Mamy już 100 worków śmieci zebranych w akcji sprzątania imielińskich lasów!

Pełny sukces! Kochani! Jest moc! Jesteście zielonymi superbohaterami tego tygodnia! Na chwilę obecną mamy zgłoszenia i zdjęcia od 65 rodzin lub osób, które biorą udział w akcji sprzątania imielińskich lasów #drzewkozaśmieci. Do tej pory wspólnie zebraliśmy ponad STO worków śmieci! Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie i Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie – dziękujemy za zaangażowanie. Z Wasza pomocą akcja sprzątania lasów nabrała rozmachu!

Zgłoszenia dzikich wysypisk i Wasze zdjęcia cały czas spływają na alarm.smieciowy.imielin@gmail.com. Czeka nas pracowity wieczór, by każdy z Was dostał swój certyfikat na drzewko. Będziemy je wysyłać w kolejności, w jakiej zgłaszaliście swój udział w akcji.

Drzewka będzie można odbierać u leśniczego Leśnictwa Imielin – pana Aleksandra Zakrzewskiego w najbliższym tygodniu: w poniedziałek od 15.00 do 18.00, wtorek od 8.00-10.00 i po południu: 15.00-18.00 w leśniczówce przy ulicy Sosnowej 1.

#czasposprzątaćlas

foto: kolaż zdjęć uczestników akcji #drzewkozaśmieci

Dziś Dzień Ziemi! Może go uczcimy zbierając śmieci w lesie?

Jak świętować Dzień Ziemi? Może zdjąć jej z grzbietu parę kilo śmieci? My się dziś wybieramy z workiem do lasu. #drzewkozaśmieci#czasposprzątaćlas

Przypominamy zasady akcji sprzątania lasu:

1. Zbierz śmieci w lesie. Śmieci zbieramy solo lub rodzinnie – ze względu na obostrzenia pandemiczne. Jeśli potrzebujesz rękawiczek i worków do zbierania i segregacji śmieci – odbierz je PSZOK-u.

2. Zrób zdjęcie Waszej grupy ze śmieciami lub samych śmieci i wyślij je do nas na adres: alarm.smieciowy.imielin@gmail.com. Od nas dostaniesz bon na drzewko, a Twoje zdjęcie opublikujemy w zdjęciach z wydarzenia.

3. Jeśli znajdziesz dzikie wysypisko w lesie, oznacz to miejsce pinezką na mapie google i wyślij razem ze zdjęciem na adres: alarm.smieciowy.imielin@gmail.com

4. Posegreguj śmieci i zawieź je do PSZOK-u albo poczekaj aż zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów z Twojej posesji.

5. Wybierz się do leśniczówki w Imielinie, pokaż bon i odbierz drzewko 26 IV u leśniczego Aleksandra Zakrzewskiego (Imielin, ul. Sosnowa 1)

6. Posadź drzewko i świętuj, właśnie zrobiłeś / zrobiłaś coś dobrego dla Ziemi i swojego miasta.

zdjęcia Imielina: Przemysław Zdziechiewicz

Konkurs fotograficzny na najdziwniejszy śmieć znaleziony podczas akcji #Drzewkozaśmieci

Uwaga! Ogłaszamy konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży na najdziwniejszy śmieć, znaleziony w imielińskim lesie podczas akcji „Drzewko za śmieci”.

Znalazłeś w lesie gumioki? A może radio? A może coś dziwniejszego? Zrób zdjęcie i wygraj nagrodę. A kto wygra? Sami zdecydujcie.

Zasady:

1. Zrób zdjęcie śmiecia, który znalazłeś / znalazłaś podczas akcji sprzątania lasu „Drzewko za śmieci”.

2. Wstaw zdjęcie jako komentarz pod postem konkursowym na Facebooku.

3. Głosujemy poprzez polubienie zdjęcia.

4. Głosowanie trwa do 25 IV do godz. 23.59.5. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 IV. Wygra zdjęcie z największą ilością polubień.

Dzieciaki i młodzież ze Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie i Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie! Młodzież szkół średnich! Przedszkolaki! Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA NAJDZIWNIEJSZY ŚMIEĆ

§1 Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Zielony Imielin, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkurs odbędzie się w przedziale czasowym pomiędzy 20.04.2021 a 25.04.2021.3. Konkurs obejmuje zrobienie zdjęcia najdziwniejszego śmiecia, znalezionego samodzielnie przez uczestnika w imielińskim lesie.

3. Celem konkursu jest wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród mieszkańców Imielina, integracja lokalnych społeczności, kształtowanie proekologicznych postaw, promowanie terenów zielonych oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą zostać dzieci i młodzież w wieku od 5 do18 lat, sprzątające las imieliński zgodnie z regulaminem akcji “Drzewko za śmieci”.

§3 Przebieg konkursu

1. Uczestnicy konkursu zgłaszają swoje zdjęcia jako komentarze pod postem konkursowym na facebooku.

2. Zgłaszając swoje zdjęcia uczestnicy oświadczają że:są autorami zdjęcia, śmieć ze zdjęcia został przez nich znaleziony podczas akcji “Drzewko za śmieci” w imielińskich lasach lub na terenach zielonych Imielina, zgadzają się na publikację zdjęcia przez stowarzyszenie Zielony Imielin w związku z akcją “Drzewko za śmieci”. Zdjęcie nie może być wulgarne ani naruszać czyjego dobrego imienia.

3. Udostępnianie organizatorowi zdjęć w ramach konkursów oraz zdjęć z Akcji zawierających uczestników oznacza automatyczną zgodę do nieodpłatnego wykorzystania jego pracy i/lub wizerunku przez Stowarzyszenie poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

4. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się poprzez policzenie lajków pod zdjęciami uczestników – wygrywa uczestnik z największą liczbą polubień pod jego pracą.

5. Prace można wstawiać pod postem od 20 do 25 IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 IV.

§5 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach multimedialnych, będących dokumentacją Akcji, w działaniach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w materiałach, które Organizator uzna za odpowiednie dla promocji oraz popularyzacji wydarzenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany jego przebiegu.

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie zielonyimielin.pl

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie zmian w możliwe jest również w czasie trwania konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników konkursu oraz osób trzecich.

Efekt kuli śniegowej – czyli jak zaangażować ludzi w sprawy dla nich ważne

Już we wtorek 27 kwietnia o godz. 19.00 odbędzie się webinarium na temat angażowania społeczności lokalnej w sprawy dla niej ważne. Spotkanie poprowadzi Alicja Zdziechiewicz, aktywistka ekologiczna i klimatyczna, członkini Stowarzyszenia Zielony Imielin. Spotkanie będzie moderować Sylwia Kowalska. Organizatorem spotkania jest stowarzyszenie BoMiasto oraz Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy EOG.

Tutaj link umożliwiający wzięcie udziału w spotkaniu na platformie ZOOM  https://us02web.zoom.us/j/87828516446?pwd=R2l3NnF4dEh0QXpmTElGdFdidnFYUT09

Serdecznie zapraszamy!

#Drzewkozaśmieci czyli sprzątamy imielińskie lasy z okazji Dnia Ziemi

Spacery po lesie dobrze wpływają na naszą kondycję fizyczną i psychiczną. Jednak po wizytach człowieka w lesie często zostają niechciane pamiątki: śmieci. 22 kwietnia świętujemy Dzień Ziemi. Z tej okazji chcielibyśmy Was namówić do sprzątania imielińskich lasów. W zamian za śmieci damy Wam sadzonki drzew, żebyście mogli je posadzić w swoich ogródkach, w wyznaczonej przestrzeni miejskiej lub leśnej. Partnerami naszej akcji są: Miasto Imielin oraz Nadleśnictwo Katowice – Leśnictwo Imielin.

Zasady:

1. Zbierz śmieci w lesie. Śmieci zbieramy solo lub rodzinnie – ze względu na obostrzenia pandemiczne. Jeśli potrzebujesz rękawiczek i worków do zbierania i segregacji śmieci – odbierz je PSZOK-u.
2. Zrób zdjęcie Waszej grupy ze śmieciami lub samych śmieci i wyślij je do nas na adres: alarm.smieciowy.imielin@gmail.com. Od nas dostaniesz bon na drzewko, a Twoje zdjęcie opublikujemy w zdjęciach z wydarzenia.
3. Jeśli znajdziesz dzikie wysypisko w lesie, oznacz to miejsce pinezką na mapie google i wyślij razem ze zdjęciem na adres: alarm.smieciowy.imielin@gmail.com
4. Posegreguj śmieci i zawieź je do PSZOK-u albo poczekaj aż zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów z Twojej posesji.
5. Wybierz się do leśniczówki w Imielinie, pokaż bon i odbierz drzewko 26 IV u leśniczego Aleksandra Zakrzewskiego (Imielin, ul. Sosnowa 2)
6. Posadź drzewko i świętuj, właśnie zrobiłeś / zrobiłaś coś dobrego dla Ziemi i swojego miasta.

REGULAMIN AKCJI DRZEWKO ZA ŚMIECI.
EDYCJA 2021 WIOSNA

§1 Informacje ogólne

1. Organizatorem akcji “Drzewko za śmieci 2021 Wiosna” jest Stowarzyszenie Zielony Imielin, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Akcja „Drzewko za śmieci 2021 Wiosna”, zwana w dalszej części regulaminu „Akcją” lub “Wydarzeniem” odbędzie się w przedziale czasowym pomiędzy 19.04.2021 a 25.04.2021
3. Akcja obejmuje samodzielne (rodzinne) posprzątania bliskiej okolicy oraz zgłaszanie miejsc do sprzątania (dzikich wysypisk) na terenie Imielina, Dodatkowymi działaniami będą akcje promocyjne i podsumowujące (w social mediach) wydarzenie, konkursy tematyczne (fotograficzny, na hasło promocyjne akcji) oraz odbiór i sadzenie drzewek uzyskanych za zebrane śmieci (według przelicznika jedna sadzonka za worek śmieci na osobę lub rodzinę)
3. Celem Akcji jest wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród mieszkańców Imielina, integracja lokalnych społeczności, kształtowanie proekologicznych postaw, promowanie terenów zielonych oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta.
4. Akcja jest organizowana przy współpracy z Nadleśnictwem Katowice – Leśnictwem Imielin oraz miastem Imielin.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami Akcji mogą zostać:
a) osoby pełnoletnie,
b) osoby niepełnoletnie pod opieką osób pełnoletnich,
c) osoby niepełnoletnie powyżej 15 roku życia, posiadające pismo informujące o zgodzie rodziców na ich udział w akcji (co jest równoznaczne z wzięciem za te osoby odpowiedzialności).
2. Udział w akcji jest dobrowolny.
3. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) sumiennego wykonania zadania,
b) zachowania zasad dystansowania społecznego i kultury osobistej,
c) używania zgodnie z przeznaczeniem przydzielonego mu sprzętu,
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie uczestniczące w Akcji i nie będące pod opieką osób pełnoletnich, niezależnie od tego czy podejmują one działania związane ze zbieraniem śmieci czy nie.
5. Osoba która nie stosuje się do wymogów regulaminu, w tym szczególnie wskazań zawartych w §2 nie jest uczestnikiem akcji, niezależnie od tego czy podejmuje działania związane ze zbieraniem śmieci czy nie.

§3 Zgłaszanie dzikich wysypisk.

1. Zgłaszanie miejsc do sprzątania odbywa się według procedury https://docs.google.com/…/1I…/edit…
2. Każde zgłoszenie powinno zawierać opis, który pozwala na dokładną identyfikację gdzie znajduje się i jaki teren obejmuje wskazane miejsce. W tym celu należy uwzględnić w zgłoszeniu w szczególności: oficjalne nazwy wskazanych miejsc (jeśli sprzątanie ma dotyczyć ulic, placów, parków etc), nazwy ulic/miejsc w pobliżu których znajduje się wskazany obszar. Dodatkowo do zgłoszenia dodajemy zdjęcia miejsca3. Miejsce zgłoszone do posprzątania musi znajdować się na terenie miasta Imielin.
4. Miejsce do sprzątania może zgłosić każda osoba, niezależnie od wieku.
5. Organizator nie odpowiada za pomyłki wynikłe z niewłaściwego opisu lokalizacji miejsca do posprzątania.

§4 Przebieg akcji sprzątania

1. Harmonogram oraz dni sprzątania ustala i ogłasza Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu i dni w których odbędzie się akcja sprzątania.
2. Udostępnianie organizatorowi zdjęć w ramach konkursów oraz zdjęć z Akcji zawierających uczestników oznacza automatyczna zgodę do wykorzystania swojego wizerunku przez Stowarzyszenie poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).
3. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zasad danej akcji sprzątania, które zostaną im przedstawione w mediach społecznościowych organizatora przed rozpoczęciem akcji sprzątania danego dnia. Uczestnik jest zobowiązany samodzielnie zadbać o uzyskanie odpowiednich informacji oraz sprzętu do sprzątania w tym worków na śmieci oraz rękawic ochronnych.
4. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zaleceń Organizatora.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe w czasie Akcji.

§5 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach multimedialnych, będących dokumentacją Akcji, w działaniach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w materiałach, które Organizator uzna za odpowiednie dla promocji oraz popularyzacji wydarzenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji oraz zmiany jej przebiegu.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie zielonyimielin.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie zmian w możliwe jest również w czasie trwania Akcji.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Akcji oraz osób trzecich.

Aktywistka ze Stowarzyszenia Zielony Imielin w inspiratorze „Kobiety dla klimatu”

https://www.kobietydlaklimatu.pl/

Miło nam poinformować, że Alicja Zdziechiewicz z naszego stowarzyszenia znalazła się w gronie bohaterek inspiratora „Kobiety dla klimatu” – prezentującego kobiety z całej Polski, zaangażowane w ochronę klimatu.

„Podjęliśmy się realizacji Inspiratora, bowiem chcieliśmy by głośniej i wyraźniej wybrzmiał głos kobiet walczących o ochronę klimatu i naszej planety – tej globalnej i tej nam najbliższej – piszą autorzy projektu – Ta aktywność i jej potencjał wymaga znacznie większej uwagi, dostrzeżenia, wsparcia i rozpowszechnienia realizowanych już działań. Przedsięwzięcie to kierujemy zarówno do kobiet działających już na rzecz klimatu, jak i tych zaniepokojonych zmianami klimatycznymi, które chciałyby się uaktywnić, ale potrzebują konkretnych inspiracji czy  podpowiedzi, co, w jaki sposób i wspólnie z kim można byłoby zrobić. Z tego względu polecamy także inne sprawdzone inicjatywy wsparcia, chociażby Ekologiczną Akademię Kobiet.”

 Inspirator przedstawia 11 sylwetek wspaniałych kobiet z całej Polski, które działają na rzecz ochrony klimatu. Każda z nich ma swoją historię i motywację do działania. Jedna z opowieści dotyczy naszego miasta i protestu mieszkańców przeciwko uruchomienia złoża Imielin-Pólnoc. Cieszymy się, że została wyróżniona w taki sposób, bo nie da się pogodzić otwierania nowych złóż węgla z dbaniem o środowisko.

Nasi sąsiedzi protestują przeciwko powstaniu nowej kopalni w Mysłowicach

W listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało koncesję na eksploatację złoża Brzezinka 3 mimo wieloletnich starań mieszkańców południowych dzielnic, by do tego nie doszło. Złoże znajduje się pod Brzezinką, Brzęczkowicami i Kosztowami, dzielnicami z gęstą zabudową. „Protestowaliśmy, blokowaliśmy drogi, rozmawialiśmy z mediami. Pisaliśmy pisma. Walczyliśmy przez osiem lat o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych domów.”– mówi Natalia Głombek ze Stowarzyszenie Nasza Ziemia Mysłowice.

Mieszkańcy się organizują. Uruchomili profil Nie dla nowej kopalni w Mysłowicach, gdzie prowadzą akcję informacyjną oraz polemizują z inwestorem i władzami miasta, które wspierają powstanie nowego zakładu górniczego. Na ogrodzeniach swoich domów mieszkańcy powiesili bannery „NIE KOSZTEM KOSZTÓW!”

Podobnie jak mieszkańcy wielu gmin, pod którymi kopalnie wydobywają węgiel, obawiają się o swoje domy, środowisko i przyszłość. Nie zgadzają się z argumentami spółki, która mami mieszkańców wysokiej jakości węglem do domowych palenisk i wizją zerowych szkód górniczych i brakiem uciążliwości kopalni. Tymczasem nie ma eksploatacji bez wpływu na powierzchnię. Nie ma też ekologicznego węgla, a z powodu smogu rocznie umiera w Polsce 40 tysięcy ludzi.

Solidaryzujemy się protestującymi mieszkańcami Mysłowic. Ze względów środowiskowych, klimatycznych i zdrowotnych (ileż można się dusić w smogu?) powinniśmy odejść od węgla a nie otwierać nowe kopalnie. Ziemia Śląska wygląda jak ser szwajcarski, jest wyniszczona nadmierną eksploatacją, a ludzie zmęczeni szkodami górniczymi. Pora zadbać o tę ziemię dla przyszłych pokoleń!

