http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-21-sierpnia-2019-znak-woos-4235-4-2017-am-78

Po tym jak Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie po raz kolejny przesunęła termin wydania decyzji środowiskowej w sprawie złoża „Imielin-Północ” Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach po raz kolejny stanęła po stronie kopalni, nie zważając na prognozowane negatywne skutki planowanej eksploatacji dla środowiska naturalnego Imielina. 21 sierpnia RDOŚ opublikowała na BIP obwieszczenie w sprawie poinformowaniu stron o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z 1.10.2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ””. Taką decyzję podejmuje się w sytuacjach naprawdę wyjątkowych, kryzysowych, kiedy zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie lub poważny interes państwa. Dla katowickiej RDOŚ taką sprawą jest interes kopalni. Co to dla nas oznacza w praktyce? Musimy działać. Mamy siedem dni na zażalenie tej skandalicznej decyzji: jeśli decyzję otrzymamy pocztą do domu lub siedem dni po tym jak upłyną dwa tygodnie od publikacji obwieszczenia na BIP RDOŚ. Śledź naszą stronę www. W środę opublikujemy wzór zażalenia do wypełnienia i wysłania do GDOŚ w Warszawie.

Sytuacja robi się poważna. Tylko razem możemy pokazać decydentom, że nie godzimy się na dewastację naszego miasta. Teraz bardzo potrzebny jest Twój udział w działaniach protestacyjnych. Weź udział w „Łańcuchu rąk dla Imielina”! 14 września o 16.00 spotkajmy się na rynku w Imielinie!

Recommended Posts