Mobilne płuca to rozpoznawalny w całej Polsce symbol walki ze smogiem. Dwumetrowy model ludzkich płuc „oddycha” pochłaniając zanieczyszczenia powietrza, które osiadają na białej materii pokrywającej instalację. Instalacja zmienia kolor zależnie od jakości powietrza w danym miejscu, tym samym wizualizując stan ludzkich płuc narażonych na oddziaływanie smogu. W tym roku, dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Better Future programu Polskiego Alarmu Smogowego „Zobacz czym oddychasz”, miasto Imielin znajdzie się na trasie mobilnych płuc. Instalacja stanie na rynku w Imielinie już 10 stycznia. Burmistrz Miasta Imielin oficjalnie uruchomi ją o godzinie 10.00.

Jan Chwiędacz, Burmistrz Miasta Imielin: Bardzo dużą wagę przywiązujemy w naszych miejskich strategicznych działaniach do problemu walki ze smogiem i dbałością o czyste powietrze w naszym mieście. Corocznie dotujemy mieszkańcom wymianę starego „kopciucha” na kocioł opalany tylko gazem ziemnym, pomagamy mieszkańcom w uczestnictwie w programie „Czyste powietrze” , organizowanym przez WFOŚiGW. Uważam, że każda inicjatywa, również „Zobacz czym oddychasz” jest bardzo cenna i mam nadzieję, że mieszkańcy będą mogli na własne oczy przekonać się, jak ważne jest czyste powietrze dla naszego zdrowego i normalnego funkcjonowania.

Karolina Trzcionka, Prezes Fundacji Better Future: Zgodnie z misją Fundacji chcemy tworzyć lepszą przyszłość, chroniąc środowisko, dbając o jego czystość i zapobiegając negatywnym zmianom jakie w nim zachodzą. Współpraca z Polskim Alarmem Smogowym to działanie o charakterze głównie edukacyjnym, przez które chcemy uświadomić mieszkańcom regionu jak poważnym problemem jest smog.

Fundacja Better Future, założona przez Jarosław Czaję, właściciela Future Processing SA, wsparła innowacyjną kampanię Polskiego Alarmu Smogowego „Zobacz czym oddychasz” sumą 55.000 zł. Celem działalności Fundacji jest ochrona środowiska, a w szczególności przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Polski Alarm Smogowy koncentruje się na walce z zanieczyszczeniem powietrza, które w polskich miastach jest jednym z najwyższych na świecie.

Działacze lokalnych oddziałów Polskiego Alarmu Smogowego od lat walczą o czyste powietrze. Prowadzą różnego rodzaju działania edukacyjne, by poprawić społeczną świadomość szkodliwości zanieczyszczeń powietrza. Pokazują też skąd i jak pozyskiwać finanse na wymianę kotłów. Monitorują normy jakości paliw, normy jakości powietrza i dbają, by przepisy dotyczące czystości powietrza i tzw. uchwały antysmogowe były egzekwowane – dodaje Karolina Trzcionka, Prezes Fundacji Better Future.

Zgodnie z szacunkami analizy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) w 2019 r. w Unii Europejskiej 307 000 osób zmarło przedwcześnie z powodu złej jakości powietrza. Wg. szacunków agencji 58% — czyli 178 000 zgonów – można było uniknąć, gdyby na terenie UE osiągnięto zgodny z wytycznymi WHO poziom jakości powietrza (5 µg/m3).

Przez dwa tygodnie sztuczne płuca będą stały na rynku w Imielinie. Każdy z nas będzie mógł zobaczyć jak zmieniają kolor pod wpływem powietrza. Mamy realny wpływ na jakość powietrza w naszym mieście. Mieszkańcy Imielina są coraz bardziej tego świadomi, ale jest jeszcze wiele do zrobienia – mówi Alicja Zdziechiewicz ze stowarzyszenia Zielony Imielin, które zgłosiło miasto do projektu – Kiedy podajemy statystyki śmiertelności z powodu smogu, ludzie nie dowierzają. Dlatego sądzę, że ciemniejące płuca bardziej zadziałają na wyobraźnię mieszkańców niż suche cyfry.