O nowej kopalni pisze Katarzyna Kojzar na portalu smoglab.pl: https://smoglab.pl/nowa-kopalnia-brzezinka3/

(fot: Nie dla nowej kopalni w Mysłowicach)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił rygor natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej w sprawie złoża „Imielin-Północ”.

Wiadomość z ostatniej chwili: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił rygor natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej w sprawie złoża „Imielin-Północ”. Przypominamy, że rygor dawał zielone światło kopalni w jej staraniach o koncesję. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców naszego miasta i kolejny sukces prawników po tym jak Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił w całości wydaną ponad dwa lata temu decyzję środowiskową, określającą uwarunkowania potencjalnego wydobycia węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ.

To był niezwykły rok dla naszej społeczności

To był niezwykły rok dla naszej lokalnej społeczności! Rozpoczął się z hukiem od styczniowej manifestacji przeciwko budowie kopalni pod naszym miastem i dwoma zbiornikami wody pitnej. Podczas blokady drogi musieliśmy się skonfrontować z liczną grupą agresywnych górniczych związkowców zawodowych, którzy próbowali nas zastraszyć słowem i czynem. Nie pozwoliliśmy jednak na to, nasza społeczność skonsolidowała się, zjednoczyła, dołączyli do nas kolejni protestujący z Mysłowic i innych śląskich miast, a także aktywiści ekologiczni z całej Polski. Zwróciliśmy uwagę decydentów i opinii publicznej na to, jak absurdalny ekonomicznie i środowiskowo był pomysł fedrowania węgla pod Imielinem. Dzięki wspólnej walce na drodze sądowej, którą podjęły władze miasta i stowarzyszenia ekologiczne, wraz reprezentującymi je kancelariami prawnymi Pirożek & Pirożek i Fundacja Frank Bold oraz kampanii, którą prowadziliśmy wspierani przez Greenpeace Polska, WWF Polska, Fundacja Rozwój TAK – Odkrywki NIE, Akcja Demokracja, Partia Zieloni – Katowice, Śląski Ruch Klimatyczny, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Imieliński Alarm Smogowy, Stowarzyszenie Nasza Ziemia Mysłowice – mimo trudnego czasu pandemii, kiedy to zostaliśmy praktycznie uwięzieni we własnych domach, doprowadziliśmy do czegoś, co do tej pory nie udało się nikomu: wygraliśmy z największym węglowym potentatem w Europie bitwę o nasze miasto! 19 listopada GDOŚ nakazała kopalni sporządzić na nowo dokumentację – tym razem rzetelnie – i wziąć w niej pod uwagę argumenty strony społecznej, czyli nas – mieszkańców! Kopalnia nie odwołała się od tej decyzji…

Nareszcie spełniło się to, o co walczyliśmy od samego początku i co postulowaliśmy na Platformie dla Regionów Węglowych w Procesie Transformacji w Brukseli dwa lata temu: o uznanie nas za podmiot, a nie przedmiot, który spółka węglowa może sobie dowolnie przesuwać po planszy.Mimo rozjeżdżającej nasz świat jak walec pandemii – to był trudny ale dobry rok.

Dziękujemy Wam drodzy mieszkańcy, że zaangażowaliście się w protest, dziękujemy partnerom z Ratujmy Imielin & Nasz Imielin, dziękujemy władzom miasta. Gdyby nie nasza wspólna determinacja i wspólne działanie – nie dokonalibyśmy tego! Szczęśliwego nowego roku!

Spółki węglowe próbują skorzystać na chaosie wokół odchodzenia od węgla

Starania o koncesje na wydobycie węgla w dzisiejszych czasach to próba odwrócenia rzeki kijem i tworzenie rzeczywistości równoległej, w której jednocześnie odchodzimy od węgla i otwieramy nowe kopalnie. Tak stało się niedawno w Mysłowicach, gdzie prywatna spółka otrzymała koncesję na złoże „Brzezinka 3”, to dzieje się w Rybniku, gdzie władze miasta i mieszkańcy walczą z całych sił o to, by nie zostało uruchomione złoże Paruszowiec, czy to na lubelszczyźnie, gdzie forsuje się uruchomienie kopalni węgla pod Poleskim Parkiem Narodowym. Tak wreszcie jest u nas, gdzie PGG jeszcze miesiąc temu usiłowało uruchomić złoże Imielin-Północ wbrew interesom środowiska i mieszkańców miasta. To jak jest w końcu? Odchodzimy od węgla, czy nie? O tym przeczytacie w OKO.press w artykule Katarzyny Kojzar: https://oko.press/na-slasku-i-polesiu-powstana-nowe…/

(grafika pochodzi z: oko.press.pl)

Dwa lata temu odwiedziła nas Pielgrzymka Klimatyczna

Dwa lata temu w Imielinie powiał wiatr zmian, gdy zawitała do nas piesza pielgrzymka The Climate Pilgrimage z Rzymu do Katowic na COP24. Czy zdawaliście sobie wtedy sprawę z tego, że Imielin stanie się jaskółką zmiany mentalności, zmiany energetycznej na Górnym Śląsku? Od tego czasu wiele się zmieniło. Dla nas udział w COP24 stał się momentem, kiedy dołączyliśmy do społeczności, która mierzy się z wyzwaniem kryzysu klimatycznego, ale to ci szaleńcy, którzy pieszo przemierzyli dystans 1500km w intencji ochrony klimatu dali nam świadectwo swojej wiary i uświadomili nam, że żadna społeczność nie jest samotną wyspą i nasze miasto jest ważne na mapie świata i że są ludzie, którzy się z nami solidaryzują.

„GDOŚ uchyla w całości decyzję środowiskową RDOŚ w sprawie złoża Imielin-Północ ze względu na liczne uchybienia i braki.”

Decyzją z dn. 5 listopada 2020 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po trwającym niemal dwa lata postępowaniu odwoławczym, uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dn. 1 października 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ. O komentarz poprosiliśmy Miłosza Jakubowskiego – radcę prawnego z Fundacji Franka Bolda.

„W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia GDOŚ wskazał na następujące uchybienia decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji, które skutkowały koniecznością jej uchylenia:

Zawężenie zakresu oddziaływania przedsięwzięcia

Zdaniem GDOŚ wnioskodawca (Polska Grupa Górnicza S.A.) nieprawidłowo ustalił zakres przedsięwzięcia, tj. miejsce jego realizacji i zasięg oddziaływania. Wnioskodawca bezpodstawnie zawęził ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia do granic tzw. terenu górniczego (definiowanego w Prawie geologicznym i górniczym jako przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego, którą wyznacza zakres występowania szkód górniczych). RDOS w Katowicach zaaprobował takie stanowisko wnioskodawcy, które według GDOŚ jest w sposób oczywisty niesłuszne. Zakres oddziaływania przedsięwzięcia jest bowiem znacznie szerszy i dotyczy różnych oddziaływań, nie tylko odkształcenia terenu (np. emisje gazów i pyłów, oddziaływania akustyczne związane z pracą zakładu górniczego itd.).

Eksploatacja złoża Imielin-Północ miałaby odbywać się w oparciu o infrastrukturę KWK „Piast-Ziemowit”, a zatem byłaby źródłem licznych oddziaływań również w obrębie tego zakładu górniczego. Ponadto, jak zauważył GDOŚ, planowane wydobycie zakłada również realizację dodatkowej infrastruktury, w szczególności upadowej Ziemowit oraz upadowej Kosztowy, które choć położone poza terenem górniczym, bez wątpienia będą oddziaływać na środowisko i powinny zostać uwzględnione w ocenie oddziaływania na środowisko. Co więcej, upadowe nie zostały wskazane w treści decyzji RDOŚ jako integralne części przedsięwzięcia, co stoi w sprzeczności z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko złożonego przez wnioskodawcę.

GDOŚ wskazał, że konsekwencją nieprawidłowego zdefiniowania rzeczywistego zakresu przedsięwzięcia było nieprawidłowe powiadomienie stron postępowania i społeczeństwa o podejmowanych czynnościach i wydanym rozstrzygnięciu.

Kluczowe dla tej oraz innych podobnych spraw jest wyraźne, jednoznaczne potwierdzenie przez GDOŚ, że zakres oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na podziemnym wydobywaniu węgla kamiennego jest znacznie szerszy, niż granice terenu górniczego.

Zbyt ogólnikowy sposób sformułowania istotnych warunków korzystania ze środowiska
GDOŚ wskazał, że RDOŚ nałożył na wnioskodawcę zbyt ogólnikowe warunki realizacji przedsięwzięcia (np. ograniczenie przestrzeni w pokładach węglowych, właściwy dobór kształtu parcel czy rozłożenie eksploatacji górniczej w czasie). Tak niejasno sformułowane warunki nie obligują wnioskodawcy do podjęcia żadnych konkretnych posunięć, tymczasem w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że warunki określone w decyzji środowiskowej powinny być jasne i konkretne. GDOŚ wskazał, że w decyzji należy precyzyjnie określić w szczególności zasady ochrony powierzchni terenu, zasady prowadzenia gospodarki wodami dołowymi oraz charakter i częstotliwość prowadzonego monitoringu.

Zagadnienie zgodności planowanego przedsięwzięcia z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
GDOŚ wskazał, że organ I instancji powinien szczegółowo przeanalizować kryterium nienaruszania zamierzoną działalnością przeznaczenia nieruchomości określonego w planach miejscowych. Organ podkreślił, że w samym zasięgu przewidywanych deformacji terenu obowiązuje 27 planów miejscowych. Inwestor powinien zostać zobligowany do przedstawienia tego zagadnienia w formie graficznej.

GDOŚ podkreślił, że część terenu górniczego, ze względu na przewidywaną skalę deformacji, zaliczyć należy do kategorii V, która wiąże się z nieprzydatnością danego terenu do zabudowy. Jest to zatem niedopuszczalne na obszarach, które w planach miejscowych przeznaczone są do zabudowy mieszkaniowej lub usługowej. W takim przypadku zdaniem GDOŚ konieczna jest zmiana zakresu projektowane eksploatacji lub zaproponowanie dodatkowych rozwiązań minimalizujących wpływ tej eksploatacji na powierzchnię terenu.

Niewystarczająca analiza oddziaływania przedsięwzięcia na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych oraz na obszar Natura 2000 Stawy w Brzeszczach.
GDOŚ wskazał, że w raporcie przedłożonym przez inwestora niewystarczająco przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia na wody oraz na obszar Natura 200 Stawy w Brzeszczach. Ponadto nie zostało wyjaśnione, czy nie zachodzą podstawy odmowy wydania decyzji środowiskowej, o których mowa w art. 81 ust. 2 i 3 ustawy ocenowej (znacząco negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 lub negatywny wpływ na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód) lub przesłanki do przyznania odstępstw od tych wymogów.

GDOŚ szczegółowo wskazał kwestie, które powinny zostać opisane w raporcie w odniesieniu do oddziaływania na poszczególne jednolite części wód powierzchniowych (poprzez zrzut wód dołowych) oraz jednolite części wód podziemnych (poprzez pobór wód podziemnych dopływających do wyrobisk górniczych), a także oddziaływania na Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 452.

GDOŚ wskazał na liczne w przedłożonym przez wnioskodawcę raporcie stwierdzenia, że realizacja przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych przewidzianych dla poszczególnych jednolitych części wód, które to jednak stwierdzenia nie są poparte żadnymi szczegółowymi analizami i danymi liczbowymi.

Braki analizy wariantowej
Jednym z najważniejszych elementów oceny oddziaływania na środowisko jest tak zwana analiza wariantowa – w raporcie o oddziaływaniu na środowisko wnioskodawca powinien przedstawić nie tylko wariant przedsięwzięcia planowany do realizacji, ale także warianty alternatywne (racjonalny wariant alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska. GDOŚ wskazał, że warianty przedstawione przez wnioskodawcę w raporcie nie są racjonalne – jeden z nich powoduje zbyt duże deformacje terenu, zaś drugi – polegający na zastosowaniu podsadzki hydraulicznej i prezentowany jako najkorzystniejszy dla środowiska – byłby niezwykle trudny do realizacji w praktyce. Przede wszystkim jednak GDOŚ podkreślił, że warianty te zostały przedstawione w sposób skrótowy, który nie pozwala na kompleksową ocenę ich oddziaływania na środowisko i porównanie z oddziaływaniem wariantu inwestorskiego. Ponadto GDOŚ wskazał, że w raporcie niewystarczająco przeanalizowano skutki odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia.

Kwestia wniosków dowodowych stron postępowania
W końcowej części decyzji GDOŚ wskazał, że RDOŚ ponownie rozpatrując sprawę powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w oparciu o kompletny, niebudzący wątpliwości materiał dowodowy – w tym rozważyć przeprowadzenie dowodów wnioskowanych przez pozostałe strony postępowania (w tym dowód z opinii biegłego w dziedzinie geodezji i górnictwa) oraz odnieść się szczegółowo do twierdzeń zawartych w przedłożonych przez strony opiniach – „kontrraportach”.

Podsumowanie
Skala uchybień i braków stwierdzonych przez GDOŚ w przebiegu postępowania przed RDOŚ oraz w samej decyzji środowiskowej była tak duża, że jedynym rozwiązaniem było uchylenie tej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. W praktyce oznacza to, że inwestor będzie musiał opracować raport w dużej mierze od początku, a RDOŚ przeprowadzi całą procedurę oceny oddziaływania na środowiska „od zera”. GDOŚ wielokrotnie podkreślił, że decyzja RDOŚ została wydana wyłącznie w oparciu o twierdzenia inwestora, które nie były w ogóle weryfikowane oraz z pominięciem stanowisk prezentowanych przez pozostałe strony i uczestników postępowania.

Wydanie decyzji środowiskowej dla wydobycia węgla ze złoża Imielin-Północ odsuwa się w czasie o kolejne lata.

W zaistniałej sytuacji nie ma racji bytu postępowanie o udzielenie koncesji, prowadzone przez Ministra Klimatu i Środowiska, ponieważ inwestor nie dysponuje w ogóle decyzją środowiskową (nawet nieostateczną).”

GDOŚ staje po stronie mieszkańców! Jest decyzja w sprawie złoża „Imielin-Północ”.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie uchyliła w całości decyzję środowiskową RDOŚ w Katowicach dla złoża Imielin-Północ i przekazała ją do pierwszej instancji! To oznacza, że nie ma zarówno decyzji środowiskowej, ani rygoru natychmiastowej wykonalności. To z kolei oznacza, że minister klimatu i środowiska nie rozpatrzy złożonego ostatnio przez PGG wniosku koncesyjnego! To bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Obywatelski opór działa! Dziękujemy, że bierzecie udział w protestach, że razem mówimy NIE dla kopalni w Imielinie! O szczegółach decyzji napiszemy, kiedy dokumenty będą już dostępne.https://bip.gdos.gov.pl/…/DOO%C5%9A-WD%C5%9A-ZOO.420…

W czwartek 12 listopada GDOŚ opublikował informację o uchyleniu w całości decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach z 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla kopalni węgla kamiennego Imielin-Północ i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Oznacza to, że GDOŚ uwzględnił przynajmniej część odwołań złożonych od tej decyzji przez stronę społeczną i organizacje ekologiczne i uznał, że uchybienia proceduralne, jakich dopuścił się RDOŚ wydając tę decyzję były na tyle poważne, że konieczne jest powtórzenie postępowania przed tym organem.

– Brak zgody na wydobycie węgla z kopalni Imielin – Północ jak w soczewce pokazuje, że era węgla dobiega końca. Kryzys klimatyczny wymaga jak najszybszej sprawiedliwej transformacji regionów górniczych i odejścia Polski od węgla najpóźniej do 2030 roku. Liczymy na to, że sukces mieszkańców Imielina, doda skrzydeł tym społecznościom, które starają się zatrzymać dalszą ekspansję projektów węglowych – powiedziała Anna Meres z Greenpeace. 

Uchylenie decyzji środowiskowej przez GDOŚ oznacza, że wydana przez organ I instancji  decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności traci ważność. Spółka PGG, która planuje wydobycie węgla z kopalni Imielin-Północ, na jej podstawie zwróciła się już do Ministra Klimatu i Środowiska o wydanie koncesji. W związku z tym, że decyzja została uchylona postępowanie koncesyjne powinno zostać natychmiast umorzone. 

– Już wcześniej podkreślaliśmy, że nieostateczna decyzja środowiskowa, a więc taka, co do której wciąż toczy się postępowanie odwoławcze, nie może stanowić podstawy do wniosku o udzielenie koncesji. W tym momencie sprawa jest już całkiem oczywista, wobec uchylenia decyzji środowiskowej postępowanie koncesyjne nie ma racji bytukomentuje Miłosz Jakubowski, radca prawny z Fundacji Frank Bold, która reprezentuje mieszkańców w postępowaniu. 

