Polska Grupa Górnicza po cichu złożyła wniosek o koncesję na złoże Imielin-Północ. Po co? Czyżbyście znaleźli kupca na te miliony ton węgla, które leżą na przykopalnianych zwałach i w magazynie centralnym? Desperacko szukacie funduszy na wypłaty dla pracowników, a chcecie uruchamiać nowe złoże za 1,5 miliarda złotych? Imieliński węgiel jest zasiarczony, słabej jakości i dobrze o tym wiecie. Mimo to uparliście się, żeby go wydobyć kosztem dwóch zbiorników wody pitnej, z których pije 1/3 Aglomeracji Śląskiej, kosztem infrastruktury miejskiej i mieszkańców Imielina. Zastanawiamy się, jaką ekwilibrystykę umysłową próbujecie wykonać, żeby pogodzić starania o koncesję na rozbudowę kopalni z odejściem Europy od węgla do 2050 roku i polityką Zielonego Ładu. Pytamy wreszcie, czy wasz wniosek nie zagrozi procesowi sprawiedliwej transformacji Górnego Śląska i nie pozbawi Polski funduszy na ten cel?

Recommended Posts