Zarząd PGG jak i dyrektor RDOŚ nie zważają na protest społeczny mieszkańców Imielina, który trwa już ponad rok. 21 sierpnia na wniosek PGG RDOŚ wydała skandaliczną decyzję o natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej dla złoża Imielin-Północ. Słowem – dała kopalni zielone światło, działając wbrew interesowi społecznemu mieszkańców Imielina, jak również na szkodę środowiska naturalnego miasta i okolic. Dlatego imielińskie organizacje ekologiczne zdecydowały się na organizację protestu „Łańcuch rąk dla Imielina”.

Jeśli nie zgadzasz się na rabunkowe wydobycie węgla pod miastem, jeśli nie jest Ci obojętny los zbiorników wodny pitnej w czasach postępującej suszy hydrologicznej w Polsce, jeśli chcesz chronić środowisko przed bezpardonową eksploatacją przez wielki koncern – bądź w Imielinie 14 września o 16.00. Wspólnie otoczymy rynek w Imielinie i zaprotestujemy przeciwko wydobyciu węgla pod Imielinem!

Szczegóły wydarzenia “Łańcuch rąk dla Imielina”:

Data: 14.09.2019 g.16:00 

Miejsce: rynek w Imielinie

Organizator: stowarzyszenie “Zielony Imielin” przy współudziale i współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami mieszkańców Imielina i okolic.

„Łańcuch rąk dla Imielina” jest wydarzeniem publicznym o charakterze protestacyjno-informacyjnym, aktywizujące lokalną społeczność Imielina w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania planowanej przez KWK Piast-Ziemowit (Grupa PGG) eksploatacji węgla na płytkich pokładach pod miastem na złożu Imielin Północ, zagrażającej dewastacją budynków mieszkalnych, infrastruktury miejskiej i środowiska naturalnego.

Protestujemy przeciwko:

  • Dewastacji naszych domów oraz infrastruktury miasta i okolic,
  • Zniszczeniu naturalnego zbiornika wód podziemnych znajdującego się pod Imielinem, Jaworznem i Chrzanowem,
  • Poważnym zagrożeniom dla naziemnego zbiornika wody “Dziećkowice” i cieku Imielinka,
  • Zanieczyszczeniu środowiska naturalnego i pogłębianiu niekorzystnych zmian klimatycznych w skutek wydobywanie węgla który nie spełnia norm dotyczących zasiarczenia oraz parametrów energetycznych i pyłowych.

Zamierzamy utworzyć łańcuch ludzi wokół rynku w Imielinie. Nie przewiduje się blokowania ruchu na ulicach wokół rynku i ul. Imielińskiej – głównej arterii miasta.

Punkt organizacyjny i prowadzenie imprezy zlokalizowane będzie w centralnej części rynku w okolicy Pomnika Powstańców.

Uczestnicy przynoszą ze sobą gwizdki, “wuwuzele”, trąbki, chorągiewki, plansze, banery itp. do używania w trakcie wydarzenia.

Czas trwania wydarzenia: ok. 1-1,5 godziny.

Spodziewana jest obecność mediów.

Dojazd transportem publicznym: pociąg relacji Katowice-Oświęcim, wysiadamy na stacji IMIELIN; komunikacja miejska z Katowic: autobus linii 149, wysiadamy na przystanku: IMIELIN – RYNEK.

Parkingi: Uczestnicy przyjeżdżający samochodami spoza Imielina i goście będą kierowani na miejsca parkingowe przy: DK Sokolnia, Hali Sportowej i SP nr 1, bibliotece, ul. Aptecznej i Brata Alberta – naprzeciwko Aptecznej.

Recommended Posts