Przeciwko planom budowy kopalni Imielin-Północ od lat protestują mieszkańcy Imielina, 9-tysięcznego miasta, którego połowa powierzchni znajduje się na obszarze górniczym. Metoda “na zawał”, którą spółka PGG chce wydobywać węgiel zniszczy ok. 2,5 tysiąca domów, a także zagraża dwóm zbiornikom wody pitnej, które zaopatrują 1/3 aglomeracji górnośląskiej w wodę.

– Cieszy nas to, że GDOŚ stanęła po stronie środowiska w sporze mieszkańców Imielina ze spółką PGG.   Największym skarbem Imielina nie jest zasiarczony węgiel, a dwa zbiorniki wody pitnej, zagrożone dewastacją, jeśli kopalnia zacznie eksploatację. W dobie kryzysu klimatycznego i ekonomicznego potrzebujemy  zwrotu w stronę zielonej energii i sprawiedliwej transformacji zamiast pompowania pieniędzy w inwestycje, których koszt środowiskowy, ekonomiczny i społeczny jest zbyt wysoki w stosunku do bardzo wątpliwych zysków komentuje Alicja Zdziechiewicz ze Stowarzyszenia Zielony Imielin

Spółka PGG zakończyła ubiegły rok ze stratą w wysokości 400 mln złotych w wyniku odpisu. Niska wydajność polskiego górnictwa oraz rosnące koszty wydobycia są głównymi czynnikami, które powodują, że sektor górnictwa jest nierentowny, a spółka PGG jest na skraju bankructwa. 

Podpisz petycję w obronie Imielina!

Wspólna kampania Fundacji „Akcja Demokracja” oraz Stowarzyszenia Zielony Imielin:

https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/zatrzymac-plany-uruchomienia-nowego-zloza-wegla?utm_campaign=jWwILr6pgm&utm_medium=facebook&utm_source=share&fbclid=IwAR2MT2eMxfh6dmveqvrBb7iiYZ4WxrdaySh10rwoE2TPoZhzkItaY32VjxE

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców Imielina oraz naszych przyjaciół
i sympatyków: podpiszcie petycję w obronie miasta!

Zatrzymać plany uruchomienia
nowego złoża węgla!

Dla klimatu, dla Polski,
dla społeczności śląskiego Imielina.

Adresaci Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala oraz Zarząd PGG

Domagamy się odstąpienia od planowanego uruchomienia wydobycia węgla z nowego złoża w śląskim Imielinie!

Eksploatacja złoża Imielin-Północ to zagrożenie dla lokalnej społeczności, przedsięwzięcie nieracjonalne ekonomicznie oraz niedopuszczalne z punktu widzenia odpowiedzialnej krajowej polityki klimatycznej.

Zamiast strachu przed dewastacją miasta z powodu wydobycia, lokalna społeczność Imielina powinna otrzymać, wraz z całym regionem śląskim, konkretne plany sprawiedliwej transformacji i zapewnienia bezpiecznej przyszłości. A Polska i klimat, czyli my wszyscy, szansę na uniknięcie dramatycznych skutków katastrofy klimatycznej.

Natychmiast zatrzymać postępowanie koncesyjne
dla wydobycia z nowego złoża Imielin-Północ!

Dlaczego to jest ważne?

Imielin to, dynamicznie rozwijające się miasto w aglomeracji śląskiej, z nowoczesną infrastrukturą miejską, strefą przedsiębiorczości, położone w malowniczym sąsiedztwie lasów i zalewu Dziećkowice, niespełna 20 km od Katowic.

Planowane wydobycie węgla miałoby się odbywać metodą „na zawał” na kilku pokładach, z których najpłytszy jest na głębokości zaledwie 180m. Doprowadzi to do znacznych odkształceń terenu i obniżenia jego powierzchni nawet o 9 m. Oznaczałoby to bardzo wysokie ryzyko zniszczeń domów mieszkanek i mieszkańców Imielina. Zagrożenie to dotyczyłoby 48% powierzchni miasta: infrastruktury, gazociągu wysokoprężnego, dróg, cieków wodnych, budynków miejskich, dwóch zbiorników wodnych.

Eksploatacja złoża Imielin-Północ to poważne ryzyko uszkodzenia dna i zanieczyszczenia Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Chrzanów 452 – rezerw wody pitnej dla Śląska i północnej Małopolski, pokrywających w 1/3 potrzeby wodne obydwu regionów. Eksploatacja zagraża również zbiornikowi Dziećkowice, sztucznemu jezioro stanowiącemu zbiornik wody pitnej oraz wody do celów przemysłowych dla wielu podmiotów gospodarczych na Śląsku.

PGG jest największą spółką węglową w Unii Europejskiej. Zarówno rząd, jak i branżowi eksperci podkreślają, że bez wdrożenia głębokich reform Polska Grupa Górnicza wkrótce zbankrutuje. We wrześniu 2020 Zarząd PGG podpisał ze związkami funkcjonującymi w firmie porozumienie, które określa, że ostatnia kopalnia spółki zostanie zamknięta w 2049. Do tego momentu PGG ma być subsydiowane przez budżet państwa. Otwieranie nowego złoża węgla kamiennego przez spółkę, która jest na skraju upadłości, funkcjonuje tylko dzięki ogromnym subsydiom i ma jasny plan zamykania kopalń w perspektywie 30 lat, jest głęboko nieracjonalna ekonomicznie.

Odchodzenie Europy od węgla jest nieuniknionym faktem. Plany Komisji Europejskiej, dyskusje w Parlamencie Europejskim czy negocjacje podczas spotkań Rady pokazują, że ambicje w polityce klimatycznej Unii Europejskiej tylko rosną. Polski rząd za nimi nie nadąża. Jasnym staje się, że albo Polski rząd ogłosi datę i plan całkowitego odejścia od węgla, albo nici z pieniędzy na transformację energetyczną i sprawiedliwą transformację regionów pogórniczych. W takiej sytuacji otwieranie nowego złoża węgla kamiennego jest skandalem.

Podpisujemy i udostępniamy! Niech petycja rozejdzie się po całej Polsce! Niech dotrze do Ministra Klimatu i Środowiska i prezesa PGG. Dość walki o uruchomienie kopalni w Imielinie, PGG dajcie sobie spokój – TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI!

PGG złożyła wniosek o koncesję na złoże Imielin-Północ wbrew rozsądkowi, ekonomii i polityce Zielonego Ładu

Polska Grupa Górnicza po cichu złożyła wniosek o koncesję na złoże Imielin-Północ. Po co? Czyżbyście znaleźli kupca na te miliony ton węgla, które leżą na przykopalnianych zwałach i w magazynie centralnym? Desperacko szukacie funduszy na wypłaty dla pracowników, a chcecie uruchamiać nowe złoże za 1,5 miliarda złotych? Imieliński węgiel jest zasiarczony, słabej jakości i dobrze o tym wiecie. Mimo to uparliście się, żeby go wydobyć kosztem dwóch zbiorników wody pitnej, z których pije 1/3 Aglomeracji Śląskiej, kosztem infrastruktury miejskiej i mieszkańców Imielina. Zastanawiamy się, jaką ekwilibrystykę umysłową próbujecie wykonać, żeby pogodzić starania o koncesję na rozbudowę kopalni z odejściem Europy od węgla do 2050 roku i polityką Zielonego Ładu. Pytamy wreszcie, czy wasz wniosek nie zagrozi procesowi sprawiedliwej transformacji Górnego Śląska i nie pozbawi Polski funduszy na ten cel?

Czas określić datę odejścia od paliw kopalnych

Jesteśmy w gronie ponad 40 sygnatariuszy listu otwartego do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wspólnie postulujemy w nim wyznaczenie daty odejścia od paliw kopalnych w energetyce i gospodarce oraz zadeklarowanie wdrożenia neutralności klimatycznej, tak jak zrobiły to inne kraje Wspólnoty Europejskiej.

List podpisali naukowcy, ekolodzy i przedstawiciele samorządów z całego kraju, z naszego regionu m.in.: NIE dla eksploatacji złoża „Paruszowiec”, BoMiasto, Młodzi dla Klimatu, Lepsze Zabrze, Europejskie Stowarzyszenie Coachów Psychologów.

Jeśli Polska będzie nadal ociągać się w tej sprawie, doprowadzi do sytuacji, o której organizacje ekologiczne mówią od lat – do niekontrolowanego upadku górnictwa i energetyki węglowej. Transformację energetyczną trzeba przeprowadzić planowo i etapami, a nie zwlekać z decyzjami, licząc, że „jakoś to będzie”.

Pociąg do stacji Zielony Ład przez stację Sprawiedliwa Transformacja szykuje się do odjazdu. Lepiej się na niego załapać! Dla dobra nas wszystkich.

Pełna treść listu znajduje się pod poniższym linkiem:
https://docs.google.com/document/d/1gwpXC_RLHt9C9pVW1zm9eR3qk-FosKLR7ssBvMIX9pU/edit:

COVID-19 przyspieszy zmiany w energetyce. Czas pomyśleć o sprawiedliwej transformacji.

Idą zmiany – czy tego chcemy, czy nie. Świat na moment przystanął, a tryby globalnej produkcji zwolniły obroty. Epidemia koronawirusa wymusi wiele zmian, ale prawdopodobnie przyspieszy również zmiany w energetyce. Nasz region również to odczuje. Dlatego jedynym rozsądnym rozwiązaniem – dla wszystkich – wydaje się sprawiedliwa transformacja. Jaki ma związek z kryzysem klimatycznym? Na czym będzie polegać? Jaki będzie miała skutek dla pracowników sektora węglowego? I wreszcie: co dalej z rynkiem pracy na Śląsku?

Jeśli więc interesujesz się ekologią, ochrona środowiska i klimatu są dla Ciebie ważne, interesujesz się transformacją Górnego Śląska, interesujesz się zmianą w kierunku OZE, a może zastanawiasz się nad przyszłością regionu – weź udział w cyklu czterech webinarów o sprawiedliwej transformacji Śląska, organizowanych przez Stowarzyszenie BoMiasto w ramach inicjatywy Europe Beyond Coal.

Harmonogram spotkań:

12.05 g. 19-20 Izabela Zygmunt, Polska Zielona Sieć, „Europejski kontekst sprawiedliwej transformacji.”

19.05 g. 19-20 dr Łukasz Trembaczowski, Uniwersytet Śląski, „Sprawiedliwa transformacja dla społeczności górniczej”

26.05 g. 19-20 prof. Leszek Pazderski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Od koronawirusa do kryzysu klimatycznego. Jak społeczeństwa i politycy nie wierzą naukowcom?”

2.06 g. 19-20 Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych, „Rynek pracy na Górnym Śląsku – analiza i prognozy.”

Zarejestruj się:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc5QEJOrtZP9XYetR…/viewform

Nie wiesz jak korzystać z platformy ZOOM? To bardzo łatwe. Zobacz krótki film instruktażowy:
https://www.youtube.com/watch?v=sqQWppyLWuE

Popieramy #Pacjent Europa – wszyscy będziemy potrzebować pomocy po pandemii COVID-19

https://wyborcza.pl/7,162657,25850107,pacjentem-ktoremu-grozi-smierc-sa-europejskie-wartosci-ludzkie.html?fbclid=IwAR0ZIjcd1YDj4bb9CnnIsxvTG809Y2uh1B8OucIgwwl1fINHcVHTZX9jO3E

„Apelujemy do Was o przeznaczenie środków finansowych zapewniających: pracownikom realną możliwość utrzymania się podczas kwarantanny i kryzysu, firmom szansę na przetrwanie kryzysu gospodarczego, skokowe dofinansowanie usług publicznych, zwłaszcza ochrony zdrowia, efektywne badania nad lekami na COVID-19 i szczepionką na wirusa SARS-CoV-2. – piszą europejscy intelektualiści do władz UE – Dzisiaj ratować trzeba nie tylko tysiące Europejczyków zakażonych koronawirusem. Pacjentem, któremu grozi śmierć, są także europejskie wartości, takie jak wartość życia ludzkiego, demokracja, solidarność, wspólnotowość, godność pracy i pracownika. Te wartości muszą ukazać się w wymiarze praktycznym, w konkretnych decyzjach, przed którymi teraz stoimy.” Petycję #pacjentEuropa stworzył Mateusz Piotrowski z zaprzyjaźnionego z nami Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska. Podpisało ją ponad 200 europejskich intelektualistów, w tym jedna z nas.

Sygnatariusze listu wzywają instytucje UE do przejęcia inicjatywy w walce z pandemią, m.in. do:

  • wprowadzenia awaryjnego dochodu podstawowego,
  • dofinansowania służby zdrowia UE z emisji obligacji obowiązujących we wszystkich krajach UE (nie tylko eurostrefa),
  • zarzucenia polityki przejmowania udziałów w największych wspomaganych przedsiębiorstwach,
  • publicznych, nieopatentowanych badań europejskich nad szczepionką przeciwko COVID-19

O całej inicjatywie jest już głośno w najważniejszych mediach światowych.

Zachęcamy Was gorąco do podpisania tej petycji:
https://www.petitions.net/patient_-_europe_economic_solutio…

Agencja Rezerw Materiałowych skupowała zalegający węgiel zamiast sprzętu medycznego!

https://tvn24.pl/polska/agencja-rezerw-materialowych-najpierw-brak-pieniedzy-pozniej-zakupy-wegla-4533371?fbclid=IwAR2dadq-QadDe4BE35xKtWxm6eAp6PJwgXnw2HMTCnPlbbUNorPKtoDlS_Q

Dziś krótko a konkretnie: polskie szpitale biją na alarm, że kończą im się maseczki, fartuchy, rękawiczki, że brakuje sprzętu. Zwykli ludzie robią zrzutki, przynoszą posiłki do szpitali i szyją maseczki z bawełny. O epidemii było wiadomo już w styczniu. Tymczasem, jak podaje TVN24, Agencja Rezerw Materiałowych zamiast gromadzić zapasy medyczne, ratowała w tym czasie nierentowny biznes węglowy. Jednym z największych wydatków ARM od 2015 r. był zakup węgla, zalegającego na zwałach za prawie 149 milionów złotych! Gratulujemy! Kiedy będą testy na COVID-19 dla personelu w szpitalach?

„NIE TRUJCIE NAS!” – kampania antysmogowa w Imielinie

Pewnie już zauważyliście prace imielińskich dzieci, które pojawiły się w przestrzeni miejskiej. To finał kampanii antysmogowej, zorganizowanej wspólnie przez Miasto Imielin, MCK i nasze stowarzyszenie, a sfinansowanej przez Miasto Imielin.

Wspólnie z dziećmi i młodzieżą naszego miasta apelujemy do wszystkich mieszkańców o zadbanie o czyste powietrze w Imielinie, bo – jak doskonale wszyscy wiemy – bywają takie dni, że nie da się tu oddychać. Smog zabija! Nie zauważamy tego, bo robi to powoli, ale co roku w Polsce z jego powodu umiera 40 tysięcy osób. Trujący dym powoduje raka mózgu i płuc, astmę i choroby serca. Nie róbmy tego sobie, nie róbmy tego naszym dzieciom. Nie ładujmy do pieca śmieci, starych mebli, szmat, czy kiepskiej jakości węgla. Nasze zdrowie jest zbyt cenne, żeby puszczać je z dymem!

Pokojowy protest jednoczy mieszkańców Śląska, którzy sprzeciwiają się rabunkowej eksploatacji węgla pod miastami.

Wśród relacji medialnych na temat imielińskiego protestu najbardziej widoczna jest kontrmanifestacja, bo była hałaśliwa, agresywna i brutalna. Dziś jednak chcielibyśmy napisać o fenomenie naszych protestów, o tym, że zmieniły one świadomość mieszkańców – zintegrowały wciąż powiększające się grono protestujących. Zaczynała nas garstka, a wokół słyszeliśmy, że nic nie możemy, nie poradzimy, bo na Śląsku trzeba kopać do ostatniej grudy węgla, choćby po trupach. Dziś jest nas wielu i mamy wsparcie życzliwych ludzi z całej Polski. Obywatelski protest zjednoczył mieszkańców Imielina i Kosztów, przyciągnął mieszkańców Jelenia, którzy przecież też odczują negatywne skutki tej eksploatacji, zaprzyjaźnił nas z mieszkańcami Rybnika, Studzienic, Pszczyny i Pielgrzymowic. To wszystko w atmosferze pokojowej, bez przemocy i wulgaryzmów, z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów. Pamiętacie żaglówkę z pikiety przed siedzibą RDOŚ? Siedziały w niej dzieci w wieku wczesnoszkolnym i dmuchały w gwizdki. Miały poczucie, że biorą udział w czymś ważnym. I to jest ważne! Przy całej agresji współczesnego świata, hejcie i mowie nienawiści na każdym kroku imieliński protest jest modelowym przykładem tego, że można walczyć o swoje miasto nie używając argumentów siły. I wiecie co? Tej siły mamy coraz więcej. Tylko że ona jest w naszych głowach i sercach, a nie w pięściach! Wielka zmiana może się zacząć od małego miasta!

