Skip to content

O NAS

Jesteśmy grupą mieszkańców Imielina, dla których ważna jest przyszłość miasta. Chcemy, aby Imielin pozostał oazą zieleni na Śląsku, rajem dla wędkarzy, żeglarzy i rowerzystów. Dlatego zapoczątkowaliśmy akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa i protestujemy przeciwko planom Polskiej Grupy Górniczej, która stara się o uzyskanie koncesji na eksploatację metodą na zawał złoża „Imielin-Północ” 180 metrów pod miastem, naszymi domami i pod dwoma zbiornikami wodnymi. Wraz z innymi stowarzyszeniami z Imielina (Granice Natury, Ratujmy Imielin) tworzymy ruch społeczny, któremu zależy na podnoszeniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Śląska. Współpracujemy zarówno z wielkimi organizacjami ekologicznymi: GREENPEACE, Polską Zieloną Siecią, CEE Bank Watch Network, WWF, jak i lokalnymi aktywistami z Bytomia – miasta zdewastowanego przez nieodpowiedzialną eksploatację węgla kamiennego, Rybnika, którzy protestują przeciwko uruchomieniu nowej kopalni „Paruszowiec” oraz Mysłowic.


Chcemy czystej energii

Chcemy czystej energii i czystego powietrza nad Imielinem, dlatego propagujemy wiedzę o odnawialnych źródłach energii i angażujemy się w kampanię antysmogową.

Woda jest naszym największym skarbem

Wody na Śląsku jest coraz mniej i niestety jest ona regularnie zanieczyszczana. Chcemy chronić wodę w Imielinie, zwłaszcza dwa zbiorniki z ujęciami wody pitnej: Zbiornik Dziećkowice (na zdjęciu) i Zbiornik Chrzanów – ogromny podziemny zbiornik wodny, który swoim obszarem obejmuje Chrzanów, Jaworzno i Imielin. Uważamy – a z naszym stanowskiem zgadzają się eksperci – że planowana eksploatacja złoża „Imielin – Północ” może uszkodzić obydwa zbiorniki i doporowadzić do powodzi oraz katastrofy ekologicznej w naszym mieście. Jesteśmy przekonani, że wartość tej wody przekracza planowane zyski z wydobycia węgla ze złoża „Imielin-Północ”.RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI