znalezionego samodzielnie przez uczestnika w imielińskim lesie.

3. Celem konkursu jest wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród mieszkańców Imielina, integracja lokalnych społeczności, kształtowanie proekologicznych postaw, promowanie terenów zielonych oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą zostać dzieci i młodzież w wieku od 5 do18 lat, sprzątające las imieliński zgodnie z regulaminem akcji “Drzewko za śmieci”.

§3 Przebieg konkursu

1. Uczestnicy konkursu zgłaszają swoje zdjęcia jako komentarze pod postem konkursowym na facebooku.

2. Zgłaszając swoje zdjęcia uczestnicy oświadczają że:są autorami zdjęcia, śmieć ze zdjęcia został przez nich znaleziony podczas akcji “Drzewko za śmieci” w imielińskich lasach lub na terenach zielonych Imielina, zgadzają się na publikację zdjęcia przez stowarzyszenie Zielony Imielin w związku z akcją “Drzewko za śmieci”. Zdjęcie nie może być wulgarne ani naruszać czyjego dobrego imienia.

3. Udostępnianie organizatorowi zdjęć w ramach konkursów oraz zdjęć z Akcji zawierających uczestników oznacza automatyczną zgodę do nieodpłatnego wykorzystania jego pracy i/lub wizerunku przez Stowarzyszenie poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

4. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się poprzez policzenie lajków pod zdjęciami uczestników – wygrywa uczestnik z największą liczbą polubień pod jego pracą.

5. Prace można wstawiać pod postem od 20 do 25 IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 IV.

§5 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach multimedialnych, będących dokumentacją Akcji, w działaniach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w materiałach, które Organizator uzna za odpowiednie dla promocji oraz popularyzacji wydarzenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany jego przebiegu.

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie zielonyimielin.pl

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie zmian w możliwe jest również w czasie trwania konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników konkursu oraz osób trzecich.

Efekt kuli śniegowej – czyli jak zaangażować ludzi w sprawy dla nich ważne

Już we wtorek 27 kwietnia o godz. 19.00 odbędzie się webinarium na temat angażowania społeczności lokalnej w sprawy dla niej ważne. Spotkanie poprowadzi Alicja Zdziechiewicz, aktywistka ekologiczna i klimatyczna, członkini Stowarzyszenia Zielony Imielin. Spotkanie będzie moderować Sylwia Kowalska. Organizatorem spotkania jest stowarzyszenie BoMiasto oraz Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy EOG.

Tutaj link umożliwiający wzięcie udziału w spotkaniu na platformie ZOOM  https://us02web.zoom.us/j/87828516446?pwd=R2l3NnF4dEh0QXpmTElGdFdidnFYUT09

Serdecznie zapraszamy!

#Drzewkozaśmieci czyli sprzątamy imielińskie lasy z okazji Dnia Ziemi

Spacery po lesie dobrze wpływają na naszą kondycję fizyczną i psychiczną. Jednak po wizytach człowieka w lesie często zostają niechciane pamiątki: śmieci. 22 kwietnia świętujemy Dzień Ziemi. Z tej okazji chcielibyśmy Was namówić do sprzątania imielińskich lasów. W zamian za śmieci damy Wam sadzonki drzew, żebyście mogli je posadzić w swoich ogródkach, w wyznaczonej przestrzeni miejskiej lub leśnej. Partnerami naszej akcji są: Miasto Imielin oraz Nadleśnictwo Katowice – Leśnictwo Imielin.

Zasady:

1. Zbierz śmieci w lesie. Śmieci zbieramy solo lub rodzinnie – ze względu na obostrzenia pandemiczne. Jeśli potrzebujesz rękawiczek i worków do zbierania i segregacji śmieci – odbierz je PSZOK-u.
2. Zrób zdjęcie Waszej grupy ze śmieciami lub samych śmieci i wyślij je do nas na adres: alarm.smieciowy.imielin@gmail.com. Od nas dostaniesz bon na drzewko, a Twoje zdjęcie opublikujemy w zdjęciach z wydarzenia.
3. Jeśli znajdziesz dzikie wysypisko w lesie, oznacz to miejsce pinezką na mapie google i wyślij razem ze zdjęciem na adres: alarm.smieciowy.imielin@gmail.com
4. Posegreguj śmieci i zawieź je do PSZOK-u albo poczekaj aż zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów z Twojej posesji.
5. Wybierz się do leśniczówki w Imielinie, pokaż bon i odbierz drzewko 26 IV u leśniczego Aleksandra Zakrzewskiego (Imielin, ul. Sosnowa 2)
6. Posadź drzewko i świętuj, właśnie zrobiłeś / zrobiłaś coś dobrego dla Ziemi i swojego miasta.