O obywatelskim nieposłuszeństwie mieszkańców Imielina wie dziś cała Polska.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Imielina, naszym sąsiadom z Mysłowic i Jaworzna, którzy wsparli nasz protest oraz obecnym na manifestacji organizacjom pozarządowym: Ratujmy Imielin & Nasz Imielin , Partia Zieloni – Katowice , Klub Myśli Ekologicznej, Greenpeace Polska, Śląski Ruch Klimatyczny, Fundacja Rozwój TAK – Odkrywki NIE Stowarzyszenie Nasza Ziemia Mysłowice Strajk dla Ziemi – Earth Strike – Kraków NIE dla eksploatacji złoża „Paruszowiec” , Federacja Anarchistyczna, Zielony Imielin

W jedności siła!

Mieszkańcy i ich sąsiedzi z okolicznych miast bronią Imielina. Blokada ulicy Imielińskiej.

31 stycznia mieszkańcy Imielina wyszli na ulicę, by jeszcze raz zaprotestować przeciwko eksploatacji węgla kamiennego metodą „na zawał stropu” na zaledwie 180m pod miastem.

Protest został zgłoszony kilka tygodni przed planowanym wydarzeniem. Blokadę zorganizowało z naszą pomocą stowarzyszenie Nasz Imielin. Wszystkie procedury zostały dopełnione. Pierwsza grupa mieszkańców, wspieranych przez członków zielonych organizacji pozarządowych przyszła na miejsce blokady z transparentami około 15.00. Z minuty na minutę przybywało coraz więcej osób. Na blokadę przyszli mieszkańcy w różnym wieku: od przedszkolaków po seniorów, całymi rodzinami, bo wszystkie formy protestu w Imielinie mają charakter pokojowy i scalający społeczność lokalną. Taki był „Łańcuch rąk dla Imielina” na rynku, czy pikieta przed siedzibą RDOŚ w Katowicach. We współczesnym świecie jest tyle agresji, że w naszej małej ojczyźnie nie zgadzamy się na nią. Dlatego protestujemy pokojowo. Nie trzeba się bić, czy wyzywać, żeby jasno wyrazić swoje zdanie.

Zgodnie z ustaleniami z policją blokowaliśmy drogę 10 minut, potem przez kolejne 10 puszczaliśmy samochody. Skandowaliśmy hasła, również te wypisane na transparentach: „Chcemy żyć spokojnie!”, „NIE dla zawału”, „Węgiel padnie – wody braknie!”, „Bezpieczeństwo dla górników!”, czy „Ręce precz od Imielina, niech kopalnia się zatrzyma!”. Kierowcy czekający na przejazd otrzymywali od nas informacje na temat protestu i pamiątkowy kalendarz. Policja zresztą tak pokierowała objazdami, że w samym Imielinie ruch samochodowy był niewielki.

To, czego doświadczyliśmy na miejscu, wstrząsnęło nami do głębi. Naprzeciwko nas stanęła silna grupa pracowników PGG w kamizelkach związkowców górniczych, którzy przyjechali autokarami z pobliskich Lędzin i samochodami zarejestrowanymi w powiatach pszczyńskim i oświęcimskim. Po kilkunastu minutach skandowania haseł, w stronę mieszkańców Imielina posypały się wulgaryzmy, a potem grudki gliny, kamienie i petardy. Policja odgradzała obie grupy, ale ich siły były nieproporcjonalnie małe w stosunku do ilości osób, protestujący mieszkańcy skarżyli się, że służby nie reagują na odpalane race i rzucane kamienie. Blokada drogi trwała w sumie około godziny, po czym zgromadzenie zostało rozwiązane ze względów bezpieczeństwa. Gdy mieszkańcy odchodzili w stronę DK Sokolnia, związkowcy zaczęli triumfalnie ryczeć: „Wypier****ć!” i grozić, że wrócą i „to rozkur***ą”.

Po dłuższej chwili za mieszkańcami puścili się skupieni w małych grupkach agresywni uczestnicy kontrmanifestacji, którzy fizycznie i słownie atakowali wracających do domów ludzi, opluwali odjeżdżające z parkingu samochody.

Dawno nie doświadczyliśmy tutaj pokazu takiego chamstwa i brutalności. Hejt wylewany na nas od dawna w internecie zmaterializował się w postaci wulgaryzmów i aktów przemocy. To nie do przyjęcia w cywilizowanym kraju. Jak długo będziemy żyć pod dyktando rozzuchwalonych własną bezkarnością związkowców górniczych? Mamy czekać, aż spełnią groźby i w wolnej chwili przyjadą, by zdemolować nasze miasto?

A może ten pokaz siły był zaadresowany nie tylko do mieszkańców Imielina. Może podobny spektakl rozegra się w Warszawie pod koniec lutego, kiedy to ma się odbyć „wielka manifestacja” górników pod kancelarią premiera?

Społeczny protest przeciwko eksploatacji węgla pod Imielinem trwa już dwa lata. Nasze argumenty są znane, ale narosło wokół nich wiele mitów. Poniżej zatem podajemy fakty i mity – dla rozróżnienia. Oto one:

F A K T Y

Imielin Północ – Planowana eksploatacja złoża węgla kamiennego „Imielin Północ” (około 70 mln ton węgla kamiennego) ma objąć zakresem oddziaływania około 50% powierzchni miasta oraz dwa zbiorniki wody pitnej: zalew Dziećkowice i gigantyczne rezerwy wody pitnej GZWP Chrzanów 452.

Na zawał” – Polska Grupa Górnicza planuje wydobycie węgla kamiennego metodą „na zawał” na kilku pokładach, z czego najpłytszy jest na głębokości zaledwie 180m. 

Jakość węgla” – Według dokumentacji przedłożonej przez inwestora, nie spełnia norm dotyczącej dobrej jakości węgla m.in. w kwestii energetyczności, zawartości siarki (2%) .

Węgiel czy woda?” – Planowana eksploatacja zagraża zbiornikowi Dziećkowice (zbiornik wody pitnej dla znacznej część województwa śląskiego) oraz rezerwom wód z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Chrzanów 452 o udokumentowanych zasobach 35 razy większych od zbiornika Dziećkowice. Istnieje spore ryzyko uszkodzenia dna oraz dewastacji czystości wód lub utraty wody w wyrobiskach kopalnianych.

Zrzuty wody przemysłowej” – Opinia hydrogeologiczna wskazuje na duże ryzyko degradacji wody z ujęć powierzchniowych i głębinowych, a w konsekwencji zatrucia wody w Wiśle metalami ciężkimi.  Zrzut wód przemysłowych do zlewiska rzeki Wisły w planowanym okresie eksploatacji to prawie 300 mln metrów sześciennych wody, ta ilość to woda dla 10 mln osób w skali roku. 

Opinia społeczna” – Strona społeczna wskazuje na niewystarczające konsultacje z mieszkańcami i ignorowanie opinii ekspertów z zakresu geologii i hydrologii

Ekonomia” – Czy wobec obecnej tendencji spadkowej cen węgla na świecie i jednocześnie wysokiego kosztu wydobycia węgla w Polsce istnieje ekonomiczne uzasadnienie uruchomienia eksploatacji złoża „Imielin-Północ”? To pytanie do inwestora Polskiej Grupy Górniczej.

M I T Y

Budynki w Imielinie są zabezpieczone – W strefie oddziaływania będzie ponad 3 tys. budynków mieszkalnych, gospodarskich oraz obiektów przemysłowych. W opinii inwestora 80% tych budynków jest zabezpieczonych przeciw eksploatacji i spodziewanym szkodom górniczym. W opinii strony społecznej przeprowadzona na zlecenie inwestora analiza budynków w Imielinie została zrobiona nierzetelnie i wskazany procent budynków odpornych na wstrząsy jest kilkukrotnie zawyżony. Trzeba pamiętać, że wiele domów w Imielinie zostało wybudowanych bez zabezpieczeń, bo ich właściciele na etapie budowy otrzymali informacje od urzędów górniczych lub Kompanii Węglowej, że w Imielinie nie planuje się wydobycia węgla, a szkody górnicze będą 0 kategorii. Teraz geolodzy przewidują 3, 4 a nawet 5.

Kopalnia będzie wypłacała odszkodowania z tytułu szkód górniczych. – Takie deklaracje ze strony przedstawicieli kopalni nie są poparte pozytywnymi doświadczeniami zarówno mieszkańców jak i samorządu miasta Imielin. Dobrze wiedzą o tym mieszkańcy Śląska, którzy latami sądzą się z zakładami górniczymi o należne im odszkodowania.

Bez uruchomienia złoża Imielin Północ przyszłość kopalni Piast Ziemowit jest zagrożona. – Kopalnia dysponuje na najbliższe lata zasobami na złożach macierzystych i polach górniczych obecnie eksploatowanych. Przedsiębiorca górniczy dysponuje pokładami „Piast-Głęboki” i „Ziemowit-Głęboki”, które wg dyrekcji mogą przedłużyć żywotność kopalni do 2063 roku.

Limity techniczne kopalni. – Kopalnie ma zgodę na zwiększenie zrzutu wód technicznych do zlewiska wody Wisły. Niestety obecne limity zrzutów wód technicznych przyznane kopalni są na wyczerpaniu.

Protesty nie mają sensu, koncesja jest już załatwiona”  – to wypowiedzi i opinie górników z forów i mediów społecznościowych. Przedstawiciele imielińskich organizacji ekologicznych uważają, że działania i aktywizacja społeczności lokalnej są ważne i  niezbędne. Będziemy więc nadal prowadzili zarówno działania prawne mając poparcie samorządu jak i działania związane z nagłaśnianiem faktów i mitów dotyczących planowanej eksploatacji złoża Imielin. Nie chcemy transformacji Imielina od zielonego do czarnego.

KWK „Piast-Ziemowit” nie jest wcale zależna od złoża „Imielin-Północ”. Ma jeszcze dwa pokłady do dyspozycji. U siebie.

fot. Max Zieliński

Związkowcy górniczy KWK Ziemowit zorganizowali autokary dla wszystkich chętnych, którzy wzięliby udział w kontrmanifestacji. Skrzyknęli się na wieść o planowanej przez mieszkańców Imielina blokadzie drogi. Rozkleili ogłoszenia na terenie kopalni Ziemowit, apelując o udział. Co ciekawe związkowcy uderzyli z apelem do górników, informując, że jeśli się nie zaangażują, kopalnia zostanie zamknięta do roku 2026.

21 stycznia na terenie kopalni Ziemowit pojawiły się ogłoszenia następującej treści: „Związki Zawodowe działające w KWK „Ziemowit” organizują wyjazd w dniu 31.01.2020r. do Imielina, w celu zamanifestowania swojego poparcia dla uruchomienia wydobycia węgla ze złóż Imielin Północ, które są naturalnym przedłużeniem bytu naszej kopalni i przyszłością naszą oraz naszych rodzin. Bez waszego wsparcia wspólnego zaangażowania kopalnia zostanie zamknięta w 2026r.!!!! (pisownia oryginalna). Zdjęcie szybko znalazło się w mediach społecznościowych i wywołało spore zainteresowanie – nie tylko górników.

Tematem zainteresował się reporter „Dziennika Zachodniego”, który zwrócił się zarówno do związków zawodowych, jak i do Polskiej Grupy Górniczej o komentarz w tej sprawie:

„Skąd ta informacja i taka data? Zapytaliśmy w Polskiej Grupie Górniczej. – Nic nam o tym nie wiadomo – poinformowali nas przedstawiciele spółki. Wciąż czekamy na odpowiedź związków górniczych w tej sprawie.

Na jakiej podstawie związkowcy straszą górników, że zakład zostanie zamknięty? Kopalnia „Piast-Ziemowit” nie jest przecież uzależniona od złoża „Imielin-Północ”, z którego węgiel jest słabej jakości i ma 2% siarki. Przedsiębiorca górniczy dysponuje jeszcze dwoma pokładami: „Piast-Głęboki” i „Ziemowit-Głęboki”, które – według dyrekcji – mogą zapewnić żywotność kopalni aż do roku 2063 roku. http://nettg.pl/news/159732/gornictwo-recepta-dla-kopalni-piast-jest-siegniecie-glebiej-po-wegiel/set/page/1

O ile inwestycja będzie rentowna i… zgodna z polską polityką klimatyczną.

Ponieważ kontrmanifestacja została zgłoszona w wymaganym przez prawo terminie, burmistrz wydał zgodę na jej organizację. Waszej refleksji pozostawiamy ocenę zachowania związkowców na manifestacji w Imielinie. Pożegnali nas w swoim rozpoznawalnym w całej Polsce stylu. Rozumiemy, że tym właśnie dla nich jesteśmy: przeszkodą, która niepotrzebnie tu mieszka. Bo trzeba wyeksploatować CAŁY Śląsk, aż padnie. Bez wyjątku.

Lech Gawin, Protest w Imielinie. Związkowcy do mieszkańców: „wypierd…!” Nowe Info, 31 stycznia 2020

Poniżej publikujemy cytowany artykuł:

B. Wojsa: „Kopalnia Ziemowit chce fedrować pod Imielinem. Mieszkańcy protestują, górnicy przyjadą z kontrmanifestacją. „Dziennik Zachodni” 23 stycznia, /dostęp 23 stycznia 2020/

„Związki Zawodowe działające w KWK Ziemowit zorganizowały wyjazd do Imielina w celu zamanifestowania swojego poparcia dla uruchomienia wydobycia węgla ze złóż Imielin Północ, które są naturalnym przedłużeniem bytu naszej kopalni i przyszłością naszą oraz naszych rodzin – taki komunikat pojawił się na kopalni Ziemowit. Ma on zachęcić górników do wyjazdu do Imielina, gdzie odbywa się manifestacja przeciwników powstania kopalni.

Kontrmanifestacja, o której nikt nie wie?

Wniosek od przeciwników kopalni został już oficjalnie złożony do Urzędu Miasta w Imielinie oraz trafił do Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. – Ustaliłam, że do naszej jednostki oficjalnie powiadomienie wpłynęło 21 stycznia. Będzie to zgromadzenie publiczne na ul. Imielińskiej w dniu 31 stycznia, a organizatorem jest stowarzyszenie Nasz Imielin – mówi asp. szt. Katarzyna Skrzypczyk, rzeczniczka KPP w Bieruniu.

Policjanci nie wiedzą nic za to o kontrmanifestacji organizowanej przez związki zawodowe działające w górnictwie. Mimo tego, że na kopalni Ziemowit takie ogłoszenie się pojawiło. Urząd Miasta w Imielinie również nic o tym nie wie. Takie zgłoszenie nie wpłynęło, ale zgodnie z zasadami jest na to czas jeszcze do poniedziałku, 27 stycznia – mówią w UM Imielin.

Co ciekawe, w komunikacie zawartym i powieszonym na terenie KWK Ziemowit jest jeszcze jedna informacja, która głosi: – Bez waszego wsparcia i wspólnego zaangażowania kopalnia zostanie zamknięta w 2026 roku!

Ziemowit do zamknięcia w 2026 r.?

Skąd ta informacja i taka data? Zapytaliśmy w Polskiej Grupie Górniczej. – Nic nam o tym nie wiadomo – poinformowali nas przedstawiciele spółki. Wciąż czekamy na odpowiedź związków górniczych w tej sprawie.

Tymczasem stowarzyszenie Nasz Imielin, organizator manifestacji, a także współorganizator – Stowarzyszenie Zielony Imielin, przekazują informacje, że 31 stycznia o godz. 15. odbędzie się blokada ulicy Imielińskiej w związku z protestem mieszkańców przeciwko uruchomienia złoża „Imielin-Północ”.

Sprawa obywatelskiego nieposłuszeństwa i buntu mieszkańców Imielin przeciwko planom kopalni z pewnością jest państwu znana, mieszkańcy protestują już od dwóch lat. Zostali jednak zmuszeni przez kopalnię oraz instytucje zajmujące się z urzędu ochroną środowiska do tak desperackiego kroku, jakim jest blokada ulicy – podają organizatorzy. Zablokowana zostanie ulica Imielińska – główna ulica w mieście, po której przebiega cały ruch w kierunku Oświęcim – S1 oraz A4.

„Protestujemy jako mieszkańcy Imielina przeciwko planowanemu wydobyciu ze złoża Imielin północ grupy PGG nie tylko w obronie naszych domów oraz infrastruktury miejskiej. Protestujemy jako przedstawiciele aglomeracji Górnego Śląska w obronie zasobów bardzo dobrej wody pitnej ze zbiornika podziemnego GZWP 452 Chrzanów i Zbiornika Dziećkowice. Z tych zasobów wody pitnej korzystają mieszkańcy naszej górnośląskiej aglomeracji. Pytam kto weźmie odpowiedzialność za zdegradowanie zasobów tej dobrej jakości wody pitnej – mamy ekspertyzy niezależnych hydrogeologów i geologów, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo ich zniszczenia. Czy wezmą odpowiedzialność za to naukowcy, którzy opracowali raport dla kopalni KWK Piast Ziemowit, dyrekcja kopalni, zarząd PGG, a może RDOŚ czy GDOŚ jako instytucje administracji, które powinny stanąć w obronie tych zasobów?” – mówi Tomasz Lamik ze stowarzyszenia Nasz Imielin.

