Sprawa złoża „Imielin-Północ” w naszym mieście znów jest aktualna. Co prawda kopalnia nie posiada ważnego raportu o oddziaływaniu inwestycji górniczej na środowisko, to jej jednak nie powstrzymuje, by próbować sił w innym miejscu. PGG wielokrotnie zwracała sie do burmistrza miasta Imielin o uzgodnienia dotyczące uruchomienia nowego złoża węgla kamiennego w naszym mieście. Burmistrz konsekwentnie odmawiał, wreszcie spółka zaskarżyła jego odmowę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozprawa odbędzie się 15 marca 2023, a my, jako organizacja pozarządowa, będziemy w niej uczestniczyć na prawach strony.

Recommended Posts