REGULAMIN AKCJI DRZEWKO ZA ŚMIECI.
EDYCJA 2021 WIOSNA

§1 Informacje ogólne

1. Organizatorem akcji “Drzewko za śmieci 2021 Wiosna” jest Stowarzyszenie Zielony Imielin, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Akcja „Drzewko za śmieci 2021 Wiosna”, zwana w dalszej części regulaminu „Akcją” lub “Wydarzeniem” odbędzie się w przedziale czasowym pomiędzy 19.04.2021 a 25.04.2021
3. Akcja obejmuje samodzielne (rodzinne) posprzątania bliskiej okolicy oraz zgłaszanie miejsc do sprzątania (dzikich wysypisk) na terenie Imielina, Dodatkowymi działaniami będą akcje promocyjne i podsumowujące (w social mediach) wydarzenie, konkursy tematyczne (fotograficzny, na hasło promocyjne akcji) oraz odbiór i sadzenie drzewek uzyskanych za zebrane śmieci (według przelicznika jedna sadzonka za worek śmieci na osobę lub rodzinę)
3. Celem Akcji jest wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród mieszkańców Imielina, integracja lokalnych społeczności, kształtowanie proekologicznych postaw, promowanie terenów zielonych oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta.
4. Akcja jest organizowana przy współpracy z Nadleśnictwem Katowice – Leśnictwem Imielin oraz miastem Imielin.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami Akcji mogą zostać:
a) osoby pełnoletnie,
b) osoby niepełnoletnie pod opieką osób pełnoletnich,
c) osoby niepełnoletnie powyżej 15 roku życia, posiadające pismo informujące o zgodzie rodziców na ich udział w akcji (co jest równoznaczne z wzięciem za te osoby odpowiedzialności).
2. Udział w akcji jest dobrowolny.
3. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) sumiennego wykonania zadania,
b) zachowania zasad dystansowania społecznego i kultury osobistej,
c) używania zgodnie z przeznaczeniem przydzielonego mu sprzętu,
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie uczestniczące w Akcji i nie będące pod opieką osób pełnoletnich, niezależnie od tego czy podejmują one działania związane ze zbieraniem śmieci czy nie.
5. Osoba która nie stosuje się do wymogów regulaminu, w tym szczególnie wskazań zawartych w §2 nie jest uczestnikiem akcji, niezależnie od tego czy podejmuje działania związane ze zbieraniem śmieci czy nie.

§3 Zgłaszanie dzikich wysypisk.

1. Zgłaszanie miejsc do sprzątania odbywa się według procedury https://docs.google.com/…/1I…/edit…
2. Każde zgłoszenie powinno zawierać opis, który pozwala na dokładną identyfikację gdzie znajduje się i jaki teren obejmuje wskazane miejsce. W tym celu należy uwzględnić w zgłoszeniu w szczególności: oficjalne nazwy wskazanych miejsc (jeśli sprzątanie ma dotyczyć ulic, placów, parków etc), nazwy ulic/miejsc w pobliżu których znajduje się wskazany obszar. Dodatkowo do zgłoszenia dodajemy zdjęcia miejsca3. Miejsce zgłoszone do posprzątania musi znajdować się na terenie miasta Imielin.
4. Miejsce do sprzątania może zgłosić każda osoba, niezależnie od wieku.
5. Organizator nie odpowiada za pomyłki wynikłe z niewłaściwego opisu lokalizacji miejsca do posprzątania.

§4 Przebieg akcji sprzątania

1. Harmonogram oraz dni sprzątania ustala i ogłasza Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu i dni w których odbędzie się akcja sprzątania.
2. Udostępnianie organizatorowi zdjęć w ramach konkursów oraz zdjęć z Akcji zawierających uczestników oznacza automatyczna zgodę do wykorzystania swojego wizerunku przez Stowarzyszenie poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).
3. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zasad danej akcji sprzątania, które zostaną im przedstawione w mediach społecznościowych organizatora przed rozpoczęciem akcji sprzątania danego dnia. Uczestnik jest zobowiązany samodzielnie zadbać o uzyskanie odpowiednich informacji oraz sprzętu do sprzątania w tym worków na śmieci oraz rękawic ochronnych.
4. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zaleceń Organizatora.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe w czasie Akcji.

§5 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach multimedialnych, będących dokumentacją Akcji, w działaniach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w materiałach, które Organizator uzna za odpowiednie dla promocji oraz popularyzacji wydarzenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji oraz zmiany jej przebiegu.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie zielonyimielin.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie zmian w możliwe jest również w czasie trwania Akcji.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Akcji oraz osób trzecich.