„Apelujemy do pana ministra Kurtyki o to, by nie wydawał koncesji na eksploatację złoża „Imielin-Północ”. Mamy kryzys klimatyczny i deficyty wody w Polsce, przed nami transformacja regionów węglowych. Czy naprawdę zaryzykuje pan minister utratę rezerw wody pitnej dla mieszkańców aglomeracji i poświęci najbardziej zielone miasto na Śląsku? Jaki sens ma otwieranie nowego złoża, skoro już teraz kopalnie mają problem ze zbyciem węgla, którego miliony ton leżą na zwałach?” – apeluje Alicja Zdziechiewicz, stowarzyszenie Zielony Imielin.”

„Manifestacja w Imielinie: wyzwiska, kamienie i petardy. W sporze o kopalnię między górnikami i mieszkańcami interweniowała policja”

Fot. Max Zieliński

Poniżej publikujemy artykuł obecnego na blokadzie drogi w Imielinie Bartosza Wojsy, który wiarygodnie oddaje to, co się wydarzyło pomiędzy protestującymi przeciwko eksploatacji na zawał na 180m mieszkańcami Imielina a związkowcami górniczymi – pracownikami Polskiej Grupy Górniczej (kopalnia Piast-Ziemowit). Cyt. za: „Dziennik Zachodni”, 1 lutego 2020 https://dziennikzachodni.pl/manifestacja-w-imielinie-wyzwiska-kamienie-i-petardy-w-sporze-o-kopalnie-miedzy-gornikami-i-mieszkancami-interweniowala-policja/ar/c1-14755128 (dostęp: 1lutego 2020)

„W Imielinie odbyły się dwie manifestacje dotyczące jednej sprawy: wydobycia złoża Imielin Północ, z czym wiązałoby się fedrowanie kopalni pod domami mieszkańców. Ci nie chcą się na to zgodzić, dlatego zgłosili zgromadzenie i przyszli, by protestować. Naprzeciwko nich stanęli jednak związkowcy i górnicy, którzy – jak przekonywali – „bronią swoich miejsc pracy”. Od samego początku atmosfera w mieście była gorąca. W końcu związkowcy zaczęli wyzywać kontrmanifestantów i rzucać w ich stronę ziemią oraz petardami.

Nie niszczcie Imielina – między innymi z takim transparentem przyszli uczestnicy manifestacji, która odbyła się dzisiaj, 31 stycznia, o godz. 15:00 na ul. Imielińskiej w Imielinie. To mieszkańcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń Nasz Imielin oraz Zielony Imielin, którzy sprzeciwiają się pomysłowi fedrowania pod ich domami, gdzie znajduje się złoże Imielin Północ.

– Tym bardziej nie podoba nam się metoda wydobycia „na zawał”. Boimy się szkód górniczych i tego, że nasze domy zaczną się zapadać przez prowadzone pod ziemią prace – mówili mieszkańcy. Jako argument przeciw uruchomieniu wydobycia podnosi się również zanieczyszczenie wód podziemnych oraz zbiorników i cieków wodnych w najbliższej okolicy. Wśród kilkudziesięciu zgromadzonych osób, wielu przyszło w maseczkach ochronnych z narysowanym na nich smutnym grymasem.

Ale nie była to jedyna manifestacja, która wówczas odbyła się w Imielinie. W kontrze do mieszkańców na miejsce przybyli również górnicy i związkowcy z KWK Ziemowit, dla których – jak przekonywali – wydobycie pod Imielinem to ostatnia nadzieja na przedłużenie życia KWK Ziemowit i utrzymanie ich miejsc pracy.

Chętnie usłyszymy argumenty drugiej strony, czekamy na nich – mówili związkowcy. – Czy obrona miejsc pracy jest złem? Czy może powinnością człowieka? – głosił jeden z ich transparentów.

Wbrew temu, o czym mówili związkowcy, ich „uprzejmość” nie trwała zbyt długo. Gdy tylko na miejscu zjawili się ludzie protestujący przeciwko kopalni (na miejscu pierwsi byli górnicy – red.), atmosfera zaczęła się zagęszczać. I choć mieszkańcy byli pokojowo nastawieni, to zwolennicy kopalni prędko zaczęli ich słownie atakować: – Do lasu! Wypier*** – krzyczeli, używając również wielu innych, wulgarnych i nie nadających się do zacytowania słów.

W końcu strona górnicza zaczęła rzucać w kierunku mieszkańców petardami. Niektóre z nich wybuchały osobom pod nogami, także dziennikarzom. Policjanci pilnowali, aby nie doszło do bezpośredniego starcia między uczestnikami manifestacji, ale nie reagowali na rzucanie petard, ani odpalanie mini-rac. Przytrzymywali jednak uczestników manifestacji po stronie związkowców, ponieważ ci co jakiś czas próbowali „startować” do kontrmanifestantów, przeciwników kopalni.

Na sam koniec spotkania sytuacja zaczęła się jednak zaostrzać, a w ruch poszły kamienie i ziemia, którymi górnicy rzucili w stronę uczestników drugiej manifestacji. – Jak trzeba będzie to przyjedziemy i rozkur*** to, ale nie teraz – krzyczał ktoś do związkowców przez mikrofon po stronie górniczej.

Wówczas organizatorzy po stronie „zielonych” zdecydowali, że muszą zakończyć manifestację.

– Jesteśmy zmuszeni rozwiązać zgromadzenie z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa uczestników – mówili organizatorzy. Podziękowali uczestnikom i bili brawa, przekrzykiwani przez związkowców górniczych, którzy używali wielu wulgaryzmów. W końcu, gdy jeden z mieszkańców im odpowiedział, nerwy puściły. Kilku związkowców rzuciło się w stronę kontrmanifestantów, zaczęły się przepychanki i szarpanina z policjantami. Niektórzy odłączyli się od grupy, próbując „dopaść” osoby, które odeszły od policjantów. Na szczęście mundurowi zachowali czujność i od razu reagowali, rozdzielając agresorów.

Ale w miejscu oddalonym od manifestacji, gdzie policjantów już nie było, wciąż dochodziło do agresji. Związkowcy rzucali się po drodze na mieszkańców, popychali ich, szarpali. Uderzali również w ich samochody, którymi próbowali odjechać. Gdy w końcu jeden z agresywnych mężczyzn próbował uderzyć mieszkańca, powstrzymali go koledzy.

Wtedy nadjechał też radiowóz na sygnale, który rozdzielił agresorów. Do samego końca, póki wszyscy uczestnicy nie odjechali z miejsca pod czujnym okiem policjantów, panowała nerwowa atmosfera. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nikomu nic poważnego się na szczęście nie stało.”

Bartosz Wojsa, „Manifestacja w Imielinie: wyzwiska, kamienie i petardy. W sporze o kopalnię między górnikami i mieszkańcami interweniowała policja”. Dziennik Zachodni, 1 lutego 2020 (dostęp 1 lutego 2020)

Czas działać! 31 I blokujemy Imielińską.

Nadszedł czas działania. Musimy głośno upomnieć się o nasze miasto. Nie pozwolimy, by kopalnia zniszczyła nasze domy! Nie zgadzamy się na dewastację gigantycznych rezerw wody pitnej w imię interesów spółki! Będziemy walczyć w sądzie, ale pamiętajcie, że politycy nie boją się ani prawników, ani urzędników. Boją się ludzi. Takich, którzy się buntują i demonstrują. Tylko tacy zmieniają historię. Skoro decydenci lekceważą nasze odwołania, czas zablokować drogę.

Spotykamy się w piątek 31 stycznia o 15.00 przy wjeździe do Imielina od strony Mysłowic.

Zabierzcie ze sobą kamizelki odblaskowe, latarki i jak zwykle: tuby, gwizdki, wuwuzele, budziki, co tylko chcecie, byle było głośno.

NIECH NAS USŁYSZĄ!

GDOŚ podtrzymuje rygor natychmiastowej decyzji RDOŚ – na szkodę środowiska

https://bip.gdos.gov.pl/files/obwieszczenia/157588/DOOS-WDS-ZOO.420.189.2019.KN.20.pdf?fbclid=IwAR0cHYMdcqUMH7Gp6Z7dtMFWGUiOCsEmY0HsDgOEutjDjgpInbQhzsz7aw0

Jesteśmy mocno zawiedzeni stanowiskiem GDOŚ podtrzymującym rygor natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ w sprawie złoża Imielin-Północ. Niepojęte jest dla nas, że urząd, który powinien chronić środowisko ignoruje opinie hydrogeologów i geologów, którzy otwarcie mówią o poważnym ryzyku katastrofy ekologicznej w Imielinie, ryzyku utraty gigantycznych zasobów wody pitnej, zatruciu Wisły metalami ciężkimi przez odpady z kopalni. Urzędu nie obchodzi zagrożenie zdrowia i życia ludzi, którzy mieszkają w niezabezpieczonych przed działalnością górniczą domach. Węgiel z tego złoża jest słabej jakości i zasiarczony i na pewno nie stanowi o bezpieczeństwie energetycznym kraju, jak próbują wszystkich przekonać lobbyści węglowi.
Nie zgadzamy się na rabunkową eksploatację węgla pod Imielinem!

Apelujemy do władz samorządowych – zróbcie coś z powietrzem w Imielinie!

Apelujemy do władz samorządowych miasta i powiatu o działania, bo prawo do czystego powietrza przysługuje nam wszystkim! Tak dłużej być nie może! Powietrze w Imielinie nie nadaje się do oddychania! Rano normy dla pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 przekroczone zostały o 631% i 441%! W ciągu dnia właściciele kopciuchów zatruli powietrze jeszcze bardziej i mamy oto niechlubny rekord: PM2.5 jest przekroczone o 737% a PM10 o 508%.

W tej sytuacji… odradza się wychodzenia na dwór. Bardzo pięknie. Może zostańmy wszyscy w domach i zróbmy sobie przymusowy urlop dla ochrony zdrowia? Zostawmy w domach dzieci, nie ryzykujmy ich zdrowia.
Że się nie da?
Że trzeba iść do pracy?
Że wzywa obowiązek szkolny?
A to się dojedzie samochodem!
No, ale przecież nasze dzieci muszą jakoś wrócić do domu ze szkoły. Najczęściej pieszo. Ależ przecież dorośli tak chodzili dwadzieścia lat temu i „nic się nikomu nie działo”. Gadanie psu na budę, dzieciom też nic nie będzie. A że teraz mamy wysyp nowotworów u ludzi w czwartej i piątej dekadzie życia… Na to się pracuje, drodzy Państwo, latami! Właśnie fundujemy ten los swoim dzieciom!

Przypominamy, że obecne w spalanym węglu pyły razem z silnie rakotwórczym benzo(a)pirenem, odpowiadają w sezonie grzewczym za nowotwory dróg oddechowych, udary mózgu, zawały mięśnia sercowego, nie licząc banalnych przeziębień, chorób gardła, oskrzeli, płuc, czy problemów skórnych. To my dorośli narażamy siebie i nasze dzieci na wdychanie trującego powietrza. Skoro z takim upodobaniem i bezkarnie palimy byle czym i byle jak w piecach, to może zaopatrzmy dzieci i młodzież w maski antysmogowe. Skoro nie myślimy o sobie, może czas pomyśleć o nich!

Dzieci wolałyby pewnie chodzić bez masek, ale najpierw dorośli powinni zacząć myśleć i przestać nas wszystkich truć!


___________________________________________________________________________

Materiał filmowy: 1) film krótkometrażowy Wojtusia Kuczyńskiego – laureata konkursu antysmogowego „NIE TRUJCIE NAS!” 2) Film krótkometrażowy Pawła Wadasa i Wojciecha Kani – laureatów konkursu antysmogowego „NIE TRUJCIE NAS!”.

Sezon grzewczy: powietrze w Imielinie można kroić nożem

Zaczął się sezon grzewczy. Widać gołym okiem i czuć: ponad naszymi głowami rozpościera się toksyczny dywan pyłu węglowego i śmiertelnie groźnych pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, dwutlenku siarki, tlenków azotu.

To właśnie te pyły, do spółki z silnie rakotwórczym benzo(a)pirenem, odpowiadają w sezonie grzewczym za naszą obniżoną odporność, przeziębienia, choroby gardła, oskrzeli, płuc, nowotwory dróg oddechowych, udary mózgu, zawały mięśnia sercowego i problemy skórne.

Jak podaje Imieliński Alarm Smogowy: „Pomiary czujników Airly z terenu Imielina, rejestrują CODZIENNIE w okresie jesienno-zimowym 1,5 – 3 krotne (150-300%) przekroczenia norm zawartości pyłów w powietrzu, którym oddychamy. W poprzednim sezonie 2018/2019 padały rekordowe dni z ponad 400% przekroczeniami zawartości pyłów PM10 i 2,5 w powietrzu w Imielinie.”

Miasto zafundowało nam nowe oświetlenie. Nie da się już ukryć, że w Imielinie powietrze można kroić nożem. W naszym mieście powietrze jest toksyczne. Wyjdźcie dziś wieczorem na dwór, powąchajcie i zobaczcie.
Naprawdę TYM mamy oddychać?
__________________
Plakat Karoliny Jancarczyk – laureatki konkursu antysmogowego „NIE TRUJCIE NAS!” zorganizowanego w 2019 roku pod patronatem Burmistrza Miasta Imielin.

Aktywiści protestują pod sejmem, speustawa węglowa trafia do kosza!

https://www.flickr.com/photos/greenpeacepl/albums/72157711341420238/with/48899922881/

Dziś, gdy nie opadły jeszcze emocje po wczorajszych wyborach, odbyło się ostatnie posiedzenie sejmowej komisji ds. środowiska. Najważniejszym punktem miało być czytanie „poselskiego” projektu kontrowersyjnej specustawy węglowej, przeciw której zaprotestowała większość samorządów lokalnych na Śląsku. Nasz region reprezentowała zwarta grupa aktywistów z Imielina, Rybnika, Studzienic, Pielgrzymowic i Mysłowic. Jako jedni z wielu działaczy na rzecz ekologii mieliśmy obserwować przebieg prac komisji i zabrać głos w stosowanym momencie. Okazało się, że ten wieczór będzie wyglądał inaczej, niż go sobie zaplanowaliśmy.

Przedstawiciele Imielina, Rybnika, Studzienic, Mysłowic i Pielgrzymowic na pikiecie pod sejmem w Warszawie.

Przed sejmem wzięliśmy udział w pikiecie zorganizowanej przez fundację „Rozwój TAK, odkrywki NIE”, która zgromadziła sporą liczbę aktywistów, samorządowców, mieszkańców regionów węglowych i zaangażowanych w działalność proekologiczną warszawiaków. Wspólnie jeszcze raz wyraziliśmy gorący sprzeciw przeciwko ustawie pozbawiających samorządy i mieszkańców prawa głosu w sprawie nowych kopalni.

Specustawa górnicza odbiera głos obywatelom i samorządom! Nie zgadzamy się na nią. Nasza przedstawicielka przemawia na proteście pod Sejmem.

Opublikowany przez Zielony Imielin Poniedziałek, 14 października 2019
https://www.facebook.com/zielonyimielin/videos/484716012118777/

Już podczas pikiety dotarła do nas informacja, że nie zostaniemy wpuszczeni na obrady komisji, ponieważ z agendy został zdjęty punkt dotyczący speustawy węglowej! To oznacza, że ta szkodliwa ustawa nie zostanie uchwalona przez sejm kończącej kadencji!

To wszystko dowodzi, że protesty społeczne mają znaczenie. Petycja do premiera Morawieckiego z podpisami prawie 550 osób (z kopią do Jarosława Kaczyńskiego i Ryszarda Terleckiego) została wysłana 8 października. To nasz wspólny sukces!

Oczywiście jesteśmy świadomi, że temat ustawy może wrócić w kolejnej kadencji sejmu, ale teraz już wszyscy będą patrzeć posłom na ręce.

Podpisz list do premiera Morawieckiego w sprawie specustawy węglowej.

Wspólnie z aktywistami z Ratujmy Imielin i Naszego Imielina zbieramy podpisy pod listem do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie specustawy węglowej, która odbierze nam prawo do protestu przeciwko uruchamianiu nowych złóż węgla kamiennego.


Będziemy dyżurować w holu na parterze biblioteki w następujące dni tygodnia:

2.10.2019 (środa) w godzinach 18:00 – 19:3
03.10.2019 (czwartek) w godzinach 17:00 – 19:00
4.10.2019 (piątek) w godzinach 17:00 -19:00

oraz w niedzielę od 15.30 do 18.00 w holu Sokolni.