Mamy nadzieję, że płuca nie sczernieją całkowicie podczas swojego krótkiego pobytu w naszym mieście. W końcu najnowsza edycja Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście, pozwoliły na wymianę ponad 80 kopcących pieców w 2021 roku. Kolejne ponad 50 kopciuchów jest już w kolejce do wymiany w pierwszej połowie 2022 roku – dodaje Rafał Kmiecik ze stowarzyszenia Zielony Imielin – Liczymy, że mieszkańcy złożą kolejne wnioski pod wpływem akcji „Zobacz, czym oddychasz”.

Na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która weszła w życie 1 września 2017 r., zakazuje używania kotłów starszych niż 10 lat (2006 r. i starsze), oraz instalacji bez tabliczek znamionowych. Polski Alarm Smogowy w grudniu 2020 szacował, że do końca 2021 roku w woj. śląskim będzie trzeba będzie wymienić 140 tys. kotłów. W 2024 roku wejdą kolejne zapisy uchwały i mieszkańcy będą musieli wymieniać również nowsze piece na paliwa stałe. Do końca sierpnia 2021 mieszkańcy złożyli 20 tysięcy wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w ramach programu Czyste Powietrze. Jednak mamy też programy gminne i miejskie, oferujące dopłaty do wymiany pieca. Część osób nie korzysta ze wsparcia i kupuje nowy kocioł na własną rękę – powiedział Emil Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w woj. śląskim w rozmowie z Oko Press. Częścią kampanii „Zobacz czym oddychasz” będzie akcja informacyjna pokazująca możliwości finansowania wymiany pieców. Dzięki temu mieszkańcy zyskają nie tylko świadomość poziomu zanieczyszczeń ale też wskazówki dotyczące tego, jak sytuację można poprawić.

W Imielinie nad wzrostem stanu świadomości mieszkańców w kwestii szkodliwości niskiej emisji pracuje lokalny Imieliński Alarm Smogowy.

W bieżącym sezonie grzewczym modele płuc staną w czterdziestu miejscowościach w dziewięciu województwach, pokazując mieszkańcom jakiej jakości powietrzem oddychają. Start kampanii zbiega się z Dniem Czystego Powietrza, który od kilku lat obchodzony jest przez alarmy smogowe w całej Polsce.

To rekordowa liczba miejscowości, do których trafi nasza instalacja – mówi koordynatorka projektu Magdalena Kozłowska – Startujemy zazwyczaj w okolicach Dnia Czystego Powietrza (14 listopada), kiedy to w polskich domach na szeroką skalę rozpoczyna się spalanie węgla i drewna, czyli praktycznie rozpoczyna się sezon smogowy.

* * *

Europejski wskaźnik jakości powietrza przedstawia — prawie w czasie rzeczywistym — dane o jakości powietrza w Europie, pozwalając użytkownikom sprawdzić jakość powietrza w obszarze, w którym mieszkają lub do którego podróżują.

Europejska przeglądarka jakości powietrza w miastach porównuje średnie poziomy pyłu drobnego w 323 europejskich miastach w okresie dwóch ostatnich lat kalendarzowych.

Przeglądarka danych o krajowej emisji zanieczyszczeń powietrza zapewnia dostęp do danych o emisji zanieczyszczeń powietrza zgłaszanych przez państwa członkowskie UE w ramach dyrektywy o nowych krajowych pułapach emisji (NEC).

Centrum danych o zanieczyszczeniu powietrza zapewnia dostęp do wszystkich istotnych danych EEA o zanieczyszczeniu powietrza w Europie.

Zanieczyszczenie powietrza: wpływ na nasze zdrowie obrazuje, jak narażenie na pył drobny przyczynia się do występowania zachorowań i przedwczesnych zgonów w Europie i pokazuje dystrybucję obciążeń w społeczeństwach Europy.

Recommended Posts