Podobne pisma podpisują także mieszkańcy Rybnika, Mysłowic, Orzesza, Pszczyny i Międzyrzecza. Jeśli chcesz się zaangażować w zbiórkę podpisów, wydrukuj zamieszczone poniżej pismo do premiera M. Morawieckiego wraz z formatką do zbiórki podpisów. Zbierz podpisy znajomych i sąsiadów. Przynieś je do biblioteki miejskiej w godzinach naszego dyżuru (terminy powyżej).

List do premiera M. Morawieckiego:

https://drive.google.com/file/d/1_jAcLMVAmxT13CGoQGT8LfV7t6rrDME6/view?usp=sharing

Formatka do zbierania podpisów:

https://drive.google.com/file/d/1Cpgmw9y_KK5pZC_nQXFOYXNDMh5z1u_t/view?usp=sharing

Przypominamy, że grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła do Sejmu projekt specustawy zmieniający prawo geologiczne i górnicze. PiS tuż po wyborach chce tak zmienić prawo, by miasta i ich mieszkańcy nie mogły już blokować inwestycji związanych z budową nowych kopalń podziemnych i odkrywkowych. Co jest w projekcie:·    Po zmianie prawa, firmy górnicze przed uzyskaniem koncesji na wydobycie węgla i innych kopalin, będą musiały uzyskać od ministra środowiska decyzję o „utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia”.·    Stroną postępowania będzie tylko i wyłącznie firma, która złoży wniosek w tej sprawie. Miasta będą miały co prawda 14 dni na wydanie opinii, ale nie będzie ona wiążąca.·    Obszar specjalnego przeznaczenia będzie podlegał natychmiastowemu wykonaniu, a samorządy nie będą miały nic do powiedzenia. Mówiąc wprost – zostaną zmuszone, by uwzględnić specjalny obszar w studiach uwarunkowania rozwoju i planach zagospodarowania przestrzennego.·    Skróci się też czas uzyskania koncesji na pozyskanie kopalin do 21 dni.Co, jeżeli samorządy będą się ociągały z decyzjami i zmianami w planach zagospodarowania?Wtedy decyzję o lokalizacji kopalni podejmie wojewoda i będzie ona wiążąca dla samorządu. Ewentualne odwołanie, nie będzie wstrzymywać wykonania decyzji wojewody i procesu udzielania koncesji wydobywczej.

Organizacje ekologiczne z Imielina, Rybnika, Mysłowic i Pszczyny podpisały wspólną deklarację na rzecz zielonej transformacji Śląska.

28 IX 2019 w Imielinie przedstawiciele organizacji ekologicznych z Imielina, Mysłowic i Rybnika utworzyli Społeczną Koalicję „Zielona Transformacja Śląska”.

Koalicja społeczna  została zawiązana dla podejmowania działań w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego i obszarów życia mieszkańców regionu Śląska przed negatywnymi wpływami eksploatacji podziemnej lub odkrywkowej kopalin. Organizacje ekologiczne przystąpiły do niej w intencji „transformacji od Czarnego do Zielonego Śląska”. W programie koalicji znalazły się: zielona transformacja Śląska, poprawa jakości życia mieszkańców w regionie, wspieranie działań społeczności lokalnych w zakresie zapobieganie i usuwania szkód górniczych, ochrona zasobów wody pitnej i środowiska naturalnego regionu oraz inicjowanie działań wspierających rewitalizację miejsc zdegradowanych. 

W skład Społecznej Koalicji „Zielona Transformacja Śląska” weszły stowarzyszenia: „Nasza Ziemia”, “Nasze Kosztowy”, „Nasz Imielin”, “Zielony Imielin” oraz akcje społeczne: „Nie dla eksploatacji złoża Paruszowiec” i „Ratujmy Imielin”. 29 IX przyłączyły się do niej kolejne organizacje: stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ziemi Pszczyńskiej “Nasze Dziedzictwo” oraz stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju Ziemi Pszczyńskiej “Międzyrzecze”. Koalicja jest otwarta dla wszystkich organizacji pozarządowych, które chciałyby do niej przystąpić.

Rada Miasta Imielin przeciwko specustawie węglowej

Imielin jest kolejną gminą sprzeciwiającą się ustawie kneblującej usta samorządom i mieszkańcom (przeciwko ustawie jest także zrzeszający ponad trzysta miast Związek Miast Polskich).
Podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta Imielin podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska wobec poselskiego projektu specustawy węglowej. Mieszkańcy Imielina w pełni wspierają swoich radnych.

Temat złoża „Imielin-Północ” wraca jak bumerang przed wyborami.

https://katowice.tvp.pl/44517424/optyka-polityka-23092019?fbclid=IwAR0SMFw_lUY8VvOq5qOAbb-KqpUM0WmgwIHln7oIE3XE57N_AnYF8kbLeWI

Dzisiaj w TVP3 odbyła się debata na temat specustawy węglowej, którą PiS chce zablokować protesty mieszkańców i zniszczyć śląskie miasta. Wiceminister energii musiał się zmierzyć z trudnymi pytaniami, bo wybory tuż tuż, a wyborcy mają coraz więcej wątpliwości. Zresztą, sami zobaczcie.

Zielony Imielin na konsultacjach społecznych „STOP suszy!”

W piątek 20 września razem z przedstawicielem akcji społecznej „Ratujmy Imielin” wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych „STOP suszy!” , zorganizowanej w Gliwicach przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Poruszyliśmy tam kwestie: realnego ryzyka zniszczenia dwóch zbiorników wodnych (zbiornik naziemny „Dziećkowice” i Główny Zbiornik Wód Podziemnych 452) przez kopalnię „Piast-Ziemowit” podczas eksploatacji złoża „Imielin-Północ” oraz problem możliwego zanieczyszczenia zbiornika naziemnego przez elektrownię Jaworzno (nowy blok energetyczny będzie chłodzony wodą zbiornika „Dziećkowice”). Nie zgadzamy się na zniszczenie zasobów wody pitnej w Imielinie!

Ostatnią poruszoną przez nas kwestią był projekt specutawy węglowej autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, który znacznie uprości procedurę pozyskiwania koncesji przez kopalnie oraz pozbawi samorządy i mieszkańców – wbrew ich konstytucyjnemu prawu – do oprotestowania tychże starań.

Jest moc! Mieszkańcy Imielina i Mysłowic RAZEM protestują przeciwko wydobyciu na zawał na płytkich pokładach pod terenami miejskimi.

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,45005,Protest-mieszkancow-Nie-zgadzaja-sie-na-budowe-kopalni.html

Prawie 200 osób wzięło udział w proteście społecznym „Łańcuch rąk dla Imielina” zorganizowanym przez nasze stowarzyszenie ze wsparciem akcji społecznej „Ratujmy Imielin”. Tym razem mieszkańcy Imielina i południowych dzielnic Mysłowic, zagrożonych przez plany kopalni „Piast-Ziemowit”, połączyli siły we wspólnym działaniu. W ruch poszły gwizdki, wuwuzele, trąbki i syreny.

Było głośno – a dzięki obecności mediów cała Polska mogła usłyszeć, co myślimy o eksploatacji węgla pod miastem na płytkich pokładach – i merytorycznie, bo po raz kolejny przypomnieliśmy, dlaczego nasz protest jest zasadny. Podczas wydarzenia została odczytana petycja, którą mamy zamiar wysłać do głównego geologa kraju.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli – mieszkańcom Imielina, w tym emerytowanym górnikom, mieszkańcom Kosztów i Dziećkowic, przedstawicielom samorządu imielińskiego, zaprzyjaźnionym aktywistom ekologicznym, sympatykom z całej Polski i politykom, którzy wsparli nasz protest. To tylko pokazuje, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach z kopalnią „Piast-Ziemowit”. „Łańcuch rąk dla Imielina” jest dowodem na to, że skuteczni mogą być tylko ci, którzy idą ramię w ramię, bez podziałów.

Podczas protestu dowiedzieliśmy się, że partia Prawo i Sprawiedliwość planuje na ostatnim posiedzeniu sejmu , zaraz po wyborach, przegłosować specustawę węglową, która pozbawi samorządy i obywateli prawa głosu w sprawie otwierania nowych kopalni i złóż. Odtąd stroną w sprawie będzie wyłącznie przedsiębiorca górniczy i z Warszawy będą sypać się decyzje, gdzie uruchomić kolejną kopalnię, bo przecież węgla mamy na 200 lat! W XXI wieku! W dobie kryzysu klimatycznego i deficytów wody w Polsce!

Przypominamy, że mieszkańcy i samorząd Imielina od ponad roku protestują przeciwko uruchomieniu wydobycia węgla ze złoża Imielin-Północ przez kopalnię Piast-Ziemowit, należącą do Polskiej Grupy Górniczej.

Powodem naszego sprzeciwu jest ryzyko szkód górniczych. Planowane wydobycie węgla na kilku płytkich pokładach najtańszą, agresywną metodą „na zawał” doprowadzi do znacznych odkształceń terenu i obniżenia jego powierzchni. Oznacza to bardzo wysokie ryzyko zniszczeń domów, które były budowane bez zabezpieczeń, ponieważ ich właściciele otrzymali od ówczesnej Kompanii Węglowej informację, że w pod Imielinem nie będzie eksploatacji węgla. To zaś oznacza zagrożenie zdrowia i życia ludzi. Budynki w Imielinie będą wskutek wydobycia węgla narażone również na zalania i podtopienia ze względu na zmianę stosunków wodnych.

Wydobycie węgla zagrozi drogom, wodociągom i gazociągom. Zwłaszcza w przypadku tego ostatniego zagrożenie jest bardzo poważne, ponieważ istniejący gazociąg nie jest zabezpieczony na wpływy eksploatacji górniczej. Nie można go wyłączyć, bo zaopatruje w gaz Podbeskidzie. W związku z tym Operator Gazociągów Przesyłowych podniósł konieczność wybudowania na koszt kopalni nowego gazociągu. Koszt takiej budowy jest ogromny, a utrudnienia w związku z pracami budowlanymi z pewnością będą uciążliwe dla mieszkańców Imielina.

Najpoważniejsze jednak ze względu na deficyty wody w Polsce i kryzys klimatyczny jest ryzyko degradacji wody pitnej z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Chrzanów 452 i znajdującego się nad nim zbiornika Dziećkowice, który zaopatruje w wodę 1/3 Aglomeracji Górnośląskiej. Zdaniem ekspertów z dużym prawdopodobieństwem może dojść do uszkodzenia dna zbiornika Dziećkowice i wdarcia się wody do wyrobisk górniczych oraz zanieczyszczenia podziemnych wód triasowych GZWP Chrzanów 452. Co więcej, eksperci podnoszą też kwestię zrzutów z kopalni zasolonych wód z metalami ciężkimi, metaloidami i pierwiastkami radioaktywnymi do Wisły, co będzie prowadzić do dalszej degradacji jakościowej już obecnie złego stanu chemicznego jej wód, szczególnie latem i w okresach suszy.

Przedsiębiorca górniczy jest świadomy protestu społecznego w Imielinie, ale jak dotąd nie spotkał się z mieszkańcami. Wcześniejsze negatywne doświadczenia dotyczące odszkodowań za istniejące już szkody górnicze nakazują z kolei daleko idący sceptycyzm w kwestii przyszłej odpowiedzialności kopalni. „Władze samorządowe miasta Imielin podzielają obawy mieszkańców Imielina odnośnie zagrożeń oraz skutków planowanej inwestycji eksploatacji węgla ze złoża „Imielin Północ” na kilku pokładach, dotyczących szkód materialnych oraz powtarzalności szkód przez wiele lat – mówił rok temu przed protestem mieszkańców przed siedzibą RDOŚ w Katowicach Jan Chwiędacz, burmistrz Imielina. – Kopalnia nie realizuje żadnych środków zaradczych eliminujących istniejące skutki, będące wynikiem prowadzonej obecnie eksploatacji złoża „Imielin Południe”.”

Mieszkańcy i samorząd Imielina oczekują na rozpatrzenie przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie odwołań od pozytywnej dla kopalni decyzji środowiskowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Ich zdaniem, które podzielają eksperci, przedstawiony przez inwestora raport oddziaływania na środowisko jest niepełny i pomija wiele istotnych czynników. Władze Imielina wystosowały do władz krajowych i wojewódzkich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do PGG pismo wyrażające stanowczy sprzeciw wobec planowanej eksploatacji węgla. Sprzeciw podpisało ponad tysiąc mieszkańców. Imielińskie organizacje ekologiczne zorganizowały kampanię „Ratujmy Imielin” oraz pikietę przed siedzibą RDOŚ w Katowicach w maju ubiegłego roku, w której udział wzięło ponad sto osób. Aktywiści w imieniu mieszkańców spornych terenów protestowali przeciwko planowanej eksploatacji w Brukseli podczas Platformy dla Regionów Węglowych w Procesie Transformacji 13 VII i 5 XI 2018 oraz na konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach.

Jak dotąd jednak zarząd PGG jak i dyrektor RDOŚ nie zważają na protest społeczny mieszkańców Imielina. 21 sierpnia na wniosek inwestora RDOŚ wydała – naszym zdaniem bezzasadnie – rygor natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej dla złoża Imielin-Północ. Słowem – dała kopalni zielone światło, działając wbrew interesowi społecznemu mieszkańców Imielina, jak również na szkodę środowiska naturalnego miasta i okolic. Dlatego imielińskie organizacje ekologiczne zdecydowały się na organizację protestu „Łańcuch rąk dla Imielina” na terenie miasta 14 września 2019 o godz. 16.00.

Zdjęcia: Przemysław Zdziechiewicz

Dołącz do nas!

Chcesz, żeby Twoje miasto pozostało zielone? Nie godzisz się na degradację środowiska przez wielki przemysł?Jesteś człowiekiem czynu? Dołącz do nas! Szukamy wolontariuszy, którzy pomogą nam zorganizować „Łańcuch rąk dla Imielina” 14 września i przyszłych członków naszego stowarzyszenia. Napisz do nas: zielonyimielin@gmail.com

„Łańcuch rąk dla Imielina”

Zarząd PGG jak i dyrektor RDOŚ nie zważają na protest społeczny mieszkańców Imielina, który trwa już ponad rok. 21 sierpnia na wniosek PGG RDOŚ wydała skandaliczną decyzję o natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej dla złoża Imielin-Północ. Słowem – dała kopalni zielone światło, działając wbrew interesowi społecznemu mieszkańców Imielina, jak również na szkodę środowiska naturalnego miasta i okolic. Dlatego imielińskie organizacje ekologiczne zdecydowały się na organizację protestu „Łańcuch rąk dla Imielina”.

Jeśli nie zgadzasz się na rabunkowe wydobycie węgla pod miastem, jeśli nie jest Ci obojętny los zbiorników wodny pitnej w czasach postępującej suszy hydrologicznej w Polsce, jeśli chcesz chronić środowisko przed bezpardonową eksploatacją przez wielki koncern – bądź w Imielinie 14 września o 16.00. Wspólnie otoczymy rynek w Imielinie i zaprotestujemy przeciwko wydobyciu węgla pod Imielinem!

Szczegóły wydarzenia “Łańcuch rąk dla Imielina”:

Data: 14.09.2019 g.16:00 

Miejsce: rynek w Imielinie

Organizator: stowarzyszenie “Zielony Imielin” przy współudziale i współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami mieszkańców Imielina i okolic.

„Łańcuch rąk dla Imielina” jest wydarzeniem publicznym o charakterze protestacyjno-informacyjnym, aktywizujące lokalną społeczność Imielina w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania planowanej przez KWK Piast-Ziemowit (Grupa PGG) eksploatacji węgla na płytkich pokładach pod miastem na złożu Imielin Północ, zagrażającej dewastacją budynków mieszkalnych, infrastruktury miejskiej i środowiska naturalnego.

Protestujemy przeciwko:

  • Dewastacji naszych domów oraz infrastruktury miasta i okolic,
  • Zniszczeniu naturalnego zbiornika wód podziemnych znajdującego się pod Imielinem, Jaworznem i Chrzanowem,
  • Poważnym zagrożeniom dla naziemnego zbiornika wody “Dziećkowice” i cieku Imielinka,
  • Zanieczyszczeniu środowiska naturalnego i pogłębianiu niekorzystnych zmian klimatycznych w skutek wydobywanie węgla który nie spełnia norm dotyczących zasiarczenia oraz parametrów energetycznych i pyłowych.

Zamierzamy utworzyć łańcuch ludzi wokół rynku w Imielinie. Nie przewiduje się blokowania ruchu na ulicach wokół rynku i ul. Imielińskiej – głównej arterii miasta.

Punkt organizacyjny i prowadzenie imprezy zlokalizowane będzie w centralnej części rynku w okolicy Pomnika Powstańców.

Uczestnicy przynoszą ze sobą gwizdki, “wuwuzele”, trąbki, chorągiewki, plansze, banery itp. do używania w trakcie wydarzenia.

Czas trwania wydarzenia: ok. 1-1,5 godziny.

Spodziewana jest obecność mediów.

Dojazd transportem publicznym: pociąg relacji Katowice-Oświęcim, wysiadamy na stacji IMIELIN; komunikacja miejska z Katowic: autobus linii 149, wysiadamy na przystanku: IMIELIN – RYNEK.

Parkingi: Uczestnicy przyjeżdżający samochodami spoza Imielina i goście będą kierowani na miejsca parkingowe przy: DK Sokolnia, Hali Sportowej i SP nr 1, bibliotece, ul. Aptecznej i Brata Alberta – naprzeciwko Aptecznej.

Katowicka RDOŚ znowu staje po stronie kopalni wbrew mieszkańcom Imielina. Musimy działać!

http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-21-sierpnia-2019-znak-woos-4235-4-2017-am-78

Po tym jak Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie po raz kolejny przesunęła termin wydania decyzji środowiskowej w sprawie złoża „Imielin-Północ” Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach po raz kolejny stanęła po stronie kopalni, nie zważając na prognozowane negatywne skutki planowanej eksploatacji dla środowiska naturalnego Imielina. 21 sierpnia RDOŚ opublikowała na BIP obwieszczenie w sprawie poinformowaniu stron o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z 1.10.2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ””. Taką decyzję podejmuje się w sytuacjach naprawdę wyjątkowych, kryzysowych, kiedy zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie lub poważny interes państwa. Dla katowickiej RDOŚ taką sprawą jest interes kopalni. Co to dla nas oznacza w praktyce? Musimy działać. Mamy siedem dni na zażalenie tej skandalicznej decyzji: jeśli decyzję otrzymamy pocztą do domu lub siedem dni po tym jak upłyną dwa tygodnie od publikacji obwieszczenia na BIP RDOŚ. Śledź naszą stronę www. W środę opublikujemy wzór zażalenia do wypełnienia i wysłania do GDOŚ w Warszawie.

Sytuacja robi się poważna. Tylko razem możemy pokazać decydentom, że nie godzimy się na dewastację naszego miasta. Teraz bardzo potrzebny jest Twój udział w działaniach protestacyjnych. Weź udział w „Łańcuchu rąk dla Imielina”! 14 września o 16.00 spotkajmy się na rynku w Imielinie!

Petycja Zielonych w obronie mieszkańców Imielina

Dziękujemy katowickiemu kołu Partii Zielonych za petycję, którą napisali w obronie mieszkańców i środowiska naturalnego Imielina. To głos zdrowego rozsądku w dobie kryzysu klimatycznego, broniący zwykłych ludzi przed przedsięwzięciem nieuzasadnionym ekonomicznie, które będzie miało fatalny wpływ na zbiorniki wodne, Wisłę i tereny miejskie Imielina.

Pełna treść petycji:

„Zarząd, Członkinie i Członkowie Katowickiego Koła Partii Zieloni zaniepokojeni coraz bardziej realnym urzeczywistnieniem planów realizacji inwestycji pn.: Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imielin – Północ, wyrazili swoje stanowisko w tej sprawie, wysyłając petycję do Ministra Środowiska, a także do Ministra Energii, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
Pismo przesłane zostało także do Marszałka Województwa Śląskiego oraz Burmistrza Miasta Imielin – jako stron zainteresowanych.
Liczymy na uważne zapoznanie się z przytoczonymi argumentami i podjęcie decyzji uwzględniających nie tylko interes Polskiej Grupy Górniczej S.A. ale przede wszystkim wartości nadrzędne, jakimi są: ochrona klimatu, ochrona środowiska, pozostawienie tego regionu przyszłym pokoleniom w stanie umożliwiającym życie i mieszkanie na tym terenie.
Jako Zieloni mówimy stanowcze NIE! szykowanej katastrofie klimatycznej, ekologicznej, ekonomicznej i społecznej!
Kto weźmie za nią odpowiedzialność?

Oto treść pisma:

Ministerstwo Środowiska 02-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Organ I Instancji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

Petycja w sprawie przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin – Północ”
dotyczy postępowania: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2018.KN.213

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowny Panie Dyrektorze,

W imieniu Zarządu, Członków i Członkiń Katowickiego Koła Partii Zieloni, w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi planu lokalizacji inwestycji zmierzającej do wydobycia węgla kamiennego przez należącą do Polskiej Grupy Górniczej S.A. kopalni Piast-Ziemowit, wysoce zaniepokojeni coraz bardziej realnym urzeczywistnieniem tychże planów, pragniemy wyrazić swoje stanowisko w tym zakresie:
1. Za wysoce dyskusyjną, czy wręcz naganną uznajemy politykę rozwojową Polskiej Grupy Górniczej S.A. polegającą na planach zwiększenia wydobycia węgla kamiennego w rejonie miasta Imielin. Nie jest żadną tajemnicą, że polityka energetyczna państwa polskiego opartego przede wszystkim na węglu kamiennym jest w realiach XXI wieku anachronizmem.
Podczas, gdy na całym świecie obserwuje się tendencję do ograniczania wydobycia paliw kopalnych na rzecz neutralnych ekologicznie odnawialnych źródeł energii (OZE), ze zgrozą przyjmujemy całkowicie odwrotne zamierzenia władz polskich reprezentowanych przez państwowe podmioty gospodarcze takie jak Polska Grupa Górnicza S.A. Podczas, gdy cały świat zwiększa udział OZE w całkowitym państwowym produkcie energetycznym, Polska jako kraj stawia się w sytuacji skansenu energetycznego Europy i cywilizowanego świata. W sytuacji realnego zagrożenia światowym (a zatem i dotyczącym polskiego państwa) kataklizmem klimatycznym za nieodpowiedzialne jawi się kontynuowanie tradycji wydobycia węgla kamiennego na terenie Górnego Śląska i Zagłębia.
Partia Zieloni jest świadoma ogromnego wpływu górnictwa na ukształtowanie świadomości i pozytywnie pojmowanej odrębności mieszkańców Górnego Śląska. Jednak należy zdecydowanie podnieść, że złota era górnictwa węgla kamiennego i brunatnego już minęła i musi zostać zastąpiona zupełnie inną polityką energetyczną polskiego państwa.
Należy przy tym zaznaczyć, że nie jest to wymysł „grupy szalonych ekologów”, lecz poparte wiedzą naukową fakty i jedyny realny obraz świata wkraczającego coraz dobitniej w XXI wiek. Na dzień dzisiejszy nie ma alternatywy wobec energetycznego postępu, który będzie w stanie zniwelować negatywne skutki ogólnoświatowych zmian klimatycznych.
Polska nie może stać na uboczu tych światowych przemian. Nie jesteśmy krajem ignorantów, którzy pragną pozostać obojętnymi wobec światowych wyzwań i jedynie czekać na rozwój wypadków i na to, co zadecydują za nas większe państwa i światowi przywódcy.
Wręcz przeciwnie, jako mieszkańcy i mieszkanki regionu wysoce zdewastowanego polityką węglową XX wieku (oraz wynikającą z niej polityką społeczno – gospodarczą, która doprowadziła do pauperyzacji wielu ośrodków miejskich), powinniśmy stać na czele przemian w dziedzinie gospodarki energetycznej i stanowić przykład dla innych obszarów Polski, Europy i całego świata.
Administracja publiczna Górnego Śląska powinna stawać się przykładem tej pozytywnej zmiany i odwrócenia niekorzystnych środowiskowych skutków spowodowanych ręką człowieka. Tylko w ten sposób możemy utrzymać niepowtarzalne walory krajobrazowe i geograficzne Górnego Śląska i Zagłębia. Jest to wyzwanie XXI wieku i tylko centralne władze państwowe są w stanie powstrzymać szaleństwo związane z planami dalszego niszczenia bezcennego dla gatunku ludzkiego otoczenia przyrodniczego.
2. Rzecz jasna, sprzeciw Partii Zieloni nie opiera się wyłącznie na ogólnoświatowych tendencjach politycznych. Równie ważne dla lokalnej społeczności jest zachowanie dotychczasowego stanu środowiska i rezygnacja ze składania jego stanu w ofierze wątpliwych gospodarczo przedsięwzięć. Mieszkańcy terenów objętych planowaną inwestycją pragną sami decydować jak będzie wyglądała ich mała ojczyzna. Nie chcą ingerencji państwowych spółek w ich wspólne dziedzictwo.
Sam dokument będący podstawą formalną podstawą uzyskania warunków legalizacji planowanej inwestycji nie stroni od zapisów jednoznacznie wskazujących na negatywny skutek przedsięwzięcia dla środowiska oraz mieszkańców terenu objętego planami rozbudowy infrastruktury kopalni „Piast Ziemowit”.
Zgodnie z treścią Raportu o oddziaływaniu na środowisku przedsięwzięcia p.n. Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”(dalej oznaczonego jako Raport), inwestycja została zakwalifikowana jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko. Największa część inwestycji ma zostać przeprowadzona w granicach administracyjnych miasta Imielin.
W dokumencie tym stwierdzono jednoznacznie, że:
„Wariant niepodejmowania eksploatacji na obecnym etapie może być realizowany w przypadku szczególnie trudnych warunków geologiczno-górniczych złoża, co wydaje się bardzo mało
prawdopodobne lub sprzeciwu społeczeństwa związanego z możliwym utrudnieniem warunków życia na terenie prowadzonej eksploatacji. Kopalnia nie ma wpływu na warunki geologiczno-górnicze złoża, co ogranicza możliwości jej interwencji w celu zapobieżenia niepodejmowania inwestycji. Po za tym wariant niepodejmowania eksploatacji spowodowany szczególnie trudnymi warunkami górniczogeologicznymi może być przyjęty jedynie po ich rozpoznaniu wyrobiskami górniczymi, a więc po uzyskaniu koncesji na wydobywanie węgla ze złoża. Natomiast w przypadku sprzeciwu społecznego, przekonanie ludności zamieszkującej na terenie oddziaływania projektowanej eksploatacji, musi być wykonywane poprzez konsultacje społeczne na każdym etapie prowadzenia procesu decyzyjnego. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym taki sprzeciw może być wniesiony na etapie ubiegania się o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a więc przed pozyskaniem koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”. Dlatego też czynnik społeczny jest elementem decydującym o przypadku niepodejmowania omawianego przedsięwzięcia.”
Przebieg procesu zmierzającego do uzyskania koncesji prowadzi do wniosku, że czynnik społeczny jest lekceważony w toku prowadzonego postępowania. Innymi słowy, administracja publiczna nie jest szczegónie zainteresowana wsłuchaniem się w głos mieszkańców.
Należy bowiem zwrócić uwagę, że organy samorządowe (takie jak pochodzące z wyborów: Rada Miasta Mysłowice, Rada Miasta Imielin, Prezydent Miasta Jaworzno), liczni lokalni przedsiębiorcy, aktywiści oraz pozostali przedstawiciele lokalnej społeczności, zgodnie wyrazili sprzeciw wobec planowanego przedsięwzięcia. Również próba poszerzenia procesu konsultacyjnego poprzez wyznaczenie rozprawy administracyjnej nie spotkała się z pozytywnym odzewem – pismem z dnia 20 listopada 2017 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uznał, że „brak jest przesłanek wskazujących na zasadność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.” Rozprawa administracyjna odbyła się dopiero po naciskach społecznych i pikiecie zdesperowanych mieszkańców Imielina przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 25 maja 2018 roku.
Lekceważenie uzasadnionych stanowisk mieszkańców oraz prób poszerzenia procesu konsultacyjnego poprzez przeprowadzenie rozprawy administracyjnej są jednoznaczną wskazówką, że „przekonanie lokalnej społeczności” jest jedynie pustosłowiem dobrze wyglądającym w cytowanym wyżej raporcie, nie znajdującym jednak odzwierciedlenia w praktyce organów państwowych.
3. W Raporcie kilkukrotnie podkreślono, że projektowana działalność górnicza uwzględnia zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Przedstawiony Raport nie stroni od treści jednoznacznie wskazujących na stopniową degenerację środowiska naturalnego. Dla przykładu warto zacytować, jeden z fragmentów, z którego wynika, że „Wraz z wydobyciem węgla kamiennego powstają odpady, skała płonna oraz odpady z przeróbki węgla. Odpady te w dużej mierze składowane są na powierzchni ziemi co powoduje zmiany w krajobrazie a także niekorzystne zmiany w sąsiadujących ze zwałowiskami glebach i wodach.
Zgodnie z art. 3 pkt. 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 roku, przez zrównoważony rozwój „rozumie się przez to taki rozwój społeczno – gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”. Zasada zrównoważonego rozwoju znajduje swoje umocowanie także w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Trudno jednak przewidzieć, co zatem autorzy raportu mieli na myśli pisząc o poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, jeżeli zgodnie z zamierzeniami inwestycji, ma ona spowodować zmiany (nieodwracalne) w stanie gleb i wód regionu. Tajemnicą pozostaje jakie korzystne skutki dla środowiska ma ta inwestycja przynieść. Jest to zatem kolejne pustosłowie niemające nic wspólnego z odpowiedzialną polityką energetyczną państwa.
Planowana inwestycja jest w ocenie inwestora opłacalna ekonomicznie. Jednym z argumentów
przemawiających za o kontynuowaniem prac jest to, że już poniesiono pewne koszty związane z rozpoznaniem możliwości lokalizacji inwestycji w rejonie Imielina – „Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ówczesna kopalnia „Ziemowit” wchodząca w skład spółki Skarbu Państwa poniosła do tej pory koszty związane z wykonaniem 5-ciu otworów geologicznych z powierzchni i na niezbędne dokumentacje w wysokości blisko 7 mln zł. Zawarta została również umowa Nr 1159/IG/2016 z dnia 5 stycznia 2016 pomiędzy PGG Sp. z o. o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit a reprezentującym Skarb Państwa Ministerstwem Środowiska na korzystanie z informacji geologicznej wykorzystanej do opracowania „Dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego Imielin Północ w kat. C1, C2, D”, z czym wiąże się konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 8,9 mln zł. Tak więc niepodejmowanie przedmiotowej inwestycji spowoduje bezzwrotną stratę spółki Skarbu Państwa w wysokości blisko 17 mln zł”
Powyżej przedstawiona argumentacja jest nad wyraz absurdalna.
Inwestor wywodzi bowiem, że powodem dla które warto angażować się w wątpliwą środowiskowo inwestycję jest to, ze już poniesiono koszty związane z jej przygotowaniem. W ocenie Partii Zieloni należy wysnuć wniosek przeciwny – jeżeli poniesiono koszty i ustalono, iż planowana inwestycja zaszkodzi środowisku i lokalnej społeczności, należy bezdyskusyjnie zrezygnować z dalszych planów, bez względu na fakt, że te koszty poniesiono. Tak powinna wyglądać polityka odpowiedzialna, a nie nastawiona wyłącznie na realizację partykularnych interesów państwowej spółki węglowej.
Należy także zwrócić uwagę na załączoną do akt postępowania opinię z października 2018 roku specjalisty ds. hydrologii dra Sylwestra Kraśnickiego. Specjalista ten jednoznacznie wskazał na wady, półprawdy i przeinaczenia znajdujące się w opinii, a dotyczące analizy stanu wód na terenie objętym inwestycją, w tym realnego zagrożenia dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych w Chrzanowie nr 452. Należy zwrócić także uwagę na ryzyko zanieczyszczenia Wisły metalami ciężkimi znajdującymi się w wodzie wykorzystywanej do eksploatacji górniczej.
Autorzy raportu sami zauważają, że zmiany klimatu w sferze globalnej stanowią istotny problem i wyzwanie XXI wieku. W treści raportu napisano, że:
„Wyniki wieloletnich badań naukowych jednoznacznie wskazują, że zmiany klimatu stanowią realne zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów, w tym także Polski. Klimat Polski charakteryzuje się dużą zmiennością pogody oraz znacznym zróżnicowaniem przebiegu pór roku w następujących po sobie latach. Od końca XIX wieku następuje systematyczna tendencja do wzrostu temperatury powietrza ze znaczącym wzrostem od roku 1989. Opady nie wykazują jednokierunkowych tendencji i charakteryzują się okresami mniej lub bardziej wilgotnymi. Zmieniła się natomiast struktura opadów głównie w ciepłej porze roku; opady są bardziej gwałtowne, krótkotrwałe, niszczycielskie powodujące coraz częściej gwałtowne powodzie. Jednocześnie zanikają opady poniżej 1 mm/dobę. Skutkami ocieplania się klimatu jest również wzrost występowania groźnych zjawisk pogodowych.”
Wobec takiego stanu świadomości inwestora dziwi chęć podejmowania działań jeszcze bardziej ingerujących i deformujących środowisko naturalne.
Należy gorzko stwierdzić, że relatywnie niewielki zysk finansowy (a tak należy go określić przy zestawieniu z kosztownymi i w dużej mierze nieodwracalnymi zmianami środowiskowymi) przeważa w tym miejscu nad zdroworozsądkową polityką energetyczną.
4. W treści dokumentów przygotowanych dla uzyskania decyzji wskazano, iż studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie zawierają zapisów stwarzających ograniczenia dla prowadzenia działalności górniczej i związanego z nią oddziaływania na środowisko i obiekty budowlane. Jest to stwierdzenie nieprawdziwe. Burmistrz Miasta Imielin w piśmie z dnia 20 czerwca 2018 roku skierowanym do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach jednoznacznie wskazał na niemożność pogodzenia treści wniosku z obowiązującymi na terenach planowanej inwestycji miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Plany te częściowo przewidują bowiem przeznaczenie terenów na zabudowę mieszkaniową, która będzie niemożliwa (a przynajmniej w dużej mierze utrudniona) przy degradacji terenu w związku z planowanym przedsięwzięciem. Sam inwestor wskazuje, że ”eksploatacja w przedmiotowym złożu może skutkować powstawaniem deformacji nieciągłych a deformacje ciągłe mogą powodować wpływy na poziomie IV kategorii. W świetle powyższego istnieje konieczność zastosowania szeregu przedsięwzięć z zakresu profilaktyki górniczej.”
Wprawdzie inwestor wskazuje, że będzie stosował prewencję zagrożeń oraz podejmowanie działań zapobiegających i ograniczających występowanie szkód górniczych, jednak praktyka inwestora jest inna – często uchyla się lub zwleka z podejmowaniem tego rodzaju działań. Powyższe także wynika ze stanowiska wyrażonego przez władze samorządowe Miasta Imielin.
Niejako antycypując dalszy bieg wydarzeń w niniejszej sprawie, należy także kategorycznie wskazać na brak zasadności wydawania decyzji o udzieleniu koncesji na wydobycie węgla kamiennego w rejonie Miasta Imielin.
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze „Jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa w tym z interesem surowcowym państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tych planów – uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych, organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji.”
W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreślono, że prowadzenie działalności, dla której konieczne jest udzielenie koncesji nie może być sprzeczne z przeznaczeniem nieruchomości określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał m.in., że „podejmowanie, jak i wykonywanie działalności określonej w p.g.g. jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie narusza ona ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach. Dla procedury koncesyjnej bezwzględnie wymagana jest zgodność z dokumentami planistycznymi. Każdy organ wydając zatem opinię pozytywną lub milcząc stwierdza brak sprzeczności lub zgodność z aktami planistycznymi.” (tak wyrok NSA z dnia 27 lutego 2019 roku sygn. akt II GSK 313/17).
Stanowisko to koresponduje z innym orzeczeniem Naczelnego Sąd Administracyjnego, w którym stwierdzono, „Z przepisów art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 p.g.g. wynika, że organ odmawia udzielenia koncesji wówczas, gdy skutkiem prowadzonej działalności będzie uniemożliwienie wykorzystania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Celem omawianej regulacji jest zagwarantowanie właścicielom i użytkownikom nieruchomości objętych koncesją, że prowadzona działalność górnicza nie spowoduje, iż utracą oni możliwość korzystania z tych nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem. 2. Działalność określona p.g.g. nie musi być, w świetle art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 p.g.g., zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ustawa stawia bowiem jedynie wymaganie, by działalność ta nie naruszała przeznaczenia nieruchomości.” (tak wyrok NSA z dnia 19 lipca 2017 roku sygn. akt. II GSK 2772/15).
Innymi słowy, jeżeli górnicza spółka zrealizuje plan eksploatacji złoża, wówczas mieszkańcy de facto utracą możliwość efektywnego korzystania ze swoich nieruchomości – należy mieć na uwadze przeznaczenie terenu wskazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie
powinno ulegać wątpliwości, że w realiach rynkowych również możliwość zbycia nieruchomości, dla której przeznaczono IV czy nawet III kategorię szkód górniczych jest zupełnie inna aniżeli dla nieruchomości niezagrożonych wystąpieniem szkód górniczych. W ocenie Partii Zieloni, nie można mieć na uwadze wyłącznie interesu spółki węglowej, lecz przede wszystkim interes, w tym majątkowy, mieszkańców wspólnoty samorządowej.
5. Podsumowując, planowana inwestycja jawi się jako katastrofa ekologiczna, społeczna i ekonomiczna. Inwestor całkowicie ignoruje usprawiedliwione potrzeby mieszkańców i niepotrzebnie eskaluje społeczny konflikt forsując plany realizacji kosztownego przedsięwzięcia. Za priorytet uznaje rozwój Polskiej Grupy Górniczej S.A. i możliwość eksploatacji pokładów węgla kamiennego – bez względu na skutki obecne i te, które będą odczuwalne dla przyszłych pokoleń. Niestety organ państwowy – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, wbrew ustawowemu obowiązkowi – stanął nie po stronie środowiska, lecz właśnie inwestora. Taka arogancja budzi poważny, społeczny sprzeciw.
Partia Zieloni nie może pozostać obojętna wobec takich zamierzeń i pragnie wyrazić swój stanowczy protest wobec planowanej inwestycji.
Z poważaniem Zarząd, Członkowie i Członkinie Katowickiego Koła Partii Zieloni
do wiadomości:
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach  Ministerstwo Energii,
 Burmistrz Miasta Imielin
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zarząd, Członkinie i Członkowie Katowickiego Koła Partii Zieloni zaniepokojeni coraz bardziej realnym urzeczywistnieniem…

Opublikowany przez Partia Zieloni – Katowice Sobota, 20 lipca 2019

Spotkanie mieszkańców Imielina 19 czerwca 2019

Kilkadziesiąt osób zebrało się dziś wieczorem w imielińskiej Sokolni, by podyskutować nad stanem sprawy złoża „Imielin-Północ”.

Aktywiści stowarzyszenia Zielony Imielin i akcji społecznej „Ratujmy Imielin” przedstawili działania strony społecznej w sprawie planowanej eksploatacji. Następnie burmistrz Imielina – Jan Chwiędacz przedstawił działania podjęte przez władze samorządowe, a także wyjaśnił, jak wygląda procedura uzyskania koncesji oraz możliwości prawne odwołania się na rożnych etapach postępowania.

Burmistrz i aktywiści przedstawili również przyjęty ostatnio przez Radę Miasta projekt objęcia Imielina nowatorskim i niezależnym systemem monitoringu satelitarnego zmian terenu, który powinien zainteresować zwłaszcza mieszkańców domów pod którymi odbywa się eksploatacją złoża „Imielin-Południe”, ponieważ pokazuje on, ile metrów naprawdę obniżył się teren w stosunku do deklaracji kopalni. Burmistrz Imielina zadeklarował mieszkańcom, że w razie pozytywnej decyzji GDOŚ miasto się od niej odwoła i wykona kolejne kroki, aby nie dopuścić do dewastacji miasta.

Kolejną kwestią, poruszoną na spotkaniu była sprawa odszkodowań za szkody górnicze.

Rzecznik prasowy PGG wypowiada się w radiu Eska Śląsk na temat likwidowania szkód górniczych. Nagranie z dnia 6 maja 2019.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia we współpracy z kopalnią w zakresie szkód górniczych mieszkańcy oraz władze miasta przejawiają głęboki sceptycyzm w stosunku do optymistycznych deklaracji inwestora. Mieszkańcy wysłuchali dwóch historii swoich sąsiadów o ich trudnych doświadczeniach w wieloletniej walce z kopalnią o odszkodowanie za spowodowane przez nią szkody górnicze.

Na koniec spotkania mieszkańcy zostali poinformowani o obowiązkach właściciela budynku, które ilustruje materiał poniżej:

Protest mieszkańców wobec planów uruchomienia złoża trwa już prawie dwa lata, odkąd spadła na nich wiadomość, że kopalnia – wbrew własnym zapewnieniom, dawanym na piśmie – planuje fedrować na zawał pod miastem na głębokości 180 metrów. Stan zagrożenia zmobilizował tych bardziej aktywnych do działania, którzy w ramach stowarzyszeń: Zielony Imielin, Granice Natury oraz akcji społecznej „Ratujmy Imielin” razem z władzami samorządowymi oprotestowali plany kopalni i zaktywizowali mieszkańców zagrożonych eksploatacją terenów. Petycję do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach podpisało 1287 osób. Kiedy to nie przyniosło efektu wyszli na ulice Katowic 25 maja ubiegłego roku.

Protest mieszkańców Imielina przed siedzibą RDOŚ 25 maja 2018

Po głośnej rozprawie administracyjnej 28 czerwca 2018 w Katowicach, kiedy to strona społeczna została dopuszczona do głosu na nierównych prawach z przedstawicielami kopalni i niekorzystnej dla mieszkańców decyzji środowiskowej RDOŚ, aktywiści pojechali dwukrotnie do Brukseli na Platform for Coal Regions in Transition, gdzie zaprotestowali przeciwko planom agresywnej eksploatacji węgla na zawał na płytkim pokładzie pod miastem oraz zaprezentowali temat konsultacji społecznych w sprawie złoża „Imielin-Północ”.

Imielińscy aktywiści na Platform for Coal Regions in Transition w Brukseli 5 listopada 2018

Aktywiści przypomnieli również o wydarzeniach z grudnia 2018, kiedy to podczas COP24 do Imielina przyjechali dziennikarze zagranicznych mediów, którzy robili reportaże o przemianie energetycznej Górnego Śląska, a także o wizycie Pielgrzymki Klimatycznej. Jej członkowie przybyli do Imielina pieszo z Watykanu z papieskim przesłaniem, dotyczącym kryzysu klimatycznego i potrzeby odejścia katolików i wszystkich ludzi dobrej woli od węgla.

Zdjęcie mieszkańców Imielina z uczestnikami Pielgrzymki Klimatycznej 6 grudnia 2018

Sprawa złoża „Imielin-Północ” stała się głośna dzięki publikacjom w zachodnich mediach (m.in. reportaż w „Financial Times”) oraz filmowi, który nakręcił o nas Greenpeace. Sam Imielin powoli wyrasta na symbol obywatelskiego nieposłuszeństwa i transformacji energetycznej w dobie kryzysu klimatycznego, a zwłaszcza związanych z nim problemów z wodą.

Uważamy, że koszty społeczne i wartość wody z dwóch zbiorników położonych w Imielinie (zbiornik Dziećkowice i podziemny zbiornik GZW Chrzanów 452) przewyższa wartość zasiarczonego węgla i w związku z tym postulujemy o ich ochronę.

Naszym zdaniem woda jest więcej warta od węgla. Zbiornik Dziećkowice.Finał konkursu antysmogowego „NIE TRUJCIE NAS!”

Oto wyniki konkursu:

W kategorii PLAKAT komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce Karolina Jancarczyk,

II miejsce: Anna Kurek, Kinga Janota,

III miejsce: Zofia Pielorz, Patrycja Płoszczyca,

wyróżnienia: Julia Stolecka, Zuzanna Wójcicki, Ewa Miś, Oliwia Ryszka, Agata Zdziechiewicz.

W kategorii FILM KRÓTKOMETRAŻOWY komisja konkursowa przyznała dwie nagrody dla:
Pawła Wadasa i Wojciecha Kani


oraz Wojciecha Kuczyńskiego.

Dziękujemy panu Janowi Chwiędaczowi – Burmistrzowi Miasta Imielin za patronat nad konkursem, miastu Imielin, Greenpeace i WWF za ufundowanie nagród oraz Happy Cafe z Imielina za lody dla wszystkich uczestników konkursu.

Plakat Karoliny Jancarczyk będzie „twarzą” tegorocznej kampanii antysmogowej w Imielinie i to właśnie ona zdobyła 26 profesjonalnych brusmarkerów akwarelowych. Liczymy, że Karolina, podobnie jak reszta nagrodzonych w tej kategorii dziewczyn, będzie miała z markerów mnóstwo frajdy.

Filmy Pawła Wadasa & Wojciecha Kani oraz Wojciecha Kuczyńskiego zostaną opublikowane w sieci jako imielińskie spoty antysmogowe.

Dziewczyny i chłopaki gratulujemy wygranej!

W naszym konkursie każdy uczestnik dostał nagrodę lub upominek. Dziękujemy za Waszą liczną obecność na dzisiejszym finale. Nieobecnych na dzisiejszej gali zapraszamy po odbiór nagród / upominków do Biblioteki Miejskiej.

Po lewej – zwycięski plakat Karoliny Jancarczyk, który zostanie „twarzą” kampanii antysmogowej w Imielinie.

Podpisz petycję w sprawie złoża „Imielin-Północ”

Liliana – mieszkanka Imielina napisała petycję do Ministerstwa Środowiska w sprawie złoża „Imielin-Północ”: „Kiedy kilkanaście lat temu podejmowaliśmy decyzję o zamieszkaniu w Imielinie, nie przyszło by nam do głowy, że oszczędności życia, które przeznaczyliśmy na nasze marzenia mogą… zapaść się pod ziemię.”
Tu chodzi o nasze domy! Trzeba ich bronić! Podpisz i udostępnij!

https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Odpowiedzialni_za_Ministerstwo__Imielin_Nie_pozwolmy_by_marzenia_zapadly_sie_pod_ziemie/?pUSnMlb&fbogname=Liliana+M.&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-740757-Imielin_Nie_pozwolmy_by_marzenia_zapadly_sie_pod_ziemie&utm_term=USnMlb%2Bpl&fbclid=IwAR180KjhM1iR-cgeAXvvp-rxZphlR42gj6Du7Ps4KwBGObkFx4GHLaLVUnE


Dziś mija rocznica naszego protestu przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

Dokładnie rok temu wyszliśmy na ulicę, by zaprotestować przeciwko planom rabunkowego wydobycia węgla pod naszym miastem. Nikt wtedy o nas nie słyszał. Potem COP24, wizyta Pielgrzymki Klimatycznej, wyjazd do Brukseli. Dziś – po roku – Imielin staje się symbolem transformacji energetycznej, w dobie kryzysu klimatycznego, a o protestujących mieszkańcach piszą gazety ogólnopolskie i najważniejsze gazety na świecie. A mówili nam: „Nic nie zrobicie. Kto was usłyszy?”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tamtego protestu. Bez Was nic by się nie zaczęło.

„Rośnie presja na energetykę węglową.” Piszą o nas w „Wysokim Napięciu”

https://wysokienapiecie.pl/19662-rosnie-presja-spoleczna-na-energetyke-weglowahttps://wysokienapiecie.pl/19662-rosnie-presja-spoleczna-na-energetyke-weglowa/?fbclid=IwAR1K2ntMMEyURW6QaM1eO1zONpqIVJ93o1OujlAhRyCLS1uudRvDZys-d78

W regionach poszkodowanych przez górnictwo pojawił się silny opór społeczny przeciwko kopalniom…. W Imielinie ponad tysiąc mieszkańców spośród wszystkich dziewięciu tysięcy podpisało się pod wnioskiem o rezygnację z wydobycia węgla pod miastem. W zeszłym roku pikietowali przed RDOŚ w Katowicach domagając się wstrzymania decyzji środowiskowej pozwalającej na wydobycie. Obawiają się osiadania gruntu, pękania budynków i wyschnięcia sąsiadującego z miastem zalewu.”

7 czerwca, godz. 17.00 – finał konkursu antysmogowego „NIE TRUJCIE NAS!”

Zapraszamy wszystkich uczestników wraz z rodzinami na wernisaż wystawy podsumowującej konkurs antysmogowy „NIE TRUJCIE NAS!”, zorganizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Imielin. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w Bibliotece Miejskiej 7 czerwca, o godzinie 17.00.

Dziękujemy uczestnikom konkursu antysmogowego „NIE TRUJCIE NAS!” za bardzo ciekawe prace. Teraz jury czeka ciężka praca nad wyłonieniem finalistów, a my z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników.

Organizatorami konkursu antysmogowego „NIE TRUJCIE NAS!” są Stowarzyszenie Zielony Imielin, Urząd Miasta Imielin i Miejskie Centrum Kultury w Imielinie.

„Polska bez węgla 2030.” Ekolodzy przykryli siedziby PiS i PO czarnymi płachtami. Przypominają polskim politykom, że mamy kryzys klimatyczny.

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach lobbyści węglowi wyśmiewają młodzieżowe strajki klimatyczne, proponują młodym aktywistom bilety do Rosji, żeby tam sobie protestowali, opowiadają, że Bruksela chce dekarbonizacji, żeby pogrzebać polskie górnictwo, tymczasem w Warszawie aktywiści Greenpeace przypominają politykom przed eurowyborami, że światu potrzebna jest zmiana myślenia na temat energetyki, bo zostało mało czasu, aby powstrzymać katastrofę klimatyczną.

https://oko.press/wiekszosc-polakow-za-odejsciem-od-wegla-ale-nie-wiekszosc-partii-politycznych/?fbclid=IwAR1Z3swDQ-K3Es-SUQTv-Aa3yRDCZvpe-LXKnQRF748T_9LsZWRbz-p4K7Y